Suomen ministerin mukaan ydinvoimaa tarvitaan nollan saavuttamiseksi

Elinkeinoministeri Mika Lintilä on sanonut Helsingissä järjestettävässä Nordic Nuclear Forum 2022:ssa, että Eurooppa ei voi olla hiilineutraali ja omavarainen ilman ydinenergiaa.

“Ukrainassa meneillään olevan sodan vuoksi olemme historiallisessa tilanteessa, jossa meidän on löydettävä Venäjän tuonnista riippumattomia energiaratkaisuja”, hän sanoi. “Yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa tämä on valtava haaste. Meidän on hyödynnettävä Kaikki työkalut ja valmiudet löytää ratkaisuja näihin haasteisiin ja lisätä sietokykyämme.”

Hän lisäsi: “Ydinvoimalla on keskeinen rooli puhtaan energian tuotannossa ja Suomen tavoitteessa saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa, että olemassa olevien voimalaitosten käyttöä on jatkettava, kuten Fortumin hakemuksessa jatkaa yksiköidensä toimintaa vuonna 2035. Loviisa eli uusien voimalaitosten rakentaminen.”

Lintilä totesi, että rakennusprojektit vievät pitkän ajan suunnittelusta käyttöönottoon. “TVO:n Olkiluoto 3 -projekti osoittaa, että sitä kannattaa odottaa”, hän sanoi. Olkiluoto 3:n rakentaminen aloitettiin vuonna 2005, ja sen oli alun perin suunniteltu valmistuvan vuonna 2009, mutta hankkeessa oli viiveitä ja takaiskuja. EPR liitettiin verkkoon lopulta tämän vuoden maaliskuussa ja sen on määrä ottaa kaupallinen käyttö käyttöön syyskuussa.

“Tämä on tärkeää, koska energian loppukäyttäjänä kansalaisilla ja yhteiskunnalla on oltava sananvalta energiantuotannossa”, Lintilä viittasi Suomen julkiseen ydinenergiatukeen. Hän korosti tarvetta ymmärtää pitkän aikavälin investointien dynamiikka ja ottaa se huomioon alan rahoituksen sääntelyssä. “Emme voi olla hiilineutraaleja ja omavaraisia ​​ilman ydinenergiaa Euroopassa.”

Lintilä sanoi, että pienet modulaariset reaktorit (SMR) ovat “yksi laajasti keskusteltu tulevaisuuden energiaratkaisu”. Olen kuitenkin havainnut, että SMR:t eivät ole vielä kaupallisessa käytössä, mutta yksi tapa valmistautua niihin on sääntelyn yhdenmukaistaminen EU:n tasolla. “Pienten reaktoreiden tulevaisuuteen vaikuttavat tärkeimmät tekijät ovat turvallisuus, talous ja sääntely.”

Hän korosti, että ydinjätehuolto on tulevaisuuden teknologioiden keskeistä. “Meille Suomessa on erittäin tärkeää, että ydinjätehuolto ja laitosten sulkeminen rahoitetaan ja järjestetään johdonmukaisesti ja oikea-aikaisesti”, hän sanoi.

Hän päätti puheensa “positiivisiin uutisiin Posiva Oy:stä, joka rakentaa Olkiluotoon maailman ensimmäistä korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoituslaitosta”. Posiva haki laitokselle vuoden 2021 lopussa ensimmäistä käyttölupaa ajanjaksolle maaliskuusta 2024 vuoden 2070 loppuun. Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Säteilyturvakeskus ovat aloittaneet luvan käsittelyn. “Tämä on looginen tulos useiden vuosikymmenten tutkimus- ja kehitystyöstä sekä Posivan vastuullisesta pitkän tähtäimen suunnittelusta”, hän huomautti. ”Posivan toimitila valmistuu 2020-luvun puolivälissä. Olemme iloisia, että myös Ruotsi teki tänä vuonna samanlaisen päätöksen ydinpolttoaineen loppusijoitustilasta. “

Suomessa on neljä toiminnassa olevaa ydinvoimalaitosta – kaksi 890 MWe:n BWR:tä Olkiluodossa ja kaksi Venäjän toimittamaa VVER-440:tä Loviisassa –, jotka yhdessä tuottavat 30 % maan sähköstä. Oliluoto 3 on sen viides yksikkö. Suomen kuudes yksikkö, Rosatomin toimittama VVER-1200, suunniteltiin rakennettavaksi Pohjois-Suomen Pyhäjoelle, mutta hanke peruuntui toukokuussa Ukrainan vihollisuuksien vuoksi.


Kuva: Mika Lintilä, elinkeinoministeri

Suomen ministerin mukaan ydinvoimaa tarvitaan nollan saavuttamiseksi
Source#Suomen #ministerin #mukaan #ydinvoimaa #tarvitaan #nollan #saavuttamiseksi

Leave a Comment