Suomalaiset vähähiiliset ratkaisut edistävät hiilineutraaliutta

Suomi on kirjannut 1.7.2022 voimaan tulevaan ilmastolakiin ensimmäistä kertaa tavoitteensa saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä – yksi kunnianhimoisimmista tällaisista tavoitteista maailmassa.

Lain mukaan päästöjä tulee vähentää vuoden 1990 tasoihin verrattuna 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, 80 prosenttia vuoteen 2040 mennessä ja vähintään 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Laki kattaa myös maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsätalouden. .

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo kuvaili lakia Suomelle “tärkeäksi”. Kuva: Maria Ohisalo / Facebook

”Laki näyttää maailmalle, kuinka voimme [build] hiilineutraali hyvinvointivaltio vuoteen 2035 mennessä. Se on myös vahva signaali yrityksille, että Suomessa puhtaisiin ratkaisuihin kannattaa panostaa, kommentoi ympäristö- ja ilmastoministeri. Maria Ohisalo.

”Maankäytön sisällyttäminen ilmastolakiin on merkittävä parannus. Meillä on paljon mahdollisuuksia vähentää päästöjä ja vahvistaa hiilinieluja maankäyttösektorilla – metsissä, rakentamisessa ja maataloudessa”, hän jatkoi.

Yksi suomalainen yritys, joka pyrkii vähentämään rakentamisen ympäristökuormitusta, on Caidio.

Betonituotannon ympäristökuormitusta vähentäviä teknologioita kehittävä espoolainen startup kertoi tässä kuussa saaneensa 1,5 miljoonan dollarin siemenrahoitusta sijoittajaryhmältä, mukaan lukien Aasian kehityspankin pääomasijoitusyhtiö ADB Ventures.

Startup on kehittänyt tekoälyyn perustuvan työkalun, joka tarjoaa reaaliaikaista näkemystä betonin laatuominaisuuksista tuotannon aikana parantaakseen lopputuotteen laatua, mutta myös mahdollistaakseen vihreämmän ja tehokkaamman tuotannon. Ratkaisu on johtanut hiilidioksidipäästöjen ja raaka-aineiden käytön vähentämiseen useissa Kiinan tuotantolaitoksissa tehdyissä piloteissa.

Lähikuva työntekijöistä tasoittamassa tuoretta betonia rakennustyömaalla.

Betonilla on valtava hiilijalanjälki sen pääainesosan, sementin, ansiosta. Kuva: Rodolfo Quirós / Pexels

Nyt on tarkoitus julkaista sarja uusia digitaalisia tuotteita, jotka analysoivat betonin ydinominaisuuksia tuotannon aikana.

Aku WileniusCaidion toimitusjohtaja, sanoi, että digitaaliset laadunvarmistusratkaisut voivat auttaa vuosittain säästämään jopa kuusi miljardia dollaria sementin käytössä ja vähentämään miljoonia tonneja hiilidioksidia Aasiassa.

Betonin kestävyys ja monipuolisuus ovat tehneet siitä paitsi suosituimman rakennusmateriaalin myös maan laajimmin käytetyn ihmisen valmistaman materiaalin. Sen hiilijalanjälki on kuitenkin valtava sen pääainesosan, sementin, vuoksi, ja betoniteollisuus vastaa seitsemästä kahdeksaan prosentista maailmanlaajuisista hiilidioksidipäästöistä.

“Pelkästään sementin tuotanto muodostaa yli 14 prosenttia Kiinan kansantasavallan, maailman suurimman sementin tuottajan, kokonaishiilipäästöistä”, kertoi. Qiyong CaoADB Venturesin vanhempi sijoitusasiantuntija.

“Uskomme, että Caidion teknologia tuo valtavia taloudellisia etuja heidän asiakkailleen ja mahdollistaa alan muuttuvan vihreämmäksi ja suuremmaksi.”

Toinen suomalainen yritys, joka haluaa peittää päästöjä Aasiassa, on Norsepower. Helsinkiläinen tuulivoimateknologioiden toimittaja ilmoitti viime viikolla, että se on valmis käynnistämään roottoripurjeiden tuotannon Kiinassa solmittuaan lainasopimuksen Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön (Nefcon) kanssa.

Sen patentoidun roottoripurjeteknologian on osoitettu säästävän keskimäärin 5–25 prosenttia polttoainetta bunkkereista, lautoista, tankkereista ja ro-ro-aluksista.

