Sellu- ja paperimarkkinat nousevat 370,12 miljardiin dollariin vuoteen 2028 mennessä

Pune, Intia, 16. kesäkuuta 2022 (GLOBE NEWSWIRE) – Maailmanlaajuinen sellun ja paperin markkinoilla ennustetaan kasvavan ennustejaksolla ympäristöystävällisten pakkausmateriaalien kasvavan kysynnän vuoksi. Fortune Business Insights™ julkaisee nämä tiedot raportissa, jonka otsikko on “Sellu- ja paperimarkkinat, 2021-2028”. Sellun ja paperin markkinoiden koko oli raportin mukaan 349,18 miljardia dollaria Sellu- ja paperimarkkinoiden ennustetaan kasvavan vuodesta 2020 351,51 miljardia dollaria vuonna 2021 asti 370,12 miljardia dollaria vuoteen 2028 mennessä klo a CAGR of 0,74 % kaudella 2021-2028.

Luettelo sellu- ja paperimarkkinoilla profiloiduista avaintoimijoista sisältää:

 • International Paper (USA)
 • Georgia-Pacific Corporation (USA)
 • Nine Dragon Paper (Holdings) Ltd. (Kiina)
 • Stora Enso Oyj (Suomi)
 • Sappi Limited (Etelä-Afrikka)
 • Kimberly-Clark Corporation (USA)
 • UPM-Kymmene Oyj (Suomi)
 • Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA)s (Ruotsi)
 • Oji Holding Corporation (Japani)
 • Nippon Paper Industries Co., Ltd. (Japani)
 • Smurfit Kappa Group (Irlanti)
 • West Rock (USA)

Hanki esimerkki PDF-esite:

https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/pulp-and-paper-market-103447

COVID-19:n vaikutus:

Pehmopaperin kasvava kysyntä pandemian keskellä edistää kasvua

COVID-19-epidemia vaikutti useisiin toimialoihin hallituksen asettamien tiukkojen rajoitusten vuoksi. Kuitenkin pandemian aikana pehmopaperin ja pyyhkeiden kysyntä kasvoi hygienia- ja henkilökohtaisen hygienian tuotteissa. Lisäksi johtavat yritykset keskittyivät tehostamaan tuotantoaan vastatakseen terveydenhuoltolaitosten ja sairaaloiden maailmanlaajuiseen kysyntään. Nämä tekijät ovat varmistaneet sellu- ja paperimarkkinoiden kasvun ennustejaksolla.

Segmentit:

Kääre- ja pakkaussegmentti johtaa sellu- ja paperimarkkinoita kasvavan vähittäiskaupan ja sähköisen kaupankäynnin ansiosta

Luokan perusteella sellun ja paperin markkinakoko luokitellaan kääreisiin ja pakkauksiin, painatukseen ja kirjoittamiseen, saniteetti-, sanomalehtipaperi- ja muihin. Kääre- ja pakkaussegmentin odotetaan johtavan globaaleja markkinoita nopeasti kehittyvän sähköisen kaupankäynnin ja vähittäiskaupan ansiosta.

Maantieteellisesti sellun ja paperin markkinaosuus on segmentoitu Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan, Aasian ja Tyynenmeren alueelle, Latinalaiseen Amerikkaan sekä Lähi-itään ja Afrikkaan.

Raportin kattavuus:

Raportti keskittyy tosiasiatietoihin alan viimeaikaisesta kehityksestä ja suuntauksista. Markkinoiden kasvuun ennustejaksolla vaikuttavia tekijöitä ja rajoituksia käsitellään tarkemmin tässä raportissa. Myös COVID-19-pandemian vaikutus markkinoiden laajentumiseen ja kehitykseen mainitaan tarkemmin tässä raportissa. Lisäksi tarjotaan alueellisia näkemyksiä segmentoiduista markkina-alueista sekä luettelo tärkeimmistä markkinatoimijoista. Toimialan keskeisiä kehityssuuntia korostetaan tarkemmin tässä raportissa.

