Suomalainen tutkimus rakastaa soluviljeltyä kaakaota

Ilmastonmuutos ja kestävyys ovat molemmat pakottavia huolenaiheita suklaateollisuudelle, ja siksi kaakaontuotannolle etsitään vaihtoehtoisia lähteitä. Tärkein näistä ponnisteluista on soluviljelyn potentiaalin tutkiminen kestävässä kaakaoraaka-aineen tuotannossa.

Tämä heijastelee bioteknisen tuotannon käyttöä maatalouden sijaan, mikä vaatii vähän maata ja muita luonnonvaroja nykyisiin menetelmiin verrattuna.

“Tuotanto tapahtuu sen sijaan bioreaktoreissa kontrolloiduissa olosuhteissa”, sanoi tutkimusryhmän johtaja Dr. heiko rischer VTT:ltä. ”Soluviljelty kaakao on uuselintarvike [the] EU:ssa, ja se on hyväksyttävä EFSA-prosessin mukaisesti (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen).

Merkittäviä askeleita kohti tätä tavoitetta on jo otettu.

“Perinteisen kaakaon kestävä hallinta on Fazerin ykkösprioriteetti, mutta haluamme tutkia ja innovoida myös tulevaisuutta varten”, sanoi Annika Porr Fazerista (oik.). Kuva: Fazer

Mukaan Heli AnttilaFazer Makeisten uusien tuotekehitysjohtaja, yritys ja Suomen tekninen tutkimuskeskus VTT ovat jo saaneet ensimmäiset onnistuneet tulokset soluviljellystä kaakaosta.

“Jatkamme nyt tutkimusta osana suurempaa CERAFIM-konsortiota, joka yhdistää useita suomalaisia ​​yrityksiä ja tutkimuslaitoksia soluviljelyn teemalla etsimään pelottomasti tulevaisuuden ratkaisuja”, hän sanoi.

Vaikka tutkimusalue tarjoaa jännittäviä mahdollisuuksia, asianosaiset korostavat, että soluviljellyn kaakaon tulo markkinoille on edelleen kaukainen tavoite.

“Soluviljelty kaakao on vielä kaukana lautasistamme, mutta se tarjoaa meille uudenlaisen lähestymistavan kestävän kaakaonhankinnan haasteiden hallintaan reilussa ja läpinäkyvässä arvoketjussa”, kertoi Annika Porrvanhempi johtaja Fazer Makeisten Forward Labista.

Suomalainen tutkimus rakastaa soluviljeltyä kaakaota
Source#Suomalainen #tutkimus #rakastaa #soluviljeltyä #kaakaota

Leave a Comment