Suomalainen terveysteknologia rakentaa menneen kasvun varaan rahoituksella, kumppanuuksilla

Kaiku Health ja Roche, sveitsiläinen monikansallinen terveydenhuoltoyhtiö, ovat solmineet strategisen kumppanuuden hyödyntääkseen digitaalista potilasseurantaa potilastulosten parantamiseksi.

Helsinkiläinen ohjelmistoyritys totesi aiemmin tässä kuussa julkaistussa lehdistötiedotteessa, että kumppanuuden tavoitteena on ottaa käyttöön digitaalisia työkaluja mahdollistamaan reaaliaikainen oireenhallinta, parantamaan potilastukea ja tarjoamaan yksilöllistä syöpähoitoa klinikoille ja potilaille maailmanlaajuisesti.

“Kaiku Health ja Roche ovat sitoutuneet tarjoamaan henkilökohtaista terveydenhuoltoa useammille potilaille digitaalisten ratkaisujen avulla”, sanoi Laura SippolaKaiku Healthin perustaja ja toimitusjohtaja.

“Olemme jo yhdessä kehittäneet terapiaa ja tuotekohtaisia ​​moduuleja syövän immunoterapiaan ja muihin kohdennettuihin hoitoihin.”

Yhtiöt pyrkivät myös kehittämään ja tarjoamaan digitaalisia ratkaisuja kumppaneiden ekosysteemin kautta, korvaamaan digitaalisia potilasratkaisuja useissa maissa perustettujen reittien kautta ja tarjoamaan kliinistä näyttöä digitaalisten ratkaisujen vaikutuksesta potilaiden tuloksiin. .

Ensimmäinen todisteiden sukupolvitutkimus on tarkoitus käynnistää vuoden loppuun mennessä. Tavoitteena on arvioida vaikutuksia kliinisiin tuloksiin ja resurssien käyttöön systeemistä syöpähoitoa saavilla potilailla.

“Tämä kumppanuus on merkittävä askel kohti digitaalisia potilaiden seuranta- ja hallintaratkaisuja, jotka voivat auttaa parantamaan syövän systeemistä hoitoa saavien potilaiden tuloksia, kuten oireiden rasitusta ja elämänlaatua”, tiivistää. james sabryRochen lääkekumppanuuksien globaali johtaja.

Helsinkiläinen Meru Health arvioi 12 viikkoa kestävän mielenterveysohjelmansa tehokkuutta seuraamalla 300 perusterveydenhuollon potilasta Yhdysvalloissa huhtikuun 2022 ja maaliskuun 2025 välisenä aikana. Kuva: Meru Health

Meru Health paljasti 10. toukokuuta, että se on saanut kahden miljoonan dollarin apurahan National Institute of Mental Health -instituutilta (NIMH).

Helsinkiläinen mielenterveyspalveluiden verkkoratkaisujen toimittaja arvioi apurahalla sovelluspohjaisen mielenterveysohjelmansa tehokkuutta tutkimuksessa, johon osallistui 300 ensihoidon potilasta, joilla on masennuksen oireita huhtikuun 2022 ja maaliskuun 2025 välisenä aikana.

“Tämän tutkimuksen merkitys on valtava”, katsoi Nicholas PeiperMeru Healthin tutkimusjohtaja.

”Käytämme kultastandardin menetelmiä Meru Health -ohjelman tehokkuuden määrittämiseen. Tämän tutkimuksen tekeminen perusterveydenhuollossa on myös iso askel, koska suurin osa masennuksesta kärsivistä hakeutuu aluksi hoitoon perusterveydenhuollon tarjoajalta.”

12-viikkoinen, terapeuttien tukema digitaalinen interventio on suunniteltu aikuisille, jotka kärsivät ahdistuksesta, uupumuksesta tai masennuksesta. Se koostuu näyttöön perustuvista oppitunneista ja hoidoista, biopalautekäytännöistä ja päivittäisestä chat-tuesta lisensoitujen kliinikkojen kanssa. Sen tavoitteena on rakentaa tottumuksia, joiden avulla potilaat voivat käsitellä mielenterveyshaasteita ja ehkäistä uusiutumista.