Tiedustele ennen tämän tutkimusraportin ostamista:

https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/queries/pulp-and-paper-market-103447

Ajurit ja rajoitukset:

Ympäristöystävällisten pakkausten kasvava kysyntä lisää kasvua

Maailman sellu- ja paperimarkkinoiden kasvu johtuu logistiikan kääre- ja pakkausmateriaalien kysynnän kasvusta. Nopeasti kasvavan sähköisen kaupankäynnin ja vähittäiskaupan markkinoiden odotetaan kasvavan tulevina vuosina. Lisäksi ympäristöystävällisten pakkausten kysynnän kasvun odotetaan vauhdittavan markkinoiden kasvua tulevina vuosina.

Raaka-aine- ja resurssienhallinta voi kuitenkin haitata markkinoiden kasvua ennustejaksolla.

ReportAttribute Yksityiskohdat
Markkinakoon arvo vuonna 2020 349,18 miljardia dollaria
Liikevaihtoennuste vuonna 2028 370,12 miljardia dollaria
Kasvuvauhti CAGR lähes 0,74 % 2021-2028
Perusvuosi 2020
Historialliset vuodet 2017-2019
Ennuste Vuodet 2021-2028
Katetut segmentit Tuotetyypin, sovelluksen ja maantieteellisen sijainnin mukaan
Ennuste yksiköt Arvo (miljardia USD) ja määrä (yksikköä)
Määrälliset yksiköt Liikevaihto milj. USD/miljardi ja CAGR vuosina 2022–2029
Alueet Pohjois-Amerikka, Eurooppa, Aasia ja Tyynenmeren alue, Etelä-Amerikka ja Lähi-itä ja Afrikka sekä muu maailma
Kattavat maat Yhdysvallat, Kanada, Meksiko, Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa, Ranska, Italia, Espanja, Kiina, Intia, Japani, Etelä-Korea, Brasilia, Argentiina, Persianlahden yhteistyöneuvoston maat ja Etelä-Afrikka jne.
Mukana olevien yritysten määrä International Paper (US) Georgia-Pacific Corporation (USA) Nine Dragon Paper (Holdings) Ltd. (Kiina) Stora Enso Oyj (Suomi) Sappi Limited (Etelä-Afrikka) Kimberly-Clark Corporation (USA) UPM-Kymmene Oyj (Suomi) Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA)s (Ruotsi) Oji Holding Corporation (Japani) Nippon Paper Industries Co., Ltd. (Japani) Smurfit Kappa Group (Irlanti) WestRock (USA)
Raportti kattavuus Markkinoiden kasvun tekijät, rajoitukset, mahdollisuudet, Porterin viiden voiman analyysi, PEST-analyysi, arvoketjuanalyysi, sääntelyympäristö, markkinoiden houkuttelevuusanalyysi segmenteittain ja alueittain, yrityksen markkinaosuusanalyysi ja COVID-19-vaikutusanalyysi.
Mukauttaminen Hyödynnä räätälöityjä ostovaihtoehtoja vastaamaan tarkat tutkimustarpeesi.

Alueelliset näkemykset:

Aasian ja Tyynenmeren alue hallitsee globaaleja markkinoita nopean talouskasvun ansiosta

Aasian ja Tyynenmeren alueella on maailman suurin sellun ja paperin markkinaosuus korkeimman tuottaja- ja kuluttajasuhteen ansiosta. Myös nopean talouskasvun kehitysmaissa, kuten Japanissa, Kiinassa ja Intiassa, odotetaan edistävän alueellisten markkinoiden kasvua. Aluemarkkinat olivat 173,26 miljardia dollaria vuonna 2020.

Pohjois-Amerikka on maailman toiseksi korkeimmalla markkina-asemalla eri loppukäyttöteollisuudenalojen kasvavan paperin kysynnän vuoksi. Lisäksi johtavien markkinatoimijoiden läsnäolon odotetaan ohjaavan markkinoita.

Selaa TOC:n tutkimusraportin yksityiskohtaista yhteenvetoa:

https://www.fortunebusinesssinsights.com/pulp-and-paper-market-103447

Kilpaileva maisema:

Yritysten strategiset investoinnit kilpailuedun saamiseksi markkinoilla

Johtavat sellun ja paperin valmistajat keskittyvät tasapainottamaan kysyntä-tarjontaprosessiaan ottamalla käyttöön kestäviä ratkaisuja ja lisäämällä tuotantoaan. Yritykset keskittyvät myös strategisten liittoutumien, kumppanuuksien, yhteistyön ja fuusioiden muodostamiseen tukiorganisaatioiden kanssa parantaakseen liiketoimintaansa.