Norsepower-roottori purjehtii aluksella

Norsepowerin roottoripurjeteknologia vähentää polttoaineen kulutusta, polttoainekustannuksia ja päästöjä erilaisissa alustyypeissä, sekä vanhoissa että uusissa. Kuva: Norsepower

Roottoripurjeet mahdollistavat alusten päämoottoreiden, tyypillisesti fossiilisilla polttoaineilla toimivien moottoreiden kaasuttamisen takaisin nopeudesta tai matka-ajasta tinkimättä. Jokainen roottoripurje säästää tyypillisesti 300 tonnia polttoainetta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä 900 tonnia vuodessa yhtiön mukaan.

Tuomas RiskyNorsepowerin toimitusjohtaja korosti, että teknologian avulla laivanomistajat voivat parantaa suorituskykyään Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) vuonna 2023 hyväksymien kriteerien mukaisesti: hiili-intensiteettiindikaattori (CII) ja Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI).

“Missiomme on vähentää merenkulun ympäristövaikutuksia kaupallistamalla innovatiivista nykyaikaista purjevoimaa”, hän julisti.

”Norsepowerin moderni purjetekniikka on kiehtovaa”, todettiin Helena Lahteenmäki, Nefcon sijoitusjohtaja. “Se tarjoaa yhden ratkaisun laivateollisuudelle, joka kohtaa kasvavia kustannuksia ja ympäristörajoitteita.”

Netto negatiivinen vuoteen 2040 mennessä

Tuleva ilmastolaki koostuu neljästä politiikkasuunnitelmasta: keskipitkän aikavälin ilmastonmuutossuunnitelmasta, kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta, pitkän aikavälin ilmastonmuutossuunnitelmasta ja maankäytön ilmastonmuutossuunnitelmasta.

Suomen hallitus hyväksyi keskipitkän aikavälin suunnitelman kesäkuun alussa. Suunnitelman mukaan vuoteen 2035 mennessä hiilineutraaliuden lisäksi maan tulisi pyrkiä netto negatiiviseksi vasta viiden vuoden kuluttua.

Suunnitelma perustuu Suomen ilmastonmuutospaneelin, riippumattoman alan huippututkijoista koostuvan neuvottelukunnan havaintoihin.

Suomalaiset toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi ovat aiemmin perustuneet pääosin metsien kykyyn sitoa ja varastoida hiilidioksidia ilmakehästä. Oletus kuitenkin kyseenalaistettiin äskettäin julkistettujen alustavien tilastojen perusteella, joiden mukaan maankäytöstä tuli ensimmäistä kertaa vuonna 2021 päästöjen lähde, ei hiilinielu.

Puut kasvavat pitkin vesistöä.

Suomalaisten pyrkimys tulla hiilineutraaliksi on pitkään perustunut metsien kykyyn sitoa ja varastoida hiiltä ilmakehästä. Kuva: Oliver Darny / Pexels

Alan päästöjen pysyessä edellisvuoden tasolla, odottamaton muutos johtui toisaalta suurten hakkuumäärien aiheuttamasta hiilinielun supistumisesta metsissä sekä vuosittaisen kasvun alenevasta trendistä. toisaalta varastossa.

Sekä poliittisten toimien että vihreisiin teknologioihin tehtävien investointien tarve on siksi yhä kiireellisempi.

Kuten Ohisalo myönsi, rahoitus on avainasemassa yhtälössä. Taaleri kertoi kesäkuussa, että sen ensimmäinen bioteollisuusrahasto saavutti 80 miljoonan euron tavoitekokonsa ensimmäisellä rahoituskierroksella valtion omistaman Suomen Ilmastorahaston 10 miljoonan euron lisäyksen avulla.

Rahasto on ns. tummanvihreä rahasto, joka sijoittaa yksinomaan teollisen mittakaavan yrityksiin ja tuotantolaitoksiin, jotka kehittävät tuotteita, kuten orgaanisia lannoitteita, toiminnallisia biomateriaaleja sekä kierrätyskuituja ja muita materiaaleja.

“Bioteollisuuden tiimimme on rakentanut projektiputkea yli vuoden, joten olemme valmiita aloittamaan investoinnin heti ensimmäisen sulkemisen jälkeen”, hän sanoi. Tero SaarnoTaaleri Bioteollisuuden johtaja.

Alan raskaat sarjat painavat

Vihreitä ratkaisuja ovat tuottaneet sekä ulkopuoliseen rahoitukseen turvautuvat startupit että valtavia resurssejaan hyödyntävät alan raskaat sarjat, kuten Neste ja Wärtsilä.

