Poliisi: Alle 15-vuotiaiden lasten väkivalta “lisääntyy merkittävästi” | Uutiset

Poliisihallituksen tiedoista käy ilmi, että alle 15-vuotiaiden lasten tekemien väkivaltarikosten ilmoitukset ovat yli kaksinkertaistuneet vuodesta 2014.

Yleisin alle 15-vuotiaiden tekemien väkivaltarikosten muoto on pahoinpitely. Kuva: Yle / Christin Sandberg

Suomen poliisi tutkii yhä enemmän väkivaltarikoksia, joissa epäillyt ovat 15-vuotiaita tai nuorempia.

Esimerkiksi Lounais-Suomen agentit työstävät parhaillaan tapausta, jossa kahta alaikäistä lasta epäillään 17-vuotiaan murhayrityksestä, sekä kahta erillistä tapausta, jotka koskevat vakavia alaikäisten väitettyjä väkivaltarikoksia.

Viimeisimpien poliisirikostilastojen mukaan väkivaltarikosten ikäryhmittäin lisääntyivät eniten alle 15-vuotiaat. Ikäryhmän epäillään osallistuneen enemmän väkivaltarikoksiin tämän vuoden 10 ensimmäisen kuukauden aikana kuin koko viime vuonna.

Lisäksi tiedoista kävi ilmi, että alle 15-vuotiaiden tekemiä väkivaltarikoksia koskevat ilmoitukset ovat yli kaksinkertaistuneet vuodesta 2014.

Hyökkäysten määrä lähes kolminkertaistui

Kaiken kaikkiaan niiden väkivaltarikosten määrä, joissa epäillyt ovat 15–17-vuotiaita, on laskenut asteittain koko 2010-luvun, lukuun ottamatta lievää nousua vuosina 2018–2020.

Sen sijaan niiden väkivaltarikosten määrä, joissa epäillyt ovat alle 15-vuotiaita, on kasvanut tasaisesti vuodesta 2014 lähtien.

“Kriminologit eivät tarkalleen tiedä, mikä aiheuttaa tämän ikäryhmän poliisitilastojen kasvun”, mukaan Markus Kaakinen, tutkijatohtori Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa.

Erityisesti tutkijoita kiinnostavat vuoden 2019 luvut, jolloin sekä alle 15-vuotiaiden että 15–17-vuotiaiden tekemien väkivaltarikosten epäillyt määrät kasvoivat dramaattisesti. Etenkin koronaviruspandemia ja jälkivaikutukset nuoriin ja nuorten syrjäytyminen eivät vaikuttaneet määrän kasvuun, sillä pandemia saavutti Suomeen vasta seuraavana vuonna.

“Tietenkin muutokset väkivaltaisessa käyttäytymisessä ovat mahdollisia, mutta samalla tavalla on myös mahdollista, että nuoriin kohdistuva väkivalta kiinnittää poliisin huomion entistä useammin”, Kaakinen selitti ja lisäsi, että tapahtuman taustalla voi olla muitakin tekijöitä. virallisten lukujen nousu.

“Tämä saattaa viitata siihen, että aiemmin on ollut peiteltyä väkivaltaa, jota ei ole sisällytetty virallisiin tilastoihin”, hän sanoi.

Yleisin rikostyyppi on pahoinpitely, jonka alle 15-vuotiaiden epäiltyjen määrä on kolminkertaistunut vuodesta 2014.

Ilmoitettu epäilty rikos on kriminologiassa yleisesti käytetty tutkintaväline. Vaikka kaikki ilmoitukset eivät johda tuomioihin, niiden uskotaan antavan luotettavimman kuvan rikosten todellisesta määrästä, koska useimmat rikokset eivät koskaan tule poliisin tietoon.

Kaakinen on pyytänyt alle 15-vuotiaille lapsille kyselyn heidän väkivaltakokemuksistaan.

“Tarvittaisiin tutkimusta, jotta nähdään, onko tämä alle 15-vuotiaiden väkivaltainen käytös muuttunut ja mikä on tämän muutoksen takana”, hän sanoi.

Asiantuntija: Suhde väkivaltaan on muuttunut

Turun yliopiston ylilääkäri Hannu lauerma Hän kertoi Ylelle olevansa huolissaan viimeisimmistä alle 15-vuotiaiden lasten väkivaltarikosten tilastoista.

“Se kuulostaa ehdottomasti pahalta, eikä tällaisia ​​signaaleja saa koskaan jättää huomiotta. Samalla on kuitenkin pidettävä mielessä, että väkivaltarikostilastojen tulkitseminen vuosikymmenestä toiseen on suuria vaikeuksia”, Lauerma sanoi ja vaati riittävä ja syvällinen tutkimus.

Tarina jatkuu kuvan jälkeen.

Hannu Lauerma, ylilääkäri Turun yliopistosta. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Lisäksi hän totesi, että rikosilmoituskynnyksen alentamiseen saattoi vaikuttaa useat tekijät ja mainitsi esimerkkinä sen, että lainrikkomuksista on nyt mahdollista ilmoittaa verkossa.

Toisaalta, Lauerma lisäsi, koulukiusaamiseen on kiinnitetty enemmän huomiota ja yleinen asenne väkivaltaan on muuttunut paljon viime vuosikymmeninä.

“Aikaisemmin lasten tappeluita pidettiin täysin normatiivisena ilmiönä, ja monet ihmiset eivät ajatelleet kertoa niistä kenellekään”, hän sanoi.

Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin aiemmin tänä vuonna julkaisema tutkimus kuitenkin osoitti, että nuorten vakavien väkivallantekojen lisääntymisestä on selkeitä merkkejä.

Tutkija Kaakisen mukaan myös alle 15-vuotiaiden ja vanhusten välillä on selvä ero.

“Myös ilmoitettujen alle 15-vuotiaiden uhrien määrä on lisääntynyt. Samaa kasvua ei ole tapahtunut samalla tavalla 15-17-vuotiailla nuorilla”, Kaakinen huomautti.

Poliisi: Alle 15-vuotiaiden lasten väkivalta “lisääntyy merkittävästi” | Uutiset

Source#Poliisi #Alle #15vuotiaiden #lasten #väkivalta #lisääntyy #merkittävästi #Uutiset

Leave a Comment