Suomalaiset yritykset edistävät liikkuvuutta

Valtion rautatieyhtiö VR ottaa haltuunsa Deutsche Bankin omistaman Arrivan ruotsalaisen tytäryhtiön Arriva Sverigen.

VR kertoi 24.3., että yritysostolla pyritään vahvistamaan markkina-asemaansa kaupunkiliikenteessä ja hyödyntämään asiantuntemustaan ​​nopeuttamaan linja-autoliikenteen sähköistämistä Ruotsissa. Ostamalla Ruotsin kolmanneksi suurimman junaliikenteen ja neljänneksi suurimman linja-autoliikenteen harjoittajan yritys toteuttaa myös kasvustrategiaa, jonka tavoitteena on pärjätä paremmin vasta vapautetuilla kotimarkkinoilla.

Suomalaiselta valtionyhtiöltä poistettiin rautateiden matkustajaliikenteen monopoli viime vuonna, mikä avasi oven muille toimijoille näkemään Suomen junareittejä.

Topi SimolaVR:n henkilöliikenteestä vastaava johtaja Arriva Sverige totesi, että Ruotsin rautatiemarkkinoilla on ollut laatujohtaja, joka kasvaa väestönkasvun, kaupungistumisen sekä julkisten infrastruktuuri- ja joukkoliikenneinvestointien ansiosta.

“Tämä vahvistaa kilpailukykyämme tulevassa raidekilpailussa myös Suomessa”, hän vahvisti. “Lisäksi hankinta tarjoaa meille mittakaavaedun sähköbussien kehittämisessä ja hankinnassa.”

Valtion rautatieyhtiö VR valmistautuu elämään monopoliasemansa jälkeiseen elämään ostamalla Ruotsin kolmanneksi suurimman juna- ja neljänneksi suurimman linja-autoyhtiön Arriva Sverigen. Kuva: Kirsi Tuula/VR

Arriva Sverigen toimitusjohtaja Johan Lindgren kuvaili VR:ää kuljetusalan veteraaniksi ja ilmastoystävällisten lähiliikennepalvelujen edelläkävijäksi, joka pystyy tarjoamaan Arrivalle suuria kasvumahdollisuuksia.

“Odotamme innolla mahdollisuutta hyödyntää VR Groupin osaamista ja kehittää sähköbussiliikennettämme yhdessä VR Groupin kanssa”, hän sanoi.

Neste laajentaa kumppanuutta, joka toi kestävän lentopolttoaineen Japaniin

Neste ilmoitti helmikuussa laajentavansa kumppanuuttaan ITOCHU Corporationin kanssa, joka on kestävän lentoliikenteen polttoaineen brändätty jakelija Japanin kahdella suurimmalla kansainvälisellä lentokentällä, Tokion Hanedalla ja Chiban Naritalla.

“Tämä kumppanuus on suuri askel eteenpäin kestävän lentopolttoaineemme saattamiseksi saataville Japanin markkinoille”, kommentoi Sami JauhiainenNesteen Aasian ja Tyynenmeren alueen uusiutuvan lentoliikenteen johtaja.

“Se korostaa sitoutumistamme tehdä yhteistyötä ilmailuteollisuuden kanssa päästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamiseksi.”

Kuva Sami Jauhiaisesta

Sami Jauhiaisen mukaan Neste on valmis tukemaan Japanin ja laajempia Aasian ja Tyynenmeren ilmailumarkkinoita päästöjen vähentämisessä. Kuva: Neste

Tsuyoshi MatsumotoITOCHU:n öljykaupan johtaja, sanoi, että japanilainen yleinen kauppayhtiö on innoissaan voidessaan osallistua ilmailuteollisuuden pyrkimyksiin pienentää hiilijalanjälkeään lisäämällä kestävän lentopolttoaineen saatavuutta Japanissa.

Suomalainen öljy-yhtiö arvioi pystyvänsä valmistamaan noin 1,5 miljoonaa tonnia kestävää lentopolttoainetta vuodessa vuoden 2023 loppuun mennessä. Sen Singaporen jalostamon osuus kokonaismäärästä on jopa kaksi kolmasosaa sen jälkeen, kun sen laajennus on saatu päätökseen. ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Neste valmistaa kestävää lentopolttoainetta kestävästi tuotetuista, täysin uusiutuvista jätteistä ja jäännösraaka-aineista. Polttoaine tuottaa elinkaarensa aikana jopa 80 prosenttia vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin sen fossiiliset vaihtoehdot. Drop-in-polttoaineena se voidaan ottaa käyttöön ilman investointeja tai muutoksia olemassa oleviin lentokoneiden moottoreihin tai lentokentän infrastruktuuriin.

