Rail Baltican tuki kasvaa

juuri äskettäin, vuoden 2022 alussa tehtiin vuosittainen yleisbaltilainen kysely asukkaiden asenteista* Rail Baltica globaalia hanketta kohtaan. Jo neljättä vuotta peräkkäin Rail Baltica -hankkeen toteuttajien välittämä mielipidemittaus osoittaa yleisen kannatuksen kasvua Rail Balticalle, mutta antaa samalla näkemyksiä hankkeen lukuisista alueista, joilla Baltian maat asukkaat saattavat haluta saada lisätietoja tai olla sitoutuneita.

Tulokset osoittivat, että Baltian suurimman rautatieinfrastruktuurihankkeen yleinen tukitaso on noussut hieman edellisiin vuosiin verrattuna kaikissa kolmessa Baltian maassa. Suurin tuki hankkeelle on Liettuassa, jossa yli 70 prosenttia vastaajista jakaa positiivisen asenteensa, seuraavaksi tulevat Latvia (66 %) ja Viro (47 %). Yleinen tietoisuus ja tiedotustaso ovat pysyneet vakaana edelliseen vuoteen verrattuna kaikissa kolmessa maassa.

Paremmat yhteydet Eurooppaan ja kätevämpi tapa matkustaa

Kun kysyttiin projektin tärkeimmistä henkilökohtaisista eduista, useimmin mainittiin mukavampi ja turvallisempi matkustuskokemus, lisääntyneet mahdollisuudet matkustaa kätevästi naapurimaihin ja parantunut saavutettavuus. Latviassa ja Virossa vastaajat yhdistävät Rail Baltican rakentamiseen yhä enemmän mahdollisia henkilökohtaisia ​​etuja edellisvuoteen verrattuna. Tulokset osoittivat myös, että useimmin mainitut assosiaatiot hankkeeseen liittyvät “nopea matkamuoto”, “moderni projekti” ja “tulevaisuuden projekti”.

Samaan aikaan globaalin hankkeen edetessä rakennusvaiheeseen kaikissa kolmessa Baltian maassa, asukkaat haluaisivat saada lisää tietoa projektin varsinaisesta etenemisestä ja käynnissä olevista töistä, käytännön tietoa rakentamisesta ja siihen liittyvistä toimista sekä aloitteista vähentää muun muassa ympäristövaikutuksia.

”Tämän globaalin megaprojektin onnistumiselle yhteiskunnan ja kriittisten sidosryhmien tuki on erittäin tärkeää, ja olemme iloisia nähdessämme, että Rail Baltican yleinen tuki on kasvussa. Koska tämä hanke on kypsymässä ja siirtymässä seuraavaan vaiheeseensa, kiinnitämme yhdessä hankekumppaneiden kanssa entistä enemmän huomiota julkisten varojen läpinäkyvään, tuloshakuiseen ja tehokkaaseen käsittelyyn koko hankkeessa täysimittaisten rakentamisen aikana. vuoteen 2024 mennessä, mikä näkyy myös globaalin projektin viestinnässä”, sanoo Agnis DriksnaRB Rail AS:n toimitusjohtaja ja johtokunnan puheenjohtaja.

Lähde: Rail Baltica

.Rail Baltican tuki kasvaa
Source#Rail #Baltican #tuki #kasvaa

Leave a Comment