Ruotsin kuormatraktorimarkkinat 2021 hidastivat globaalin nousukauden

Rekisteröityjen liikenteenharjoittajien * määrä Ruotsissa on nyt yhteenveto sisarsivustolla iSkogen.se. Analyysi osoittaa jyrkkää laskua vuodelle 2021 verrattuna vuoteen 2020, laskua vuoden 2020 451:stä rekisteröidystä kuormatraktorista 332:een vuonna 2021. Konevalmistajien mukaan ongelma on toimittavuudessa. Huolittajien kysyntä on edelleen korkea.

John Deere 1910G sijoittui hopeaksi John Deere 1510G:n jälkeen.
Kuva: Per Jonsson

Ruotsin kuormatraktorimarkkinat 2021

Viime vuonna kerroimme, että kuormatraktoreiden myynti Ruotsissa saavutti ennätystasot vuonna 2020. Vuonna 2021 koneita rekisteröitiin 26 prosenttia vähemmän. Se saattaa tuntua suurelta alennukselta, mutta se todella tekee vuodesta 2021 normaalin vuoden historiallisesta näkökulmasta.

Ruotsin kuormatraktorimarkkinat 2021

Ruotsissa rekisteröityjen huolitsijoiden määrä 2020 ja 2021.
Lähde: Ruotsin liikennevirasto ja Skogsforum.se

Metsäkoneiden myynnin maailmanhistoriallinen huippu

Ruotsalaiset kuormatraktorivalmistajat antavat johdonmukaisen kuvan tilanteesta. John Deere Forestry Swedenin toimitusjohtaja Henrik Johansson sanoo, että kaikilla markkinoilla, joilla CTL** (Cut-to-Length) -koneita myydään vuonna 2021, on ollut nousukausi. Useat näistä markkinoista olivat paljon hiljaisempia vuonna 2020, mikä teki siitä. John Deere ja muut valmistajat voivat toimittaa lisää koneita Ruotsiin.

Venäjä kasvaa ja CTL tulee uusille markkinoille

Sekä John Deere että Komatsu Forest väittävät, että metsäkoneiden kysyntä on kasvanut Venäjällä. Myös Pohjois-Amerikassa ja joissakin Etelä-Amerikan maissa myynti on kasvanut.

Komatsu Forestin markkinointijohtajan Peter Hasselrydin mukaan koneita myydään nyt uusille markkinoille Etelä-Amerikassa ja Aasiassa, joilla ei ole aiemmin toiminut yksikään pohjoismainen valmistaja.

Ponsse Swedenin toimitusjohtaja Carl-Henrik Hammar kertoo, että Ponssen tehdas Suomessa käy täydellä vauhdilla, mutta toimitukset noteerataan eri markkinoiden välillä. Ponsse-kuormatraktoreiden Ruotsin osa vuodelle 2022 on jo täynnä. Tänään Ruotsissa saadut myyntitilaukset toimitetaan vuonna 2023.

Pullonkaulat tuotannossa.

Muissa ajoneuvo- ja konetuotannossa on pulaa myös metsäkoneiden komponenteista. Valmistajat ovat pystyneet pitämään tuotannon käynnissä, mutta osa koneita on joutunut varastoimaan pihalle odottamaan puuttuvia osia ennen kuin ne on saatu toimitettua.

Komatsu Forestin muutto uudelle tehtaalle on vaikuttanut tuotantoon. Elokuun muuton yhteydessä tuotanto pysähtyi kokonaan. Lisäksi uuden tehtaan käynnistyksessä on ollut Peter Hasselrydin mukaan rajoituksia.

Ruotsin kuormatraktorimarkkinat 2021

Elokuussa 2021 Komatsu Forest muutti uuteen tehtaaseen lähellä Uumajaa Pohjois-Ruotsissa.
Kuva: Komatsuforest.com

Ongelma komponenttipulasta ja alihankkijoiden välisistä rajoituksista on edelleen olemassa. Mutta useimpien alihankkijoiden mukaan tilanne on parantunut vuoteen 2021 verrattuna. Jos positiivinen kehitys jatkuu vuoteen 2022 asti, konetehtaiden oma kapasiteetti on lopulta rajoittava tekijä. Ruotsin Ponsse Carl-Henrik Hammarin mukaan Ponssen Vieremän tehdas on jo saavuttanut täyden kapasiteetin. Toimitusaikojen lyhentäminen maailmanmarkkinoiden huipulla edellyttäisi suuria investointeja tuotantokapasiteettiin. Uusi Komatsun tehdas voisi luultavasti lisätä tuotantonopeutta, mutta se vie aikaa ja alihankkijaketju on pitkä, jonka on myös vauhditettava saavuttaakseen tämän.

Pienet muutokset markkinaosuuksissa

Eri merkkisten kuormatraktorien kirjauksia tarkasteltaessa markkinaosuuksien muutokset ovat pieniä. John Deere kasvaa hieman, kun taas Komatsu ja Ponsse laskevat hieman. Kahdella viimeisellä on suunnilleen saman verran Ruotsissa rekisteröityjä huolitsijoita. Pienemmät valmistajat, kuten Eco Log ja Rottne, eivät vähennä niin paljon rekisteröityjen koneiden määrää ja lisäävät siten markkinaosuuksiaan. On selvää, että pienemmät valmistajat pystyvät ylläpitämään tasaisemman toimituskapasiteetin ajan mittaan kuin suuret valmistajat.

