Preeklampsiaa sairastavien äitien syntyneiden vauvojen todettiin olevan suurentunut aivohalvauksen ja sydänsairauksien riski myöhemmässä elämässä

JAMA-verkko auki (2022). DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2022.42064″ width=”800″ height=”280″/>
Iskeemisen sydänsairauden ja aivohalvauksen mukautetut riskisuhteet (tuntia) joustavista parametrisista eloonjäämismalleista. Iskeemisen sydänsairauden (A) ja aivohalvauksen (B) riskisuhteet (oranssit viivat) ja 95 % CI (harmaat viivat) jälkeläisillä äidin preeklampsian mukaan. Perustasolla käytettiin 5 vapausasteen splainia (4 välisolmua ja 2 solmua kummallakin rajalla, sijoitettuna tapahtumien jakauman kvintiileihin) ja 3 vapausasteen spliniä käytettiin ajassa muuttuvaan vaikutukseen. . Analyysit korjattiin jälkeläisten kalenterivuoden mukaan; kevät sukupuoli; ja äidin pariteetti, ikä, koulutustaso, siviilisääty ja diabetestila ennen synnytystä. Luotto: JAMA-verkko auki (2022). DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2022.42064

Useisiin Ruotsin, Suomen ja Tanskan instituutioihin sidoksissa oleva tutkijaryhmä on löytänyt todisteita siitä, että preeklampsiaa sairastavien äitien syntyneillä vauvoilla on lisääntynyt aivohalvauksen ja/tai sydänsairauksien riski myöhemmässä elämässä.

Vuonna julkaistussa paperissaan JAMA-verkko aukiryhmä kuvailee miljoonien syntyneiden tutkimista Tanskassa, Suomessa ja Ruotsissa 1970- ja 1980-luvuilta sekä vauvojen terveysmallien seuraamista heidän ikääntyessään.

Preeklampsia on tila, johon liittyy verenpaineen nousu ja kohonnut proteiinitaso virtsassa, mikä voi vaurioittaa raskaana olevien naisten munuaisia ​​ja joskus muita elimiä. Preeklampsia esiintyy yleensä myöhemmin raskauden aikana, vaikka se voi joskus tapahtua aikaisemmin. Preeklampsian on havaittu estävän sikiön kasvua, jos sitä ei hoideta asianmukaisesti, aiheuttamalla ongelmia valtimoissa, jotka kuljettavat verta istukassa. Tässä uudessa hankkeessa tutkijat ovat havainneet, että se voi myös johtaa muihin terveysongelmiin vauvalle myöhemmässä elämässä.

Työ sisälsi 8,5 miljoonan 1970- ja 1980-luvuilla syntyneen vauvan lääketieteellisten tietojen hankkimisen ja analysoinnin sekä iskeemisen sydänsairauden (IHD) tai aivohalvauksen seuraamisen 40 vuoden ajan heidän syntymänsä jälkeen.

He havaitsivat, että preeklampsiaa sairastavien äitien vauvoilla oli 33 % todennäköisemmin IHD kehittyä myöhemmällä iällä kuin vauvoilla, jotka syntyivät äideille, joilla ei ollut sairautta. He havaitsivat myös 34 prosentin suurentuneen aivohalvauksen riskin. Tutkijat havaitsivat myös pienen lisääntyneen aivohalvauksen riskin sisaruksilla, jotka syntyivät preeklampsiaa sairastaville äideille.

Tutkijat ehdottavat, että suuri otoskoko takaa tulosten tarkkuuden ja antoi heille mahdollisuuden arvioida keskosten roolia lisääntyneessä sydänsairauksien riskissä myöhemmässä elämässä. He huomauttavat myös, että heidän tekemänsä tutkimus on ensimmäinen tutkimus, jossa on löydetty yhteys preeklampsiaa sairastavien äitien vauvojen ja lisääntyneen sydänsairauksien ja/tai aivohalvauksen riskin välillä myöhemmässä elämässä.

Tutkijat huomauttavat, että preeklampsian riskiyhdistykset olivat selvempiä äideillä, joille sairaus kehittyi myöhemmin raskauden aikana, kuin niillä, joille se kehittyi varhain.

Lisää tietoa:
Fen Yang ym., Äidin preeklampsian ja jälkeläisten iskeemisen sydänsairauden ja aivohalvauksen riskien yhdistys Pohjoismaissa, JAMA-verkko auki (2022). DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2022.42064

© 2022 Science X Network

lainata: Preeklampsiaa sairastaville äideille syntyneillä vauvoilla on todettu olevan kohonnut riski saada aivohalvaus ja sydänsairauksia myöhemmässä elämässä (2022, 16. marraskuuta), haettu 16. marraskuuta 2022 osoitteesta https://medicalxpress.com/news/2022-11-babies-born- äidit-preeklampsia-sydän.html

Tämä asiakirja on tekijänoikeuden alainen. Lukuun ottamatta reilua kaupankäyntiä yksityistä opiskelua tai tutkimusta varten, mitään osaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaa. Sisältö on tarkoitettu vain tiedoksi.

Preeklampsiaa sairastavien äitien syntyneiden vauvojen todettiin olevan suurentunut aivohalvauksen ja sydänsairauksien riski myöhemmässä elämässä
Source#Preeklampsiaa #sairastavien #äitien #syntyneiden #vauvojen #todettiin #olevan #suurentunut #aivohalvauksen #sydänsairauksien #riski #myöhemmässä #elämässä

Leave a Comment