Saamelaiskäräjien eduskunta keskustelee hallituksen esityksestä lain muuttamisesta – Eye on the Arctic

Saamelaiskäräjät kokoontuvat 29. marraskuuta. (Ville-Riiko Fofonoff / Sámediggi | Saamelaiskäräjät | Saamelaiskäräjät)

Saamelaiskäräjien eduskunta kokoontuu myöhemmin tässä kuussa käsittelemään muutosehdotuksia saamelaiskäräjille, eduskunta sanoi perjantaina antamassaan lausunnossa.

Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen saamelaiskäräjistä.

Tällä hetkellä Suomen laki sallii saamelaiskäräjävaaleissa äänestää ne, joiden esi-isät ovat historiallisesti maksaneet “lapin veroa”, jotka ovat metsästäneet, kalastaneet ja kasvattaneet poroja, vaikka he olisivat etnisesti suomalaisia.

Saamelaiskäräjien mukaan tämä on vastoin heidän alkuperäiskansojen oikeuttaan päättää omasta jäsenyydestään ja identiteetistään YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien julistuksen mukaisesti. Eduskunta on myös ilmaissut huolensa ei-saamelaisista, jotka haluavat hankkia lisää saamelaisille osoitettuja kalastus- ja metsästysoikeuksia.

Lakimuutoksen myötä vaalilistoille pääsisi henkilö, jonka isoisovanhemmat puhuivat saamea äidinkielenään.

Hallituksen tiedotteessa kerrottiin Ministerit äänestivät torstaina äänin 11 vastaan ​​3 lain lähettämisestä eduskunnalle.

Tiedostokuva eduskunnasta Helsingissä. Lainsäädäntö saamelaiskäräjien muuttamisesta lähetetään eduskunnan äänestettäväksi. (Ints Kalnins/Reuters)

Kolme keskustan ministeriä äänesti toimenpidettä vastaan ​​sanoen, että jotkut saamelaiset pitävät esitystä syrjivänä. Asiasta kertoi Suomen yleisradio Yle.

Suomen oikeusministeriö asetti vuonna 2020 valiokunnan, jota johtaa Oikeusviraston päällikkö Pekka Timonen sekä saamelaisyhteisöjen ja hallituspuolueiden edustajat valmistelemaan muutosta.

Loppuraportissa todettiin, että jos ehdotukset hyväksyttäisiin, Suomen lainsäädäntö olisi vihdoin kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukainen.

Vuonna 2019, YK:n ihmisoikeusvaliokunta totesi, että saamelaisten itsemääräämisoikeutta loukattiin, kun Suomen tuomioistuimet lisäsivät 93 henkilöä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. vaikka alkuperäiskansojen parlamentti ei katsonut henkilöitä kelpoisiksi.

Saamelaisten parlamentit

Sajos, saamelaiskulttuurikeskus Inarissa ja saamelaiskäräjien koti. (Vesa Toppari/ Sámediggi | Saamelaiskäräjät)

Suomen, Norjan ja Ruotsin saamelaisparlamentit edustavat omien maidensa saamelaisväestöä. Jokaisen maan saamelaisparlamentin jäsenet valitaan neljän vuoden välein. Parlamentit eivät ole lainsäädäntöelimiä, eikä niillä ole veto-oikeutta maa-, vesi- tai luonnonvarojen hyödyntämiseen perinteisillä saamelaisalueilla. Koska Norja on kuitenkin ratifioinut ILO-169:n, saamelaisilla on nyt suurempi rooli päätöksentekoprosessissa, kun on kyse hankkeista ja kehityshankkeista, jotka voivat vaikuttaa heidän perinteisten alueidensa maihin ja vesiin.

Ennen äänestystä torstaina Suomen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoi, että lakiesitys oli tärkeä askel eteenpäin.

”Suomi vastaisi tällä uudistuksella kansainvälisten ihmisoikeusvalvontaelinten kritiikkiin saamelaisten oikeuksien loukkauksista, turvaisi täysimääräisesti saamelaisten perus- ja ihmisoikeudet tulevaisuudessa sekä takaa saamelaiskulttuurin elinvoimaisuuden säilymisen. .”

Tuomas Aslak Juuso, saamelaiskäräjien puheenjohtaja. (Ville-Riiko Fofonoff / Sámediggi | Saamelaiskäräjät)

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso kiitti torstaina antamassaan lausunnossa Henriksson ja Suomen pääministeri Sanna Marin työstään saamelaisten itsensä edistämiseksipäättäväisyys.

“Saamelaisten käräjäoikeuslain uudistuksessa on kyse ihmisoikeuksista”, hän sanoi.

“Timosen esitys saamelaisten kokouslaki on tasapainoinen ja siinä on onnistuttu ottamaan huomioon saamelaisista ja suomalaisesta yhteiskunnasta nousevat huolenaiheet.”

Saamelaiskäräjien täysistunto päättää toimielimen virallisen kannan muutosehdotuksiin.

Saamelaiskäräjien edustajakokous pidetään 29.11.

Kirjoita Eilis osoitteeseen eilis.quinn@cbc.ca

Aiheeseen liittyviä tarinoita pohjoisesta:

Suomalainen: Suomalaisten saamelaiskoulutusprojektin tulee olla pysyvä: Nuorisoneuvosto, Eye on the Arctic

Grönlanti: Alkuperäiskansojen tieto on otettava mukaan päätöksentekoon, sanovat inuiittijohtajat, Eye on the Arctic

Norja: Voiko rajat ylittävä yhteistyö auttaa dekolonisoida saamenkielistä koulutusta, Eye on the Arctic

Ruotsi: Ruotsin saamelaiset aloittavat työskentelyn Totuus- ja sovintokomission, Eye on the Arctic, rakenteen parissa

Saamelaiskäräjien eduskunta keskustelee hallituksen esityksestä lain muuttamisesta – Eye on the Arctic
Source#Saamelaiskäräjien #eduskunta #keskustelee #hallituksen #esityksestä #lain #muuttamisesta #Eye #Arctic

Leave a Comment