Logset ottaa markkinaosuuksia

Yksi pelaaja, joka on palannut Ruotsin markkinoille, on Logset. Ruotsissa vuonna 2020 rekisteröidyistä nollakuormatraktoreista rekisteröitiin kuusi konetta vuonna 2021. Niin kauan kuin ne pystyvät valmistamaan lisää koneita tehtaalla Suomessa, kasvu voi jatkua vuoteen 2022 asti. Sampo puolestaan ​​on vähentänyt rekisteröintejä Ruotsissa vuonna 2020. 2021.

Ruotsin kuormatraktorimarkkinat 2021

Suomalainen Logset palasi Ruotsin markkinoille vuonna 2021. Yhteensä 6 Logset-kuormatraktoria rekisteröitynyt, joista 3 Logset F6 GT.
Kuva: Logset.fi

Kaikki vihreä palkintokorokkeella

Ruotsin kuormatraktorimarkkinat 2021

Rekisteröityjä kuormatraktoreita malleittain vuonna 201 verrattuna vuoteen 2020.
Lähde: Ruotsin liikennevirasto ja Skogsforum.se

Ruotsin rekisteröityjen kuormatraktoreiden kolme parasta palkintopallipaikkaa vuonna 2021 menevät John Deere Forestrylle. 1510G vie kultamitalin, jota seuraavat 1910G ja 1010G. John Deere 1010G on menestynyt keskimääräistä paremmin vuonna 2021 (27 kuormatraktoria vuonna 2021 verrattuna 32:een vuonna 2020), sillä John Deere 910G:llä oli vain kaksi rekisteröityä vuonna 2021 (verrattuna 8 vuonna 2020).

Ruotsin kuormatraktorimarkkinat 2021

John Deere 1010G on vienyt markkinaosuuden pienemmältä John Deere 910G:ltä. Se nosti 1010G:n Ruotsin kuormatraktoriennätyksen kolmannelle sijalle.
Kuva: Fredrik Reuter

Vuonna 2021 selvästi pudonneet koneet ovat Eco Log 575F (2 konetta 2021/19 vuonna 2020), Ponsse Bison (3/14) ja Komatsu 895 (12/27).

Pienemmät koneet

Huolitsijat, jotka puolestaan ​​ovat lisänneet rekisteröintejä vuonna 2021 vuoteen 2020 verrattuna, ovat ensimmäisiä. Gremo Eco Log 1050F (10 vuonna 2021/6 vuonna 2020), Rottne F11D (17/13) ja Eco Log 1250F (4/1) kone. Syy tähän voidaan väittää, mutta tosiasia on, että rekisteröityjen liikenteenharjoittajien keskimääräinen hyötykuorma vuonna 2021 on hieman laskenut. Kehitys, jonka olemme nähneet muutaman vuoden ajan. Jos tämä johtuu pienempien koneiden markkinoiden kysynnästä tai ovatko valmistajat pystyneet toimittamaan kyseisiä koneita, emme toistaiseksi kerro.

Ruotsin kuormatraktorimarkkinat 2021

Eco Log on menestynyt 10-tonnisella 1050F-kuormatraktorilla vuonna 2021. Siitä tuli viime vuonna suosituin Eco Log -kone Ruotsin markkinoilla.
Kuva: Ecologforestry.com

Ruotsin kuormatraktorimarkkinat 2021

Rottne F11 -kuormatraktorin määrä ja markkinaosuus kasvoivat vuonna 2021.
Kuva: Rottne.com

Pitkät toimitusajat tarkoittavat myöhempiä vaihtoja

Viime vuosina trendi on ollut käytettyjen metsäkoneiden aikainen vaihto. Hyvien käytettyjen koneiden vahvat kansainväliset markkinat ovat tehneet urakoitsijoille houkuttelevan käydä kauppaa koneita, joiden käyttöikää on jäljellä. Mutta Komatsu Forestin Peter Hasselrydin mukaan tämä suuntaus näyttää olevan muuttumassa lähinnä uusien kuormatraktoreiden pitkien toimitusaikojen vuoksi. Todennäköisesti käytettyjen koneiden käyttötunnit kasvavat tästä eteenpäin, Peter sanoo.

* Ruotsissa kaikki liikenteenharjoittajat on rekisteröity Ruotsin liikennevirastossa (Transportstyrelsen) toimitushetkellä. Kun otetaan huomioon, että Ruotsin CTL-koneiden markkinat ovat maailman suurimmat (2021), nämä luvut antavat melko hyvän kuvan CTL-koneiden kokonaismarkkinoista. Puimurit eivät kuitenkaan ole Liikenneviraston rekisteröimiä, vaan valmistettujen puimureiden määrä seuraa useimmissa tapauksissa kuljettajien määrää.

Tämä artikkeli perustuu Ruotsin liikenneviraston huolitsijarekisterien lukuihin, ja sen on analysoinut ja koonnut Skogsforum.es.

** CTL = Cut-To-Length on järjestelmä, joka perustuu kahteen koneeseen: harvesteriin, joka kaataa ja katkaisee puita kannon varrella metsässä ja kuormatraktoriin, joka kuljettaa puun tien sivuun. Tämäntyyppistä konetta valmistetaan ja käytetään Pohjoismaissa. CTL-teknologia kasvattaa markkinaosuuttaan maailmanlaajuisesti, ja sitä käytetään nykyään yli puolessa maailman hakkuutoiminnasta. Suurin osa CTL-koneiden valmistajista sijaitsee Ruotsissa ja Suomessa.

Ruotsin kuormatraktorimarkkinat 2021 hidastivat globaalin nousukauden

Source#Ruotsin #kuormatraktorimarkkinat #hidastivat #globaalin #nousukauden

Leave a Comment