Suomalaiset järjestöt pyrkivät edistämään terveydenhuoltoa

Orion ilmoitti joulukuussa edistävänsä ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkkeiden portfoliotaan Euroopan investointipankin (EIP) 100 miljoonan euron lainan avulla.

Espoolainen lääkejätti kertoi aikovansa käyttää lainaa tuotteiden edistämiseen eri kehitysvaiheissa, alusta alkaen konseptista kliinisiin kokeisiin, kohdentaen sairauksia tutkimus- ja kehitystyönsä kolmelle painopistealueelle: onkologiaan, neurologisiin sairauksiin. ja hengityselinten sairaudet.

Hänen portfolionsa koostuu tällä hetkellä projekteista, jotka tähtäävät muun muassa eturauhassyövän ja kroonisen keuhkosairauden hoitojen löytämiseen.

Orion on määritellyt kolme tutkimus- ja kehitystyön painopistettä: onkologia, neurologiset sairaudet ja hengityselinten sairaudet. Kuva: Orion

“Vaikka suuri osa maailmanlaajuisista painopisteistä on tällä hetkellä COVID-19:n pysäyttämisessä, antibioottiresistenssin kaltaiset ongelmat ovat yhä huolestuttavia”, hän huomautti. Thomas Östros, EIP:n varapuheenjohtaja. “Orionin tutkimus- ja kehitystyö ulottuu kauas ja laajalle löytääkseen ratkaisuja sekä ihmisten että eläinten sairauksiin ja lääketieteellisiin ongelmiin.”

EIP arvioi, että mahdollistamalla laadukkaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan jatkumisen laina tukee myös talouskasvua, teollisuuden kilpailukykyä ja korkeaa ammattitaitoa vaativien työpaikkojen säilymistä Euroopassa.

Myös Valo Therapeutics on saanut taloudellisen tuen syöpien ja tartuntatautien adaptiivisten immunoterapian alustojen kehittämiseen. Helsinkiläinen startup kertoi viime kuussa keränneensä noin 11 miljoonaa euroa listautumisannin varoja Freeman Roadilta ja MMJ Group Holdingsilta.

Kaksi pukuista miestä kättelee ja hymyilee kameralle.

Orionin talousjohtaja Jari Karlson ja Euroopan investointipankin varatoimitusjohtaja Thomas Östros muistoivat 100 miljoonan euron lainan myöntämistä espoolaiselle lääkejätille. Kuva: Euroopan investointipankki

Se paljasti, että suurin osa rahoituksesta käytetään ensimmäisen vaiheen kliinisen tutkimuksen valmisteluun ja käynnistämiseen sen johtavasta kasvainantigeenilla päällystetystä onkolyyttisen viruksen ehdokkaasta PeptiCRad-1:stä. Alusta muuntaa onkolyyttiset adenovirukset kohdistetuiksi kudosspesifisiksi syöpärokotteiksi ilman useiden geneettisesti muunnettujen virusten apua.

Startup jatkaa myös tartuntatautialustojensa, mukaan lukien PeptiBAC ja PeptiVAX, kehittämistä.

Paul Higham, Valo Therapeuticsin toimitusjohtaja, näki onnistuneen rahoituskierroksen tärkeänä virstanpylvään ydinalustan validoinnin käynnistämisessä ja siirtymisessä ensimmäiseen kliiniseen tutkimukseen.

“Lisäksi rahoituksen avulla voimme edelleen validoida muita tartuntatauti- ja onkologia-alustojamme sekä pan-koronaviruksen T-solurokotteitamme”, hän sanoi.

Valo Therapeutics on ilmoittanut suunnitelmistaan ​​järjestää listautumisanti vuonna 2022.

Hedelmällistä tutkimusyhteistyötä

Lähikuva naisen varjon peittävistä kasvoista.

Helsinkiläiset tutkijat pyrkivät tunnistamaan masennuksen aivomekanismeja helpottaakseen henkilökohtaisempia hoitoja ja ennakoitavampia tuloksia. Kuva: Sharon McCutcheon / Pexels

Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto ilmoittivat joulukuussa saaneensa yli kahden miljoonan euron apurahan kolmivuotiseen yhteistyöhön masennuksen aivomekanismeja tutkivaan tutkimusprojektiinsa.

“Konsortion tavoitteena on tehdä laajaa yhteistyötä masennuksen biologisten mekanismien tunnistamisessa ja pyrkiä saavuttamaan todellinen harppaus masennuksen aivomekanismien ymmärtämisessä”, hän sanoi. Palva, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston perustaman tutkimusryhmän johtaja.

Tutkijat käyttävät magnetoenkefalografiaa (MEG) tutkiakseen masennukseen liittyviä kognitiivisia oireita ja taudin aivomekanismeja yrittääkseen tunnistaa mekaanisia biomarkkereita masennuksen diagnosoimiseksi, mikä mahdollistaa hoitojen mukauttamisen ja hoidon tulosten ennustamisen.

“Tavoitteenamme on ymmärtää aivojen toiminnallisten verkostojen muutoksia ja masennukseen liittyviä aivodynamiikan ilmiöitä”, Palva tiivisti.

