Suomen palvelinkeskusmarkkinat, 2017-2020 & 2021-2027: Kansainvälisten ja paikallisten yritysten investoinnit kasvavat

yrityksen logo

Dublin, 22. marraskuuta 2022 (GLOBE NEWSWIRE) – Raportti “Suomen palvelinkeskusten markkinanäkymät: markkinaennuste tyypeittäin, toimialakohtaisesti, alueittain ja kilpailumaiseman mukaan” on lisätty ResearchAndMarkets.com tarjoamalla.

Suomen konesalimarkkinoiden liikevaihdon koon ennustetaan kasvavan CAGR:llä 30,1 % vuosina 2021-2027

Raportti tarjoaa puolueettoman ja yksityiskohtaisen analyysin käynnissä olevista Finland Data Center -markkinoiden trendeistä, mahdollisuuksista, suurista kasvualueista, markkinatekijöistä ja yritysten markkinaosuuksista, mikä auttaisi sidosryhmiä suunnittelemaan ja mukauttamaan markkinastrategioita nykyisen ja tulevan tilanteen mukaan. markkinoiden dynamiikkaa.

Suomen palvelinkeskusmarkkinoiden yhteenveto

Suomen konesalimarkkinat kasvoivat merkittävästi vuonna 2020 COVID-19-pandemian puhkeamisen seurauksena, mikä johti Internetiin liittyvien palvelujen saatavuuden lisääntymiseen maanlaajuisten rajoitusten ja rajoitusten apuna. Pandemian aikana IoT-yhteensopivia laitteita käytettiin laajasti seurannassa ja seurannassa erityisesti terveydenhuollon alalla. Valtion virastot ovat myös auttaneet pilvipohjaisten palvelujen laajentamisessa koko maassa.

Lisäksi Suomen hallituksen vuonna 2018 myöntämä 400 miljoonan euron määräraha digitaalisen sektorin vahvistamiseen vaikutti konesalien kasvuun edellisellä ajanjaksolla. Vuonna 2020 pandemian vuoksi etäterveydenhuolto, verkko-oppiminen, verkkokauppa jne. sektorit kasvoivat eksponentiaalisesti, mikä myöhemmin kasvatti Suomen konesalien markkinaosuutta.

Suomen konesalimarkkinoiden odotetaan kasvavan nopeasti ennustejaksolla IoT:n lisääntyneen käytön, big data-analytiikan, tekoälyn ja nopean investointien sekä yritysten 5G-teknologian käyttöönoton ansiosta.

Lisäksi pilvipalvelut ovat omaksumassa useiden toimialojen yrityksiä, kuten pankki-, rahoitus-, vakuutus-, IT- ja telekommunikaatio-, energia- ja kunnallispalvelut, media ja viihde sekä valmistus, mikä vauhdittaa Suomen palvelinkeskusmarkkinoiden kasvua. Näiden teknologioiden käyttöönotto johtaisi datamäärän ja verkon kaistanleveysvaatimusten kasvuun, mikä johtaisi konesalien kysynnän kasvuun Suomessa ennustejaksolla.

Markkinoiden tyyppianalyysi

Tyypeittäin Cloud-palvelinkeskus hallitsi Suomen palvelinkeskusmarkkinoita vuodelle 2020 viime vuosina ja saman trendin odotetaan jatkuvan myös jatkossa Suomen konesalien markkinaennusteen mukaan tiedonsaannin helppouden vuoksi, kun yrityksillä on täysi joustavuus ja vapaus tietojen käsittelyssä.

Lisäksi kansainvälisten ja paikallisten yritysten kasvavat investoinnit vauhdittavat pilvipalvelinkeskusten kasvua. Esimerkiksi Amazonin pilvipalveluyksikön Amazon Web Servicen odotetaan lanseeraavan Suomeen uuden datakeskuksen vuosina 2022 ja 2023.

