Suomalaiset yritykset johtavat tekoälyn käyttöä

Maan yritykset ovat onnistuneet kaupallistamaan tekoälypohjaisia ​​ratkaisuja ja kannustamaan muita ottamaan teknologiaa osaksi strategiaansa yritysten kasvun ja kehityksen edistämiseksi.

Samuel Kaski, Aalto-yliopiston professori ja Tekoälykeskuksen (FCAI) johtaja, sanoi, että Suomella on “hyvät mahdollisuudet” pysyä edelläkävijöiden joukossa, kun otetaan huomioon tekoälyn kiihtynyt käyttö yrityksissä ja yhteiskunnassa yleensä. . Huolestuttavaa on kuitenkin se, että investoinnit alalla ovat vähentyneet.

“Tällä hetkellä yksi pelko on, että jäämme kansana jälkeen, koska Suomi ei panosta tekoälytutkimukseen samalla tasolla kuin muut maat”, hän sanoi tiedotteessa.

Pohjoismaat ovat kaiken kaikkiaan edelläkävijöitä tekoälyn käytössä, ilmenee yhden Euroopan suurimmista yksityisistä tekoälylaboratorioista Silo AI:n perjantaina julkaisemasta raportista.

Alueella on noin 24 000 teknologiaa tavalla tai toisella käyttävää yritystä, joista 4 500 on liittänyt sen liiketoimintaansa. Siellä asuu myös noin kaksi prosenttia maailman tekoälyammattilaisista, ja 70 prosenttia jo teknologiaa käyttävistä yrityksistä suunnittelee lisätyövoimaa.

“Raporttimme osoittavat, että yhä useammat pohjoismaiset organisaatiot käyttävät tekoälyä ydintoiminnassaan, mikä tarkoittaa, että yritykset ovat sisällyttäneet tekoälyä omiin tuotteisiinsa ja palveluihinsa”, hän sanoi. Peter Sarlin, Silo AI:n toimitusjohtaja. “Näin pohjoismaiset yritykset varmistavat tuotteidensa kilpailukyvyn.”

Tekniikka on laajalti käytössä suuremmissa yrityksissä, mutta sen hyväksyntä on kasvussa myös pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa. Mielenkiintoista on, että käyttöönottoa johtavat eri toimialat kussakin neljässä maassa, suuret vientiteollisuudet, kuten metsä- ja laivanrakennus Suomessa, energia Norjassa, terveydenhuolto Tanskassa ja tietoliikenne Ruotsissa.

Vaikka Pohjoismailla on yhteinen näkemys tekoälyn kestävästä käytöstä ja vakiintunut ekosysteemi, joka edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, niiltä puuttuu yhteinen visio tutkimuksesta, raportissa todetaan.

Pohjoismaisen tekoälyn tila perustuu julkisesti saatavilla olevaan tietoon ja haastatteluihin asiantuntijoilta, kuten tutkijoilta, yritysten edustajilta, viranomaisilta ja sijoittajilta.

Suomalaiset yritykset johtavat tekoälyn käyttöä

Source#Suomalaiset #yritykset #johtavat #tekoälyn #käyttöä

Leave a Comment