Suomen talous: paljon parempi

Valtiovarainministeriö herra Spolander (yllä) on siunannut Suomen taloutta myönteisillä uutisilla.

Kuluneen vuoden aikana se vahvistaa, että talous on täällä kasvanut vakaasti 3,4 % ja ensi vuonna he arvioivat sen kasvavan jyrkästi 3 % ja että kun otetaan huomioon, että uusi Covid-variantti vaatii väistämättä veronsa!

Inflaatio kiihtyy pian hieman 3,5 prosenttiin ja putoaa sitten takaisin noin 2 prosenttiin myöhemmin vuonna 2022 energiakustannusten (Energia) laskeessa nopeasti. Toinen tärkeä tekijä on elintarvikkeiden hinnat (Elintarvikkeet), jotka pysyvät melko korkeina (…pahoittelut suomenkielistä).

He eivät odota Suomen kilpailuasemaa parantavia suuria palkankorotuksia, mutta mikä tärkeämpää, he odottavat työllisyysasteen nousevan lähelle 75 prosenttia, mikä on erinomainen tulos työttömyyden laskeessa lähes 5 prosenttia vuoteen 2023 mennessä.

Julkisen velan odotetaan pysyvän hieman alle 70 prosentissa suhteessa BKT:hen ja valtionvelan noin 52 prosentissa suhteessa BKT:hen.

Suomen talous: paljon parempi

Source#Suomen #talous #paljon #parempi

Leave a Comment