Yhdysvalloissa masennuksen esiintyvyys on lisääntynyt viimeisen 15 vuoden aikana, ja tällä hetkellä noin 7–10 prosenttia aikuisväestöstä kärsii National Institute of Healthin (NIH) mukaan. Koska näyttöön perustuvan hoidon saatavuus ei ole onnistunut lisääntymään levinneisyyden mukana, monet ovat kääntyneet digitaalisiin interventioihin lievittääkseen oireitaan.

Potilaiden on myös ollut vaikeuksia päästä hoitoon syistä, jotka liittyvät olemassa oleviin seulontatyökaluihin, korkeisiin palveluntarjoajan kustannuksiin ja masennuksen negatiiviseen leimaukseen, Peiper kertoi.

“Digitaalisilla interventioilla voi olla suuri rooli kriisin ratkaisemisessa, joten on tärkeää rakentaa vahvaa näyttöä. Ohjelmamme yrittää voittaa monia hoidon esteitä ja varmistaa samalla, että entistä useammat ihmiset paranevat ja pysyvät parempana pitkällä aikavälillä”, hän sanoi.

Tamperelaiset tutkijat tuovat lääketieteellisen kuvantamisen virtuaalitodellisuuteen

Nainen, joka käyttää virtuaalitodellisuuskuulokkeita istuessaan pöydän ääressä ja tutkiessaan lääketieteellistä kuvaa pöytätietokoneella.

Tampereen yliopiston tutkijat ovat luoneet laitteen, jonka avulla lääkärit voivat tarkastella lääketieteellistä kuvantamista 3D-muodossa. Kuva: Hilma Toivonen / Tampereen yliopisto

Tampereen yliopiston tutkijat ovat kehittäneet ratkaisun kolmiulotteisen lääketieteellisen kuvantamisdatan tekemiseen ja siirtämiseen virtuaalitodellisuuteen, jotta lääkärit voivat tutkia dataa virtuaalitodellisuuskuulokkeilla diagnoosissa ja toimenpidesuunnittelussa.

Lääkärit voivat myös koskettaa leikkauskohtaa liuokseen sisältyvän haptisen tekniikan ansiosta.

Roope RaisamoHankkeesta vastaava professori Tampereen yliopistosta kertoi, että lääkärit ovat tutkimusprojektin aikana tehtyjen testien perusteella tyytyväisiä laitteeseen, vaikka parantamisen varaa onkin vielä.

“Testaamallamme menetelmällä on selviä etuja monimutkaisten anatomisten rakenteiden visualisoinnissa”, todettiin Jorma Jarnstedt, dentomaxillofacial radiologian erikoislääkäri Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. “Tulevaisuudessa tämä menetelmä voi korvata perinteisemmän kaksiulotteisen tietokoneavusteisen kirurgisen suunnittelun.”

Tutkimuksessa keskityttiin pään alueelle, mutta menetelmä soveltuu myös muiden kehon osien tutkimiseen.

Kehityksessä käytetyt kolmiulotteiset kuvat rekonstruoitiin todellisten ja nimettömien potilaiden tomografiakuvista. Kyky kääntää esimerkiksi kallon kolmiulotteista kuvaa antaa lääkäreille mahdollisuuden suunnitella ja visualisoida huolellisesti poskiluun murtuman kirurgisen korjauksen.

Tutkijat kehittivät myös vuorovaikutustekniikoita, joiden avulla lääkärit voivat merkitä viiltojen paikat malliin. Yhteistyöprojekti jatkuu tavoitteena löytää ratkaisu, jonka avulla useat lääkärit voivat kokoontua yhteen virtuaalitodellisuustilaan tarkastelemaan potilasta tehdessään eri lääketieteen erikoisalojen asiantuntemusta vaativia päätöksiä.

“Tämä on tärkeää, koska lääketiede siirtyy yhä enemmän telelääketieteeseen ja etädiagnostiikkaan ja -konsultaatioon”, tutkija totesi Pertti Huuskonen.

