Suomen Meriaura suunnittelee Green Ammonia -esittelyalusta vuodelle 2024

Meriaura Group suunnittelee projektiprojektityöhönsä ammoniakkia (Meriaura) toimivaa alusta

Julkaistu 21. syyskuuta 2022 13:09, kirjoittaja

Maritime Executive

Ponnisteluja jatketaan ensimmäisten vaiheiden kehittämiseksi ammoniakin käyttömahdollisuuksien osoittamiseksi. Itämeren ja Pohjanmeren projektilasteihin erikoistunut suomalainen varustamo Meriaura ilmoitti suunnitelmistaan ​​rakentaa ammoniakkivalmis alus, joka toimitetaan vuonna 2024 ja siirtyy vihreään ammoniakkiin vuonna 2026.

Hanke, joka on jatkoa aiemmin tänä vuonna käynnistetylle laivakehitysyhteistyölle hiilineutraalin aluksen kehittämiseksi Suomen Saimaalle, tekee yhteistyötä Wartsilan ja Green NortH2 Energyn kanssa. Alus varustetaan Wärtsilän modulaarisilla monipolttoainepäämoottoreilla, mikä mahdollistaa laivojen dieselin tai bioöljyn sekä ammoniakin käytön.

Green NortH2 Energy toimittaa laivaan vihreän ammoniakkipolttoaineen. Polttoaine tuotetaan uusiutuvalla sähköllä. Vuonna 2021 perustettu yritys rakentaa vihreän vedyn ja ammoniakin tuotantolaitoksen Naantaliin Etelä-Suomeen Turun lähelle.

Alus on suunniteltu liikennöimään raskaan projektilastin segmenttiä yhdessä Meriauran olemassa olevien avokansikuljetusalusten kanssa. Yhtiö operoi 16 aluksen laivastoa ja on ollut edelläkävijä ympäristömerenkulussa, muun muassa ryhtynyt varhaiseen biopolttoaineiden käyttäjäksi ja ylläpitämään jätepohjaisten biopolttoaineiden tuotantolaitosta Suomessa.

“Tämä on luonnollinen askel Meriauran tulevassa kalustoportfoliossa, joka täydentää polttoainevalikoimaa yhdessä oman biopolttoaineen (LBO) tuotannon kanssa”, sanoo Meriauran hallituksen puheenjohtaja Jussi Mälkiä. “Tämä yhteistyö tukee meneillään olevaa uudisrakennusohjelmaamme ja hiilineutraaliustavoitteitamme.”

Meriaura uskoo, että vihreällä ammoniakilla tulee olemaan tulevaisuudessa merkittävä rooli merenkulun tarpeiden täyttämisessä akkuteknologian nykyisten kykyjen lisäksi. He totesivat myös, että ammoniakkia voidaan varastoida ja siirtää helpommin kuin vetyä ja että sen logistinen verkosto on jo olemassa.

Meriaura aloitti yhteistyössä Green NortH2 Energyn emoyhtiön Elomaticin kanssa sellaisen kuljetuskonseptin valmistelun ja suunnittelun, jossa hyödynnetään kestävästi tuotettua bioöljy- ja akkuteknologiaa yhdistävää hybridipropulsiota. Tavoitteena oli kehittää Saimaalla ja sen kanavissa liikennöivä nollahiilinen demonstraatioalus, joka automatisoi myös lastinkäsittelyn ja hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia täysimääräisesti. Venäjän hyökättyä Ukrainaan yhtiöt päättivät siirtää hiilineutraalin merenkulun pilottiprojektinsa järveltä merelle.

.Suomen Meriaura suunnittelee Green Ammonia -esittelyalusta vuodelle 2024
Source#Suomen #Meriaura #suunnittelee #Green #Ammonia #esittelyalusta #vuodelle

Leave a Comment