Suomalaiset tutkijat hajottavat ongelmallisia muoveja mikrobeilla

Kari Koivuranta ja Jukka Niskanen VTT:llä on parin viime vuoden aikana tunnistettu mikrobientsyymejä, jotka pystyvät paitsi hajottamaan ja sulattamaan erityyppisiä muoveja, myös muuttamaan ne biohajoaviksi materiaaleiksi, kuten rasvahapoiksi.

Koivurannan mukaan tutkimus on keskittynyt pääosin maailman yleisimpiin muoveihin, polyeteeniin ja polypropeeniin – osittain niiden runsaan muovijätteen vuoksi ja osittain siksi, että niiden bioteknistä kierrätystä ei ole tutkittu niin laajasti kuin esimerkiksi PET:n.

Vaikka tutkimuksessa on onnistuttu tunnistamaan entsyymejä, jotka pystyvät hajottamaan muoveja, hajoamisprosessi on edelleen hidasta muovien luontaisten ominaisuuksien ja niitä parantavien lisäaineiden vuoksi.

“Ne ovat kovia, kestäviä ja vettä hylkiviä, estäen mikrobeja ja entsyymejä pääsemästä niiden pinnoille”, hän selitti.

VTT tutkii näin ollen erilaisia ​​esikäsittelymenetelmiä, jotka parantavat entsyymien kykyä pilkkoa muoveja. Esimerkiksi hapetus parantaa muovien sekoittumista veteen ja nopeuttaa prosessia.

Tutkimusryhmä uskoo, että muovien hajottaminen mikrobientsyymeillä voisi mahdollistaa muovin sisältämän hiilen uudelleenkäytön erilaisten biohajoavien materiaalien valmistukseen. Kuva: maastopyörä

”Mikrobit voivat tuottaa uusia materiaaleja hiililähteistä, ja tämä tapahtuu jo teollisessa mittakaavassa. Jatkossa hiilen lähteenä voisi olla sokereiden tai puun sijaan muovijätettä, jota voimme hyödyntää muillakin tavoilla. Muovit sisältävät myös yleensä enemmän hiiltä grammaa kohti verrattuna sokereihin, Niskanen kertoi.

Muovien bioteknologisen kierrätyksen ei kuitenkaan odoteta korvaavan, vaan pikemminkin täydentävän olemassa olevia kierrätysmenetelmiä.

“Toistaiseksi polyesteriä on käytetty bioteknologisesti vastaavien uusien polyestereiden valmistukseen, mutta yleisessä muovijätteen käytöstä biohajoavan materiaalin valmistuksessa ei ole julkisia esimerkkejä. Mutta tämä on mahdollista tulevaisuudessa: voi mennä vain viidestä 10 vuoteen, ennen kuin voimme käyttää öljypohjaisia ​​materiaaleja biohajoavien ja bioyhteensopivien materiaalien valmistukseen, Koivuranta visioi.

Suomalaiset tutkijat hajottavat ongelmallisia muoveja mikrobeilla
Source#Suomalaiset #tutkijat #hajottavat #ongelmallisia #muoveja #mikrobeilla

Leave a Comment