Suomalaiset rakastavat hyvää metsäpaloa…

Suomen valtio ja talousmetsänomistajat ovat alkaneet järjestää hallittua metsien polttoa metsien uudistumisen ja monimuotoisuuden parantamiseksi.

Hallittu poltto ei ole tässä mitään uutta; Sitä on jatkunut vuosia, mutta uudet tieteelliset tutkimukset ovat paljastaneet, että hallittu poltto ja huolellinen uudistaminen ovat tärkeitä tapoja hoitaa metsiä oikein.

Ilmastonmuutos aiheuttaa myös enemmän maastopaloja metsissä, koska kuivuus ja lämpimämpi sää ja myrskyt lisäävät metsien todennäköisyyttä tuleen syttymiseen ja rajummin palamiseen salaman iskeessä. Nämä metsät on istutettava mahdollisimman pian uudelleen, mikä ei varmaankaan onnistu USA:ssa, jossa presidenttikin näyttää tietämättömältä metsänhoidosta – hän on ehdottanut suomalaisille metsäpalojen välttämistä haravoimalla!

Valitettavasti Etelä-Amerikan, Aasian ja Afrikan kaupalliset viljelijät polttavat tarkoituksella sademetsiä ja sademetsiä laitumia, kumi- ja palmuöljyviljelmiä ja muuta maataloustoimintaa varten. He saattavat ansaita ylimääräistä rahaa tästä toiminnasta, mutta tämä kriittisen omaisuuden poltto on typerä tapa vahingoittaa maailmaa… Sademetsien ja sademetsien menettäminen vaarantaa maailmamme. Toisaalta pienten metsien hallittu poltto niiden uudistamiseksi ja monimuotoisuuden vuoksi vie meidät päinvastaiseen ja hyvään suuntaan.

StoraEnson pääomistajana metsätalouden sijoitusyhtiö Tornator toteutti viime kesänä Itä-Suomessa yhteensä 5 erilaista valvottua polttopaikkaa yhteensä 50 hehtaarilla. Näin on ollut samalla alueella lähes vuosikymmenen ajan.

Metsänhoidossa hakkuutähteet, jätepuut ja osa maaperän humuskerrosta poltetaan hakkuualueelta ennen uusien taimien istutusta.

Tavoitteena on parantaa talousmetsien metsien kasvua ja monimuotoisuutta. Polttaminen tuottaa emäksistä tuhkaa, joka vähentää maaperän happamuutta. Puutähteiden ja humuskerroksen tuhkassa olevat ravinteet hyötyvät uuden sukupolven puissa helpommin ja nopeammin. Polttaminen hidastaa myös tuholaisten leviämistä.

Hallittu poltto jäljittelee metsiemme luonnollista polttoa. Vuosituhansien ajan Suomen metsät ovat palaneet luonnostaan ​​kerran sadassa vuodessa, mutta nykypäivän tehokas palontorjunta on pysäyttänyt tehokkaasti metsäpalot talousmetsissä. Siksi palosta riippuvaisten lajien, kuten kovakuoriaisten, jäkäläjen ja sienten, elinolosuhteet ovat heikentyneet merkittävästi.

Useimmissa kontrolloiduissa palovammoissa muutama puu jätetään yleensä palamaan erityiselle alueelle (katso Erikoispalovamma-video alla). Tämä voi luoda tärkeitä elinympäristöjä tulipalosta riippuvaisille lajeille, mutta sopivan paikan löytäminen on haastavaa.

Onnistunut hallittu palovamma vaatii riittävän vedensaannin ja sen tulee olla myös lähellä tietä, jonne on helppo pääsy sammutusvälineille (tie toimii automaattisesti hyvänä palokäytävänä tulipalojen määrittämiseen) ja lisäksi tarvitaan riittävä määrä puutähteitä ja humusta hyvien tulosten saamiseksi.

Puun talteenotto metsästä tulee suunnitella, kun hallitun polton alue on valittu, jotta hakkuutähteet jakautuvat tasaisesti laajalle polttoalueelle.

Palopaikan reunoihin jätetään hakkuutähteistä vapaa palokäytävä. Siltä osin kuin kohdetta ei rajoita vesisuojavyöhyke tai tie, kaivinkoneen tulee paljastaa 2-3 metriä leveä mineraalimaata palon leviämisen estämiseksi. Vesiletkuja tarvitaan, jos palo poistuu, mutta yleensä riittävä poltinhenkilöstö estää palon leviämisen.

Pääsääntöisesti polttaminen suoritetaan keväällä talvisadon jälkeen. Ennen käyttöönottoa alueelta kartoitetaan huolellisesti lintujen pesiä, jotka kartoitetaan, merkitään ja suojellaan.

Ohjattu poltto tapahtuu paikasta riippuen osissa tai kerralla etukäteen laaditun suunnitelman mukaan. Työturvallisuuden ja kipinöiden leviämisen vuoksi suuret puukasat poltetaan usein lohkoina, jolloin palo on helpompi hallita ja ennakoida.

Polttohautauksen jälkeen on postin vuoro, joka kestää olosuhteista riippuen kahdesta päivästä useisiin viikkoihin. Palovamman ajoitus ennen sadekautta vähentää merkittävästi myöhemmän suojauksen tarvetta, samoin kuin palon kastelu paloletkuilla palon jälkeen.

Kuvat: Metsäkeskus tai suomeksi “Metsäkeskus”! Siellä olevat ihmiset auttoivat suuresti tämän artikkelin kirjoittamisessa. Heillä oli jopa mielenkiintoisia videoita seuraavilla sivustoilla; valitettavasti ne ovat suomenkielisiä, mutta se ei tule olemaan ongelma tätä lukeville palo-bugeille!

Tässä videot:

Suomalaiset rakastavat hyvää metsäpaloa…

Source#Suomalaiset #rakastavat #hyvää #metsäpaloa

Leave a Comment