Ajo edistyy teillä ja vesillä

Aurinkovoimalla toimiva auto pysäköitynä Itämeren rannalle

Suomalainen Valoe kehittää volyymiltaan suurempia aurinkokennoja saksalaisen Sono Motorsin kehittämään itselatautuvaan aurinkosähköautoon Sono Sioniin. Kuva: Sono Motors

Mikkeliläinen aurinkosähköteknologiaa kehittävä Valoe ilmoitti maaliskuussa siirtyvänsä seuraavaan vaiheeseen yhteistyössään Sono Sion -nimistä sähköaurinkoautoa kehittävän saksalaisen Sono Motorsin kanssa.

Aloitettuaan yhteistyön aurinkokennojen kehittämiseksi itselatautuviin autoihin, yhtiöt alkavat nyt rakentaa sarjavalidointiajoneuvokantaa suorittamalla testejä, joilla määritetään tuotteen laitteet ja prosessispesifikaatiot suuremman volyymin aurinkokennokokoonpanoille. He ovat myös aloittaneet neuvottelut sopimuksesta, joka toimittaa aurinkokennokokoonpanot lähes 260 000 ajoneuvoon seuraavan seitsemän vuoden aikana.

“Tämä on tärkeä askel maailman ensimmäisen edullisen aurinkosähköauton tekemiseksi massoille todeksi”, sanoi Mathieu Baudritaurinkoteknologian johtaja Sono Motorsissa.

Suomalainen yhtiö ilmoitti noin viikkoa aiemmin aloittavansa integroitujen aurinkojärjestelmien kehittämisprojektin norjalaiseen Eker-konserniin kuuluvan Eker Designin rakentamiin sähköisiin kaupunkilauttoihin. Norjalainen yritys suunnittelee valmistavansa 100–200 järjestelmillä varustettua lauttaa vuodessa.

”Olemme iloisia uuden kehitysprojektin perustamisesta ja erityisen iloisia osallistumisestamme [into] yhteistyö Eker Groupin kanssa. Tämä yhteistyö avaa meille mahdollisuuden kehittää jotain uutta meriliikenteelle”, totesi Iikka SavisaloValoen toimitusjohtaja.

Basemark paljasti helmikuussa, että sillä on ollut merkittävä rooli “uraauurtavien” lisätyn todellisuuden sovellusten kehittämisessä BMW:n uudelle sähkökäyttöisten ajoneuvojen sarjalle iX.

Nuolet auton keskustietonäytössä, joka kehottaa kuljettajaa kääntymään oikealle.

Basemark sanoo, että BMW:n iX:ssä on etukamera, joka lähettää suoraa kuvaa kaarevalle keskustietonäytölle, jota on täydennetty lisätyn todellisuuden avulla interaktiivisilla ja intuitiivisilla nuolilla, jotka osoittavat, minne kuljettajan on mentävä. Kuva: Basemark

Ajoneuvoissa hyödynnetään anturidataa ja tietokonenäköä, mikä mahdollistaa lisätyn todellisuuden parannetun tiedon, kuten tulevien käännösten ja kaistasuositusten, esittämisen keskeisellä tietonäytöllä navigoinnin ollessa käytössä. Tiedot auttavat kuljettajaa olemaan vuorovaikutuksessa ajoneuvon kanssa ja olemaan tietoisempia ympäristöstä, mikä lisää navigoinnin helppoutta, tarkkuutta ja turvallisuutta.

“BMW Groupin lisätyn todellisuuden sovellukset asettavat uuden standardin ajokokemukselle, mukavuudelle ja turvallisuudelle”, julisti. Tero SarkkinenBasemarkin toimitusjohtaja.

“Olemme iloisia siitä, että Basemarkin johtava autoalan ohjelmistoosaaminen johti AR-toteutuksiin, jotka täyttivät BMW Groupin konseptin ja omaisuusvaatimukset suurella teknisellä toteutettavuudella ja korkealla suorituskyvyllä.”

Lataus Intiaan, Pohjois-Amerikkaan

Maaliskuussa Kempower paljasti, että se tavoittelee sähköajoneuvojen lataustuotteidensa markkinoille saattamista Pohjois-Amerikassa vaadittavia sertifikaatteja.

