Skandinavia johtaa vihreän energian vallankumousta

Pitkään uusiutuvien energialähteiden edelläkävijänä pidetty Pohjoismaat valmistautuvat kasvattamaan uusiutuvan energian kapasiteettiaan entisestään ja nousemaan Euroopan suureksi voimatekijäksi. Tuulivoimaa, vetyelektrolysaattoria, ydinvoimaa ja hiilen varastointia koskevien aloitteiden ansiosta Rystad Energy on tunnistanut Ruotsin, Suomen ja Tanskan vihreän vallankumouksen johtajiksi, jotka tarjoavat ratkaisuja, joista on oppia muulle Euroopalle, kun se pyrkii vähentämään hiilidioksidipäästöjä energiajärjestelmästään. nopeasti.

Rystad Energy odottaa maalla tapahtuvan tuulivoiman ja sähkön mittakaavan aurinkosähkön tuotantokapasiteetin kasvavan näiden kolmen maan yhteisestä 30 gigawatista (GW) vuonna 2022 74 GW:iin vuoteen 2030 mennessä. Koska sähköntuotannon odotetaan ylittävän tarpeensa, nämä maat vievät suuria määriä vihreää sähköä Eurooppaan, mikä auttaa tarjoamaan alueelle vakaan tarjonnan alhaisilla hinnoilla.

Lähes 40 vihreää vetyprojektia on tarkoitus käynnistää alueella vuoteen 2030 mennessä tai aikaisemmin, mikä antaa Tanskalle, Ruotsille ja Suomelle yhteensä 18 % Euroopan vihreän vedyn tuotantokapasiteetista. Tämä yhdistettynä Tanskan potentiaaliin varastoida hiiltä Pohjanmerellä auttaa merkittävästi Eurooppaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä raskaasta teollisuudesta, kuten teräksestä ja sementistä.

”Pohjoismaat tuottavat tällä hetkellä yli 90 % sähköstään (mukaan lukien ydinvoima) uusiutuvilla energialähteillä ja ovat merkittäviä sähkön viejiä muualle Eurooppaan. Tämä suuntaus voimistuu, kun alueen maantiede, teknologia ja johtamiskokemus lisäävät uusiutuvan energian investointeja ja tuotantoa. Tämä on tervetullut uutinen alueen raskaalle teollisuudelle, kun Eurooppa pyrkii vähentämään päästöjä”, sanoo Francesca Bjørnflaten, Rystad Energyn uusiutuvista energialähteistä vastaava vanhempi analyytikko.

Mennyt, nykyinen ja tuleva energiayhdistelmä

Kaikki viisi Pohjoismaiden maata – Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Islanti – ovat asettaneet tavoitteekseen hankkia entistä enemmän sähköä hiilidioksidipäästöttömistä lähteistä, ja joistakin on tarkoitus tulla merkittäviksi puhtaan energian viejiksi. Suurin osa sähköstä Norjassa ja Islannissa tuotetaan vesivoimalla (75 %) eivätkä nämä kaksi maata aio ottaa tulevaisuudessa käyttöön merkittävää määrää tuulienergiaa, joten ne on jätetty tämän analyysin ulkopuolelle.

Pohjoismaat ovat vuosikymmenten ajan olleet energiamuutoksen eturintamassa, ja sillä on nyt maailman puhtaimpia energiayhdistelmiä. Kuitenkin tavassa, jolla nämä maat käsittelevät energiasiirtymää, on suuria maakohtaisia ​​eroja. Alla oleva kaavio näyttää historiallisen sähköntuotantojakauman Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa viimeisten 20 vuoden ajalta sekä Rystad Energyn nykyisen perustilanteen ennusteen vuoteen 2030 mennessä. Tämä korostaa suuria maakohtaisia ​​eroja sekä niiden tehosekoitusten koostumuksessa että koostumuksessa. sekä eri lähteiden odotettu kasvu tulevaisuudessa.

Ruotsilla on ylivoimaisesti suurin sähköntuotantokapasiteetti Pohjoismaissa ja Euroopan kuudenneksi suurin Saksan, Ranskan, Iso-Britannian, Italian ja Espanjan jälkeen. Ruotsin voimavalikoimaa on historiallisesti hallinnut ydin- ja vesivoima. Viime vuosina maatuulivoima on kasvanut voimakkaasti ja on nyt maan kolmanneksi suurin sähkönlähde. Ruotsin suuri ydinvoimalaivasto alkaa vanhentua, kun uusi hallitus ehdottaa kapasiteetin laajentamista korvatakseen tai täydentääkseen sen kuusi toimivaa reaktoria kolmessa paikassa: Ringhalsissa, Forsmarkissa ja Oskarshamnissa. Ruotsi oli Euroopan suurin sähkön viejä vuoden 2022 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä ja myi yli 20 % kokonaistuotannostaan ​​naapurimaihin. Valtava, suunniteltu tuotantokapasiteetin laajentaminen mahdollistaa sen, että se voi jatkossakin olla Euroopan voimalaitos, joka vie puhdasta ja halpaa sähköä.