Pääkaupunkiseudun neurotieteen yhteistyötä edistävän Helsinki Brain & Mind -verkoston jatkona toiminta perustuu Aalto-yliopistossa kehitettyihin aivostimulaatiotekniikoihin sekä Helsingin yliopiston aivokuvantamisosaamiseen.

Diagnostiikasta on tullut Suomelle yhä tärkeämpi viennin alasektori. Healthtech Finlandin mukaan in vitro -diagnostiikkaratkaisujen vienti kasvoi viime vuonna yli 27 prosenttia 830 miljoonaan euroon.

Puomin syynä on ollut muun muassa tehokas terveydenhuolto, yliopiston ja teollisuuden pitkät perinteet tutkimusyhteistyössä sekä insinöörien, tutkijoiden ja uusimpien teknologioiden saatavuus.

Suomalaiset kaksi yliopistoa ovat raportoineet myös läpimurtosta rintasyövän hormoniterapiassa – keinona säilyttää hormonireseptorit geelin avulla kasvaneissa pienoisrinnoissa laboratorio-olosuhteissa.

Rintasyöpä on tällä hetkellä työikäisten yleisin syöpätyyppi Suomessa. Suurin osa rintasyövistä on niin kutsuttua hormonireseptoripositiivista alatyyppiä, mikä tarkoittaa, että syöpäsolut sisältävät hormonireseptoreita, jotka käyttävät elimistössä hormoneja syövän kasvun edistämiseen.

Vaikka näitä syöpiä voidaan hoitaa tehokkaasti säätämällä kehon tuottamien hormonien määrää lääkkeillä, hormonihoitojen tehokkuus heikkenee ajan myötä jopa 40 %:ssa tapauksista siihen pisteeseen, että syöpää on vaikea hallita. Se, että hormonireseptorit katoavat syöpäsoluista laboratorio-olosuhteissa, on vaikeuttanut hormonihoitojen vaikutusten, hoitovasteen puutteen ja uusien hoitojen tutkimista.

Avain löydöön oli omaksua poikkitieteellinen lähestymistapa, jossa syövän biologia yhdistetään materiaalien kemiaan ja pehmeän aineen fysiikkaan.

“Vasta kun matkimme rintakudoksen luonnollisia mekaanisia ominaisuuksia [exhibits], korkeana jäykkyysnä, että pystyimme ylläpitämään syöpäsoluissa olevat hormonaaliset reseptorit”, tutkija kertoi. Pauliina Munne.

“Suureksi iloksemme myös hormonireseptorit toimivat niin kuin pitääkin, ja mikä tärkeintä, tulostemme perusteella pystyimme estämään niiden toiminnan uuden sukupolven hormonaalisilla lääkkeillä.”

Nonappa, Aalto-yliopiston dosentti, sanoi, että kyky hallita hydrogeelipohjaisten nanotelineiden mekaanisia, biokemiallisia ja kemiallisia toimintoja helpottaa potilasperäisten kudosten pitkäaikaista tutkimusta, mikä avaa tietä “malliuudelle ja ennustava prekliininen”.

Biotulostus massoille

Kaksi tiedemiestä 3D-tulostimien ympäröimänä.

Turkulainen Brister aikoo avata 3D-biotulostusmarkkinoita tavalla, jota ei ole aiemmin tehty. Kuva: Briinter

Samaan aikaan turkulainen Briter on tuonut markkinoille lähtötason biotulostusratkaisunsa, Briter Coren. Kannettava, modulaarinen biotulostin pystyy tulostamaan erittäin monimutkaisia, useista materiaaleista koostuvia kudosrakenteita 3D-muodossa ja tarjoaa kaikki biotulostuksen perusominaisuudet 50 % pienemmässä pakkauksessa ja 50 % halvemmalla.

Tomi KalpioBriterin toimitusjohtaja sanoi, että lanseeraus on yritys avata 3D-biotulostusmarkkinoita tavalla, jota ei ole koskaan tehty ennen.

– Tutkijoiden ja yritysten on toimitettava tuotteita 3D-biotulostukseen, mutta monilla ei edelleenkään ole 3D-tulostimia, joissa on rajoittamaton määrä biolinkkejä ja muita materiaaleja niiden korkeiden kustannusten ja vaikeuden vuoksi. [of] siirtämällä niitä laboratorioiden välillä ”, hän sanoi. “Binter Coren avulla teemme 3D-biotulostuksesta todellisuutta […] niille, jotka olivat aiemmin poistuneet markkinoilta.”

Biotulostimia käytetään yhä enemmän lääketieteen, lääketeollisuuden ja biotieteiden aloilla syöpätutkimuksesta ihmisen “varaosien”, kuten sydämen, munuaisten ja jopa aivojen, tulostamiseen. Tutkijat voivat esimerkiksi tulostaa kolmiulotteisia syöpäsoluja seuratakseen, kuinka ne kommunikoivat keskenään, jotta voidaan määrittää parhaat lääkkeet taudin hoitoon.

Suomalaiset järjestöt pyrkivät edistämään terveydenhuoltoa

Source#Suomalaiset #järjestöt #pyrkivät #edistämään #terveydenhuoltoa

Leave a Comment