Punaisen lihan kulutus voi pysyä Suomessa korkeana, vaikka kuluttajat tukevat kasvisruokavaliota

Tutkijat havaitsevat, että punaisen lihan kulutus voi säilyä Suomessa korkeana, vaikka kuluttajat tukevat kasvisruokavaliota. Luotto: Grigorijkalyuzhnyj, Pixabay (CC0, creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/)

Lihantuotanto on merkittävä kasvihuonekaasujen lähde, ja kasviperäisen ruokavalion laaja omaksuminen on avainasemassa YK:n 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Tutkimus, joka julkaistiin 16. kesäkuuta PLOS Kestävä kehitys ja muutos Maijaliisa Erkkola Helsingin yliopistosta ja kollegat viittaavat siihen, että vaikka kuluttajat voivat suhtautua avoimesti kasvipohjaiseen ruokavalioon, heidän ruokaostoksensa heijastavat vahvaa punaista lihaa.

Ympäristön puolestapuhujat ovat vaatineet punaisen lihan kulutuksen vähentämistä siirtymällä kasvispohjaiseen ruokavalioon. Asenteita ja käyttäytymistä lihankulutukseen ajan mittaan ei kuitenkaan ole tutkittu hyvin. Ymmärtääkseen paremmin lihaan ja kasviperäisiin proteiineihin liittyvää kuluttajakäyttäytymistä tutkijat analysoivat Suomen johtavan ruokakauppaketjun 29 437 asiakkaan yksilöllisiä ostotietoja heidän kanta-asiakaskorttitietojensa kautta 1.9.2016-31.12.2018. Tutkimukseen osallistujat valmistuivat. online-kysely, joka vastaa kysymyksiin heidän väestörakenteestaan, perherakenteestaan, tuloistaan, koulutuksestaan ​​ja asenteistaan ​​lihansyömiseen. Tämän jälkeen tutkijat analysoivat osallistujien punaisen lihan, siipikarjan, kalan ja kasviperäisten elintarvikkeiden ostotottumuksia.

Tutkijat havaitsivat, että vaikka suurin osa osallistujista oli samaa mieltä siitä, että heidän pitäisi syödä vähemmän punaista lihaa ja prosessoitua lihaa terveydellisistä syistä, nämä uskomukset eivät heijastuneet heidän ostotrendeihinsä. Punaisen ja prosessoidun lihan osuus proteiiniostoista oli 63 % ja kasviperäisten proteiinien osuus vain 8 % viikoittaisista ostoista. Lihakulut pysyivät melko vakaina kahden vuoden tutkimusjakson aikana. Lisäksi tutkimusotos ei vastannut yleistä väestöä, koska korkeasti koulutetut ihmiset ja naiset olivat yliedustettuina otoksessa.

Kirjoittajien mukaan “huolimatta mediahueosta ja kertyneistä todisteista, jotka tukevat kestäviä proteiinilähteitä, punaisen lihan suosiminen ja vähäinen arvostus kasvipohjaisiin vaihtoehtoihin korostuvat osto- ja kulutusprofiileissa. Huolimatta vegaanisten, kasvissyöjien osuuden hitaasta noususta, ja punalihattomat ruokavaliot, erilaisten kasvisruokavalioiden yleisyys on Suomessa edelleen vaatimatonta.”

Erkkola lisää: “Punainen liha näyttää olevan yleisimmin ostettu proteiinin lähde, mutta tutkimuksemme kuitenkin osoitti asiakkaiden mieltymysten monipuolisempaan suuntaan. Alhaiset tulot eivät näytä olevan esteenä kestävämpien vaihtoehtojen ostamiselle, koska hintahaarukka on laaja. kaikissa proteiinilähteissä.”


Kasvipohjaiset lihavaihtoehdot kasvavat, mutta eivät tarpeeksi vaikuttamaan naudanlihateollisuuteen


Lisää tietoa:
Hidas tie lihavaltasta kestävämpään ruokavalioon: Analyysi suomalaisten kanta-asiakaskortin haltijoiden ostotottumuksista. PLOS Kestävä kehitys ja muutos (2022). DOI: 10.1371/journal.pstr.0000015

Tarjoaa Public Library of Science

lainaus: Punaisen lihan kulutus voi pysyä korkeana Suomessa huolimatta kuluttajien kasvipohjaisen ruokavalion tuesta (2022, 16. kesäkuuta) haettu 16.6.2022 osoitteesta https://phys.org/news/2022-06-red-meat-consumption-high- suomi.html

Tämä asiakirja on tekijänoikeuden alainen. Yksityistä opiskelua tai tutkimusta varten tapahtuvaa reilua kauppaa lukuun ottamatta mitään osaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaa. Sisältö on tarkoitettu vain tiedoksi.

Punaisen lihan kulutus voi pysyä Suomessa korkeana, vaikka kuluttajat tukevat kasvisruokavaliota
Source#Punaisen #lihan #kulutus #voi #pysyä #Suomessa #korkeana #vaikka #kuluttajat #tukevat #kasvisruokavaliota

Leave a Comment