Tuulivoima hallitsee uusiutuvien energialähteiden yhdistelmää

Tanska, Ruotsi ja Suomi suunnittelevat lisäävänsä uusiutuvan energian tuotantokapasiteettiaan merkittävästi tulevina vuosina. Näissä kolmessa maassa yhteensä Rystad Energy odottaa yksin maan tuulivoiman ja sähkön mittakaavan aurinkoenergian kasvavan 32 GW:sta vuonna 2022 74 GW:iin vuoteen 2030 mennessä. Maatuulivoimasta tulee hallitseva energialähde, ja sen osuus asennetusta kapasiteetista on 61,5 GW. Loput 12,8 GW tulee aurinkosähköstä:

  • Ruotsin on määrä asentaa 30 GW maatuulivoimaa vuoteen 2030 mennessä, mikä on osa sen suunnitelmaa tulla merkittäväksi energian viejäksi, ja vain 3 GW aurinkosähköä odotetaan lisättävän ajanjakson aikana. Pitkällä aikavälillä Ruotsin tavoitteena on hankkia 65 prosenttia tuotantokapasiteetistaan ​​uusiutuvista energialähteistä vuoteen 2030 mennessä verrattuna nykyiseen 23 prosenttiin ja nousevan 100 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä.
  • Suomen on määrä nostaa maatuulivoiman kapasiteettia 5 GW:sta vuonna 2022 20 GW:iin vuoteen 2030 mennessä. Vain 0,8 GW uutta asennettua kapasiteettia odotetaan tulevan aurinkosähköstä. Vuoteen 2030 mennessä Suomen tavoitteena on, että 51 prosenttia sähköntuotannostaan ​​on uusiutuvaa, kun nykyinen osuus on 17 prosenttia.
  • Tanskan sähkönjakelu koostuu jo pääosin uusiutuvasta energiasta (70 %), ja nyt tavoitteena on, että uusiutuvien energialähteiden osuus sen kokonaisenergiankulutuksesta on 55 %. Uusiutuvien energialähteiden osalta Tanska kasvattaa maatuulivoiman kapasiteettia 11,5 GW:lla ja aurinkoenergian kapasiteettia 9 GW:lla vuoteen 2030 mennessä. Merituulivoiman kapasiteetti nousee nykyisestä 2,3 GW:sta 8,8 GW:iin tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.

Rannikolla, mutta ruudukossa

Tanska on yksi offshore-tuuliteknologian edelläkävijistä, joka hyödyntää teknistä kykyään Pohjanmerellä ja Itämerellä käytettävissä olevalla pinta-alalla. Se on nyt yksi viidestä suurimmasta merituulivoimamarkkinoista Euroopassa, ja kapasiteettia tulee todennäköisesti lisäämään tulevina vuosikymmeninä. auttaa täyttämään Euroopan vähähiilisen sähkön tarpeet. Tänä vuonna Tanskan hallitus asetti uuden tavoitteen ottaa käyttöön 12,9 GW merituulivoimaa vuoteen 2030 mennessä, mikä on 4 GW lisäystä edellisestä. Se seuraa Tanskan lupausta osallistua Esbjergin julistukseen Saksan, Alankomaiden ja Belgian rinnalla. Tavoitteena on, että neljä maata asentavat 65 GW merituulivoimaa vuoteen 2030 mennessä ja 150 GW vuoteen 2050 mennessä.

Alla oleva kaavio osoittaa, että näiden neljän maan yhteenlaskettu kapasiteettiennuste on vain noin 50 GW vuoteen 2030 mennessä, kun Tanska saavuttaa noin 9 GW samana vuonna, mikä tarkoittaa, että lisää lisäyksiä on saatava verkkoon tällä vuosikymmenellä. Tanska osallistuu myös Marienborgin julistukseen, jonka kautta kahdeksan Itämeren maata on sitoutunut asentamaan lähes 20 GW offshore-tuulivoimaa vuoteen 2030 mennessä. Rystad Energy odottaa seitsemän maata (lukuun ottamatta Latviaa, koska siellä otettiin käyttöön merituulipuisto tuskin ennen 2030) ylittääkseen 19,6 GW:n rajan. Marienborgin julistuksen ovat allekirjoittaneet myös Ruotsi ja Suomi, joiden ennustetaan asentavan yhteensä 6 GW merituulivoimaa vuoteen 2030 mennessä.