Neste ilmoitti kesäkuussa, että se on hyödyntänyt kahta olemassa olevaa putkilinjaa toimittaakseen kestävää lentopolttoainetta LaGuardian lentokentälle New Yorkissa, Yhdysvalloissa. Toimitus edustaa “suunnaista hetkeä” kestävän lentopetrolin kehittämisessä ja jakelussa maassa osittain osoittamalla, että polttoainetta voidaan toimittaa fossiiliset lentopolttoainetta kuljettavien putkien kautta.

Vähäpäästöistä polttoainetta käytetään Delta Airin lennon tehona.

Kestävä lentopolttoaine on tehokkain tapa vähentää ilmailuteollisuutta hiilestä Pamela FletchDelta Airin kestävän kehityksen johtaja.

”Nämä ponnistelut osoittavat, kuinka olemassa olevaa infrastruktuuria voidaan käyttää liikenteeseen [sustainable aviation fuel] itärannikon lentoasemille ja vähentää päästöjä – kriittinen askel, kun siirrymme kohti kestävämpää lentomatkustuksen tulevaisuutta”, hän väitti.

Kestävää lentopolttoainetta kuljettava kuorma-auto pysäköitynä lentoaseman siiven alle.

Kestävä lentopolttoaine on tällä hetkellä paras vaihtoehto lentoteollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, uskoo Delta Airin kestävän kehityksen johtaja, yksi Yhdysvaltain suurimmista lentoyhtiöistä. Kuva: Neste

Toimitusta ja lentoa tukevat New Yorkin ja New Jerseyn satamaviranomaiset, ensimmäinen Yhdysvaltain satamaviranomainen, joka on hyväksynyt Pariisin sopimuksen.

“Kestävän lentopolttoaineen käytön lisääminen ja nopeuttaminen on keskeinen strateginen tekijä lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, ja satamaviranomainen on sitoutunut tukemaan lentoyhtiökumppaneitamme tässä muutoksessa”, katsoi. Rick Cottontoiminnanjohtaja New Yorkin ja New Jerseyn satamaviranomaisissa.

“Jos aiomme saavuttaa nettonollan tulevaisuuden, on välttämätöntä, että ryhdymme yhdessä toimiin, jotta voimme siirtyä kestävään lentopolttoaineeseen.”

Nesteen mukaan sen kestävän kehityksen mukainen lentopetroli korvaa suoraan perinteisen lentopolttoaineen sekoitusrajoituksin. Uusiutuvasta jätteestä, tähteistä ja muusta biomassasta valmistettu se voi yhtiön mukaan tuottaa jopa 80 prosenttia vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin perinteinen lentopolttoaine.

Yhdysvalloissa lentoliikenne on vastuussa yli 2,5 prosentista kasvihuonekaasupäästöistä ja 9,0 prosentista laajemman liikennesektorin päästöistä.

Wärtsilä puolestaan ​​paljasti, että se on sopinut biokaasunjalostuslaitoksensa toimittamisesta Isossa-Britanniassa toimivan vihreän energiayhtiön Ecotricityn tehdasprojektiin.

Tehdas on suunniteltu muuttamaan ruoho hiilineutraaliksi kaasuksi, jota voidaan käyttää kodin lämmittämiseen. Prosessi koostuu kolmesta vaiheesta: ruoho hajotetaan säilörehusäiliössä noin kahden kuukauden ajan, syötetään keittimeen, jossa se vapauttaa metaanirikasta kaasua ja jalostetaan kaasu jalostuslaitoksella ennen syöttämistä kaasuverkkoon.

Kun tehdas on valmis, se on ensimmäinen laatuaan Isossa-Britanniassa.

“Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen ruohokaasulla tarjoaa merkittäviä vihreän energian etuja”, totesi. Chris Ives Paul Winter Consultingilta. “Tärkeää on, että olemassa olevia kaasukattiloita, jotka on asennettu koteihin ympäri Britanniaa, voidaan edelleen käyttää, mutta paljon kestävämmällä tavalla.”

Ecotricity on myös laatinut suunnitelmia rakentaa “monia lisää” vihreän kaasun tehtaita tulevaisuudessa, koska se on laskenut, että 3 000 laitosta tarjoaisi tarpeeksi kaasua polttoaineeksi kaikki 22 miljoonaa kotia, jotka ovat tällä hetkellä kytkettynä kaasuverkkoon Isossa-Britanniassa.

Vihreä ruoho on hiilineutraalia, koska se vapauttaa vain sen hiilidioksidin, joka on imeytynyt kasvaessaan metaanin palamisen aikana.

Suomalaiset vähähiiliset ratkaisut edistävät hiilineutraaliutta
Source#Suomalaiset #vähähiiliset #ratkaisut #edistävät #hiilineutraaliutta

Leave a Comment