Suomen raakapuun kulutus kasvoi 9 % vuonna 2021

Raakapuun käyttö vuonna 2021 oli Suomessa 85,1 miljoonaa kiintokuutiota, mikä oli 9 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Raakapuusta 85 % käytettiin metsäteollisuustuotteiden valmistukseen ja loput energiantuotantoon lämpö- ja voimalaitoksilla sekä polttopuuna pientaloissa. Raakapuun ohella metsäteollisuuden sivutuotteiden ja puutähteiden kulutus oli 27,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 16 % enemmän kuin edellisenä vuonna, ennakkotietojen mukaan. Luonnonvarakeskus (Luukas).

”Metsäteollisuustuotteiden kasvava kysyntä ja erityisesti lisääntynyt metsäenergian käyttö nostivat käsittelemättömän puun kokonaiskulutuksen vuonna 2021 tilastohistorian ennätyskorkealle tasolle”, Luken vanhempi tilastomies Tuomas Niinistö sanoo.

Kaikesta raakapuusta 85 % eli 72,2 milj. m3 käytettiin metsäteollisuudessa tuotannossa. Lisäksi metsäteollisuus jalosti pääasiassa selluntuotannossa yhteensä 9,8 miljoonaa kiintokuutiometriä metsäteollisuuden sivutuotteita.

”Sivutuotteena puuta käytetään toista kertaa, eli emme enää puhu pyöreästä puusta. Esimerkkejä sivutuotteista ovat sahoilta selluteollisuudelle toimitettu hake, jonka määrä ei sisälly raakapuun kulutuslukuihin, Niinistö sanoo.

Energiana poltetun raakapuun määrä kasvoi 14 % edellisvuodesta 12,9 miljoonaan kuutiometriin. Lisäksi energiantuotantoon kului 17,7 miljoonaa m3 erilaisia ​​sivutuotteita ja puutähteitä, mukaan lukien kuori ja hakkuutähteet.

Metsäteollisuus jalosti kotimaista raakapuuta 62,4 milj. m3 ja tuontipuuta 9,8 milj. m3. Kotimaisen raakapuun kulutus kasvoi 9 % ja tuontiraakapuun 1 % edellisvuodesta.

Sahateollisuuden jalostetun raakapuun määrä kasvoi 10 % 30,4 miljoonaan kuutiometriin, mikä on yli kolmannes raakapuun kokonaiskulutuksesta.

Lähes puolet kaikesta metsäteollisuuden kuluttamasta raakapuusta – 34,7 miljoonaa kuutiometriä – käytettiin sellun valmistukseen aiempien vuosien tapaan. Tuontihakkeen osuus kaikesta metsäteollisuuden kuluttamasta raakapuusta oli 2,5 miljoonaa kiintokuutiometriä.

Loput tuontihake – 1,9 miljoonaa kiintokuutiota – käytettiin energiaksi. Poltetun tuontihakkeen määrä kasvoi kolme prosenttia edellisvuodesta.

Suomen raakapuun kulutus kasvoi 9 % vuonna 2021
Source#Suomen #raakapuun #kulutus #kasvoi #vuonna

Leave a Comment