Yksityiskohtainen sisällysluettelo:

 • Johdanto
  • Tutkimuksen laajuus
  • markkinoiden segmentointi
  • tutkimusmenetelmät
  • Määritelmät ja oletukset
 • Tiivistelmä
 • Markkinadynamiikka
  • Markkina-ajurit
  • Markkinarajoitukset
  • Markkinamahdollisuudet
 • tärkeimmät oivallukset
  • Tärkeimmät kehittyvät trendit – suurille maille
  • Tärkeimmät kehityssuunnat: fuusiot, yritysostot, kumppanuus jne.
  • Viimeisin teknologinen kehitys
  • Näkemyksiä sääntelyskenaariosta
  • Portersin viiden voiman analyysi
 • Globaali lämpöpaperimarkkina-analyysi, näkemyksiä ja ennusteita, 2016–2027
  • Keskeiset havainnot / Yhteenveto
  • Markkina-analyysi, näkemykset ja ennusteet – leveyden mukaan
   • 2,25” (57 mm)
   • 3,125” (80 mm)
   • muut
  • Markkina-analyysi, näkemykset ja ennusteet – painotekniikalla
   • Suora lämpö
   • lämmönsiirto
   • muut
  • Markkina-analyysi, näkemykset ja ennusteet – sovelluksen mukaan
   • Myyntipiste (POS)
   • Tunnisteet ja etiketit
   • lipunmyynti
   • Lotto ja pelit
   • Lääketieteellinen
   • muut
  • Markkina-analyysi, näkemykset ja ennusteet – alueittain
   • Pohjois-Amerikka
   • Eurooppa
   • Aasia ja Tyynenmeren alue (Japani)
   • Latinalainen Amerikka
   • Lähi-itä & Afrikka

OCD jatkuu…!

Puhu asiantuntijallemme:

https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/pulp-and-paper-market-103447

Tärkeimmät alan kehityssuunnat:

 • Kesäkuu 2021: Stora Enso ilmoitti investoivansa 21 miljoonaa euroa Anjala-Ingeroisiin ja 26 miljoonaa euroa Nymöllan sellunkäsittelylaitoksiin. Investoinnilla yhtiö pyrkii kasvattamaan kilpailukykyään markkinoilla ja havusellun tuotantokapasiteettia 245 kilotonniin vuodessa.
 • Toukokuu 2021: Suzano ilmoitti 2,87 miljardin dollarin investoinnista uuden sellunkäsittelylaitoksen perustamiseksi Ribas do Rio Pardoon, Brasiliaan. Investointi tehtiin kasvattamaan yhtiön tuotantokapasiteettia noin 20 %. Yksiköstä tulee maailman laajin eukalyptussellun tuotantolinja.

Lue aiheeseen liittyvät näkemykset:

Lämpöpaperimarkkinoiden koko, osake- ja teollisuusanalyysi ja alueennuste, 2020-2027

Pehmopaperimarkkinat Koko, osuus ja COVID-19-vaikutusanalyysi ja alueennuste, 2022-2029

Meistä:

Fortune Business Insights™ tarjoaa tarkat tiedot ja innovatiivisen yritysanalyysin, mikä auttaa kaikenkokoisia organisaatioita tekemään asianmukaisia ​​päätöksiä. Räätälöimme asiakkaillemme uusia ratkaisuja auttamalla heitä vastaamaan erilaisiin liiketoimintaansa liittyviin haasteisiin. Tavoitteemme on antaa heille kokonaisvaltainen markkinatieto, joka tarjoaa yksityiskohtaisen yleiskuvan markkinoista, joilla he toimivat.

Osoite:

Fortune Business Insights Pvt. Ltd. 9th Floor, Icon Tower, Baner –

Mahalunge Road, Baner, Pune-411045,

Maharashtra, Intia.

Puhelin:

Yhdysvallat: +1 424 253 0390

Iso-Britannia: +44 2071 939123

APAC: +91 744 740 1245

Sähköposti: sales@fortunebusinesssinsights.com

LinkedIn Facebook Viserrys

.Sellu- ja paperimarkkinat nousevat 370,12 miljardiin dollariin vuoteen 2028 mennessä
Source#Sellu #paperimarkkinat #nousevat #miljardiin #dollariin #vuoteen #mennessä

Leave a Comment