Terveysteknologia on yksi suurimmista ja nopeimmin kasvavista korkean teknologian vientisegmenteistä. Terveysteknologian viennin arvon uskotaan nousseen uudelle ennätykselle vuonna 2021, ja alustavien tilastojen mukaan se nousi vuoden 10 ensimmäisen kuukauden aikana noin viisi prosenttia edellisiin vuosiin verrattuna.

Business Finland on katsonut segmentin syntymisen ”ainutlaatuiseksi yhdistelmäksi” laadukasta terveystietoa ja avointa luottamusyhteiskuntaa, joka mahdollistaa ekosysteemin laajuisen yhteistyön.

Healthtech Finland hyväksyi helmikuussa uudet vastuullisuusohjeet, jotka auttavat jäseniään valmistautumaan asiakkaiden, omistajien, sijoittajien sekä nykyisten ja entisten työntekijöiden vaatimuksiin ja toiveisiin.

“Terveysteknologiayrityksissä vastuullisuus liittyy ensisijaisesti potilasturvallisuuden takaamiseen” Saara HassinenHealthtech Finlandin toimitusjohtaja sanoi helmikuussa.

”Pelkä lainsäädännön noudattaminen ei enää riitä, vaan yritykset noudattavat myös vapaaehtoisia ohjeita ja yhteiskuntavastuun periaatteita. Vientiyritykset kiinnittävät huomiota vastuullisuuteen Suomessa ja ulkomailla.

Oululainen terveystekniikan duo turvaa rahoitusta

Oululainen aivotoiminnan mittaamiseen erikoistunut startup Cerenion ilmoitti aiemmin tänä vuonna tärkeäksi virstanpylväksi kansainvälistymiselleen, Springvestin järjestämän 3,3 miljoonan euron rahoituskierroksen valmistumisesta. Rahoitus mahdollistaa startupin laajentumisen uusille potilasryhmille, kuten aivohalvauksen uhreille, sekä laajentaa markkinaosuuttaan EU:ssa ja siirtyä Yhdysvaltoihin.

“Olemme kiitollisia sekä uusille että vanhoille sijoittajillemme heidän luottamuksestaan ​​meihin ja tehtävästämme parantaa kriittisesti sairaiden potilaiden aivoseurantaa”, kommentoi. Jukka KortelainenCerenionin toimitusjohtaja.

Startup on kehittänyt patentoidun vuodeteknologian, joka paljastaa aivojen tilan yksinkertaisten parametrien avulla ilman, että potilaan hoitoon tarvitsee tehdä muutoksia.

terveydenhuollon ammattilainen, joka soveltaa teknologiaa potilaaseen terveydentilan analysoimiseksi

Caverionin patentoitu tekniikka paljastaa aivojen tilan helppojen parametrien joukkona. Kuva: Cerenion

Finnadvance ilmoitti saaneensa 1,2 miljoonan euron siemenrahoituksen Athensmedin johtamalta vanhojen ja uusien sijoittajien ryhmältä. Oululainen siru-organisaatioiden kehittäjä totesi, että rahoitus auttaa laajentamaan kaupallisen toiminnan laajuutta Euroopasta ja Etelä-Koreasta Yhdysvaltoihin.

Sen alustat luovat uudelleen kudosmalleja, joissa on mikro-fluidivirtauskuviointi ja hydrogeelipinnoitteet, jotta voidaan simuloida kudosten ja elinten toimintaa, mekaniikkaa ja fysiologisia vasteita.

“Teknologiamme mahdollistaa ihmismäisemmän prekliinisen lääketestauksen, vanhojen lääkkeiden nopean uudelleenkäytön ja pitkällä aikavälillä yksilöllisten hoitojen ja lääkkeiden kehittämisen”, toimitusjohtaja totesi. Prateek Singh.

Teollisuusvalmiilla alustalla on potentiaalia tarjota “huomattavia” kustannus- ja ajansäästöjä Kustaa Piha Athensmedistä.

Suomalainen terveysteknologia rakentaa menneen kasvun varaan rahoituksella, kumppanuuksilla
Source#Suomalainen #terveysteknologia #rakentaa #menneen #kasvun #varaan #rahoituksella #kumppanuuksilla

Leave a Comment