Suomen kestävä kehitys saa maailmanlaajuista tunnustusta

Kestävän kehityksen raportissa arvioitiin 163 maan edistymistä YK:n Agenda for Sustainable Development 2030 -ohjelman ja 17 kestävän kehityksen tavoitteen toteuttamisessa. Raportissa pääteltiin, että Suomi on saavuttanut tavoitteensa köyhyyden vähentämisessä, puhtaassa ja kohtuuhintaisessa energiassa sekä laadukkaassa koulutuksessa. Muualla Pohjoismaa on lähellä eriarvoisuuden vähentämiseen, sukupuolten tasa-arvon edistämiseen, ihmisarvoiseen työhön ja talouskasvuun sekä rauhaan ja oikeusvaltioon liittyvien tavoitteiden saavuttamista.

Suomen vahvuus [in sustainable development] on pitkäjänteisissä investoinneissamme ihmisten hyvinvoinnin ja tasa-arvon turvaamiseksi”, sanoo Kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri. Sami Pirkkala. “Suomelle keskeinen haaste on, kuinka tämä korkea hyvinvointi planeettamme rajoissa säilyy.”

Suomessa on vielä parantamisen varaa ekologisessa kestävyydessä, kuten ilmastonmuutoksen torjunnassa, kestävien kulutus- ja tuotantomallien lisäämisessä sekä luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämisessä.

Suomi on lähellä tavoitteitaan muun muassa sukupuolten tasa-arvon, ihmisarvoisen työn ja talouskasvun edistämisessä.

Samaan aikaan Lahti sijoittui neljänneksi ja Helsinki kuudenneksi ympäristön kannalta kestävän kehityksen vertailussa 50 kaupungin välillä maailmanlaajuisesti. Aloitusindeksissä käytettiin julkista tietoa vertailujen tekemiseen, ja sen tuotti kanadalainen media-, tutkimus- ja talousinformaatiotuotteisiin erikoistunut yritys Corporate Knights.

Lahden tulevaisuuteen suuntautuneen lähestymistavan ansiosta Lahti kruunattiin jo Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi 2021 ja tunnustettiin tutkittujen maiden parhaasta ilmanlaadusta ja tehokkaimmasta tieverkosta. Sen asukkaat ovat Euroopan kaupunkeihin verrattuna pienimpiä vedenkuluttajia henkeä kohti.

Indeksissä ylistettiin Suomen pääkaupungin hyvää ilmanlaatua, avointa julkista tilaa, kestävää liikkuvuutta ja ilmastonmuutoksen sietokykyä. Helsingissä syntyy myös vähiten kiinteää jätettä kaikista vertailukaupungeista Euroopassa ja Isossa-Britanniassa.

Kaiken kaikkiaan kolme ekologisesti kestävin kaupunkia olivat Tukholma, Oslo ja Kööpenhamina.

Suomen kestävä kehitys saa maailmanlaajuista tunnustusta
Source#Suomen #kestävä #kehitys #saa #maailmanlaajuista #tunnustusta

Leave a Comment