Markkinat alueanalyysin mukaan

Alueittain Etelä-Seutu keräsi enemmistön liikevaihdosta vuodelle 2020, sillä yli 70 % konesaleista sijaitsee kaupungissa eli merenalaisia ​​kaapeliyhteyksiä tarjoavassa Helsingissä. Merenalainen kaapeliyhteys on Helsingin tapauksessa keskeinen etu, sillä se yhdistää Suomen Saksaan, Keski-Eurooppaan ja Länsi-Eurooppaan, mikä tekee siitä edullisen palvelinkeskuksen sijainnin.

Raportin tärkeimmät kohokohdat

 • Suomen palvelinkeskusmarkkinakatsaus

 • Suomen palvelinkeskusten markkinanäkymät

 • Suomen palvelinkeskuksen markkinaennuste

 • Suomen konesalin markkinaosuus

 • Suomen historialliset tiedot Palvelinkeskuksen markkinatuloista kaudelta 2017-2020

 • Markkinoiden koko ja ennuste Suomen palvelinkeskusten markkinatuloista vuoteen 2027 asti

 • Suomen palvelinkeskusten markkinatulojen historialliset tiedot tyypeittäin kaudelta 2017-2020.

 • Markkinoiden koko ja ennuste Suomen palvelinkeskusten markkinatuloista tyypeittäin vuoteen 2027 asti

 • Suomen palvelinkeskusten markkinatulojen historialliset tiedot toimialakohtaisesti kaudelta 2017-2020.

 • Markkinakoko ja Suomen palvelinkeskusten markkinatulojen ennuste, vertikaalien mukaan vuoteen 2027 asti

 • Suomen historialliset tiedot Palvelinkeskuksen markkinatuloista, alueittain kaudelta 2017-2020.

 • Markkinoiden koko ja ennuste Suomen palvelinkeskusten markkinatuloista, alueittain vuoteen 2027 asti

 • Suomen palvelinkeskusmarkkinoiden ohjaimet ja rajoitukset

 • Suomen palvelinkeskusmarkkinatrendit

 • Suomen palvelinkeskusmarkkinoiden teollisuuden elinkaari

 • Porterin viiden voiman analyysi

 • Markkinamahdollisuuksien arviointi

 • Suomen palvelinkeskusten markkinakatsaus kilpailukykyiseen vertailuun

 • Tärkeimmät strategiset suositukset

Raportin tärkein houkuttelevuus

 • COVID-19:n vaikutus markkinoihin.

 • 10 vuoden markkinanumerot.

 • Historialliset tiedot vuodesta 2017 vuoteen 2020.

 • Perusvuosi: 2020

 • Ennustetiedot vuoteen 2027 asti.

 • Markkinoihin vaikuttavat keskeiset suorituskykyindikaattorit.

 • Tärkeimmät tulevat kehityshankkeet ja projektit.

Yritysprofiilit

 • Tyyppi Oy

 • Ficolo Ltd

 • Equinix Inc.

 • Telia Company AB

 • GleSYS

 • Microsoft yhtiö

 • Google LLC

 • amazon Inc

Markkinoiden laajuus ja segmentointi

Tyyppien mukaan

 • Enterprise Data Center

 • Hallittu palvelinkeskus

 • Colocation Data Center

 • Cloud Data Center

Verticalsin toimesta

 • BFSI

 • Televiestintä & IT

 • hallitus

 • terveydenhuolto

 • koulutus

 • Muut (vähittäiskauppa, energia)

Alueen mukaan

 • Pohjoinen alue

 • Keskusalue

 • Eteläinen alue

Lisätietoja tästä raportista on osoitteessa https://www.researchandmarkets.com/r/6tnpob

CONTACT: CONTACT: ResearchAndMarkets.com Laura Wood,Senior Press Manager press@researchandmarkets.com For E.S.T Office Hours Call 1-917-300-0470 For U.S./ CAN Toll Free Call 1-800-526-8630 For GMT Office Hours Call +353-1-416-8900

Suomen palvelinkeskusmarkkinat, 2017-2020 & 2021-2027: Kansainvälisten ja paikallisten yritysten investoinnit kasvavat
Source#Suomen #palvelinkeskusmarkkinat #Kansainvälisten #paikallisten #yritysten #investoinnit #kasvavat

Leave a Comment