Lahdessa pääkonttorissa toimiva yritys tuo sähköautojen latureita markkinoille vastatakseen kasvavaan kysyntään pikalatauspalveluille niin henkilö- kuin hyötyajoneuvoistakin. Vaikka Yhdysvalloissa on noin 43 000 julkista latausasemaa ja 120 000 latauspistettä, suurin osa niistä on vaihtovirtalatureita eikä tasavirtalatureita, jotka mahdollistavat nopean latauksen.

USA:sta on tulossa maailman suurin sähköajoneuvojen markkina-alue, korostettiin Tomi Ristimäki, Kempowerin toimitusjohtaja. Siirtymistä sähköiseen tieliikenteeseen tukevat useat puhtaan teknologian politiikat, mukaan lukien infrastruktuurilasku, joka varaa 7,5 miljardia dollaria latausinfrastruktuurin kehittämiseen vuoden 2021 lopulla.

“Olemme erittäin innoissamme laajentumisesta Pohjois-Amerikkaan”, Ristimäki sanoi.

Tietokoneella luotu kuva latauspisteeseen kytketystä sähköautosta.

Kempower tarjoaa aluksi C- ja S-sarjan latureita Pohjois-Amerikassa. Kuva: Kempower

Suomalainen yritys allekirjoitti äskettäin myös sopimuksen, joka tekee siitä virallisen pikalatauslaitteiden toimittajan Scanialle.

Fortum Charge & Drive ja BSES Yamuna Power Limited (BYPL) käynnistivät helmikuussa heidän mukaansa ensimmäisen kuormantasauksen pilottiprojektin Intiassa. Vuoden kestävä pilotti keskittyy latauksen hallintaan tasapainottamalla staattisen kuormansyötön sähköautojen dynaamista kysyntää kolmessa Fortumin valmistamassa ja käyttämässä älykkäässä laturissa, joiden teho vaihtelee 22-60 kilowattia.

Laturit otetaan käyttöön Mayur Viharin vaiheen 1 laajennuksessa New Delhissä.

“Tämä projekti lisää ponnistelujamme luodaksemme vahvan perustan sähköautojen sujuvalle toiminnalle koko maassa luomalla laajan latausratkaisujen verkoston, johon ajoneuvojen omistajat ja kuljettajat voivat luottaa”, sanoi Awadhesh JhaFortum Charge & Drive Intian toiminnanjohtaja.

Jha lisäsi, että projektikumppanit toivovat saavansa innostaa muita laitoksia astumaan esiin ja rakentamaan latausinfrastruktuuria ilman suuria investointeja.

Maantieliikenteen sähköistämisen kiihtyessä, maksuverkoston kehittäminen on asetettu prioriteetiksi myös Suomessa.

Autoalan tiedotuskeskus raportoi helmikuussa, että ladattavien ajoneuvojen eli täyssähköisten ja ladattavien hybridiautojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä vuonna 2021 oli noin 30 prosenttia. Osuuden ennustetaan kasvavan. 40 prosenttiin vuonna 2022, 55 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä ja 66 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, jolloin ladattava ajoneuvokanta on 740 000.

Autokanta koostui noin 77 000 ladattavasta hybridistä ja 23 000 täyssähköautosta vuoden 2021 lopussa.

“Sähkö- ja kaasuautojen leviämistä voitaisiin nopeuttaa entisestään tukemalla latausinfrastruktuuria ja tarjoamalla runsaampia ostokannustimia”, sanoi Tero KallioSuomen Automaahantuojat ry:n toimitusjohtaja.

Suomen hallitus on arvioinut, että maantieliikenteen päästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä edellyttää noin 700 000 sähköautoa.

Liikenne- ja viestintäministeriö totesi maaliskuussa, että vaikka valtakunnallinen latausverkko on kasvanut merkittävästi hyvälle tasolle, on alueellisia heikkouksia edelleen erityisesti nopean ja tehokkaan latauksen osalta.

”Sähköautojen latauspisteiden määrä kasvaa tieliikenteen sähköistyessä. Etsimme nyt joustavia ratkaisuja kattamaan alueellisia puutteita julkisessa nopeassa ja voimakkaassa latauksessa”, kommentoi liikenne- ja viestintäministeri. Timo Harakka.

“On ollut ilo kuulla eri operaattoreiden jo laatimista suunnitelmista julkisen latausinfrastruktuurin kehittämiseksi”, hän lisäsi.

Suomalaiset yritykset edistävät liikkuvuutta
Source#Suomalaiset #yritykset #edistävät #liikkuvuutta

Leave a Comment