Kapasiteetti

Vedyn meri mahdollisuudet

Tanskassa kaksi energiasaarta on omistettu avomerelle tuulelle, mutta “vihreän” vedyn tuottamiseen omistetuista saarista voi myös tulla todellisuutta. Tanska, Ruotsi ja Suomi ovat ilmoittaneet lähes 40 erillisestä vihreän vetyhankkeesta, joiden on määrä käynnistyä vuonna 2030 tai aikaisemmin. Kolmen maan yhteenlaskettu osuus vihreän vedyn tuotannon elektrolyysikapasiteetista muodostaa noin 18 % Euroopan markkinoista vuoteen 2030 mennessä. Tämä perustuu tämänhetkisiin ilmoituksiin, jotka osoittavat Pohjoismaiden – erityisesti Tanskan – merkitystä (12 %:n osuus vuonna 2030) ja Ruotsi (5 %:n osuus vuonna 2030) – vihreän vedyn käyttöönotosta Euroopassa.

Ruotsi pyrkii vähentämään hiilidioksidipäästöjä terästeollisuudesta korvaamalla hiilen uusiutuvalla energialla ja vihreällä vedyllä tuottaakseen “vihreää” terästä. Valmistusprosessissa käytetään raaka-aineena vihreää vetyä rautamalmin suoraan pelkistämiseen, jolloin syntyy “sienirautaa” välituotteena. Terästä valmistetaan sulattamalla sienirautaa, mikä vähentää päästöjä. Ruotsalaisen teräksenvalmistajan H2 Green Steelin mukaan on mahdollista vähentää hiilidioksidipäästöjä 95 % raakateräksen valmistuksessa verrattuna perinteisiin, hiilipohjaisiin teräksenvalmistustekniikoihin.

Vuonna 2021 H2 Green Steel ilmoitti suunnitelmistaan ​​tuottaa jopa 5 miljoonaa tonnia vuodessa (Mtpa) raakaterästä vuoteen 2030 mennessä käyttämällä noin 800 MW:n kokonaiselektrolysointikapasiteettia. Tätä kirjoitettaessa tämä on Ruotsin suurin ilmoitettu vetyelektrolysaattori. Ruotsalainen yhteisyritys HYBRIT aikoo myös tuottaa 1,2 Mtpa raakaterästä jo vuonna 2026 EU:n innovaatiorahaston tukeman HYBRIT-demonstraatiohankkeen kautta. Tällä hetkellä HYBRITillä on Pohjois-Ruotsissa (Lulaja) koetehdas, joka tuottaa raakaterästä käyttäen norjalaisen NEL:n toimittamaa 4,5 MW:n alkalielektrolysaattoria. Osana HYBRIT-pilottiprojektia Luulajan vetyvarasto otettiin käyttöön syyskuussa. Se toimii alun perin kaksi vuotta ja koostuu 100 neliömetrin kiviluolasta, joka pystyy varastoimaan vihreää vetyä enintään 250 baarin paineessa.

Tanska haluaa myös CCS:n

Vuonna 2020 Tanskan, Suomen ja Ruotsin osuus EU:n kasvihuonekaasupäästöistä oli noin 4 %, pois lukien maankäytöstä, maankäytön muutoksista ja metsätaloudesta (LULUCF) aiheutuvat päästöt. Päästöt tulevat pääasiassa teollisista lähteistä, kuten raudan ja teräksen tuotantolaitoksista, jotka sijaitsevat pääosin Suomessa ja Ruotsissa. Se sisältää myös vaikeasti vähennettävien teollisuudenalojen, kuten sementin, päästöt, joilla on vain vähän vaihtoehtoja hiilidioksidin poistamiseksi hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin (CCS) lisäksi. Tanskalla on runsaasti varastojen saatavuutta maalla sijaitsevista suolavesikerroksista, mutta maa soveltuu erittäin hyvin myös hiilidioksidin varastointiin Pohjanmerellä. Helppo pääsy Pohjanmerelle ja muualle Manner-Eurooppaan, suuret varastomäärät ja pienet pistepäästöt yhdistettynä Koska hiilidioksidin varastoinnin kysyntä ympäröivillä alueilla on suuri, Tanskalla on suuret mahdollisuudet tulla Euroopan tärkeimmäksi varastointikeskukseksi EU:n pyrkiessä saavuttamaan ilmastotavoitteensa.

Kirjailija: Rystad Energy

Lisää suosituimpia lukemia Oilprice.com-sivustolta:

.Skandinavia johtaa vihreän energian vallankumousta
Source#Skandinavia #johtaa #vihreän #energian #vallankumousta

Leave a Comment