Suomen tulli takavarikoi ennätysmäärän nuuskaa ja huumausaineita

Tulli paljastui yli 5 400 tullirikosta viime vuonna. Nuuskan salakuljetuksesta on tullut ammattimaisempaa kuin koskaan ja Tulli takavarikoi myös ennätysmäärän nuuskaa. Myös lääkkeiden ja huumausaineiden takavarikointimäärät kasvoivat selvästi. Tullin rikostentorjunnan yhteiskunnalliset vaikutukset kasvoivat viime vuonna yli 70 miljoonaan euroon.

Vuonna 2021 tullirikosten määrä oli alhaisimmillaan kahdeksaan vuoteen. Tämä johtuu pääasiassa COVID-19-tilanteesta, joka aiheutti matkustajamatkustuksen laskun, mutta taustalla on myös laajempi muutos.

– Tullin rikostentorjunnan yhteiskunnallinen vaikutus kasvoi viime vuonna, vaikka tullirikosten kokonaismäärä väheni. Vaikutusten suhteen on aina vuosittaisia ​​vaihteluita, mutta trendi on, että tullirikokset muuttuvat ja toiminta on organisoituneempaa ja ammattimaisempaa kuin koskaan, sanoo hannu sinkkonentäytäntöönpanojohtaja.

– Rikostutkinnan monimutkaistuminen vaatii aiempaa enemmän resursseja teknisten ja verkkotutkinnan mahdollistamiseksi. Tämä tarkoittaa myös sitä, että rikostutkijien osaamisprofiili muuttuu. Myös Suomen Tullin tulee olla osa tätä kehitystä. Ammattimaiset tullirikokset hyödyntävät kansainvälisen kaupan laillisia rakenteita ja tiiviillä kansainvälisellä viranomaisten välisellä yhteistyöllämme on tärkeä rooli näiden rikkomusten paljastamisessa, Sinkkonen jatkaa.

Suurin määrä nuuskaa, joka on koskaan takavarikoitu vuosittain

Tulli takavarikoi nuuskaa vuonna 2021 9 104 kiloa, mikä on noin 2 000 kiloa enemmän kuin vuotta aiemmin ja kaikkien aikojen suurin määrä. Suurimmat nuuskalähetykset salakuljetettiin Suomen markkinoille pääosin maarajan yli Pohjois-Ruotsista, mutta takavarikkoja tehtiin myös laivaliikenteessä. Nuuskan myynti ja salakuljetus on muuttunut ja sitä harjoittavat nykyään pääasiassa ammattirikolliset Suomessa.

Tulli pidätti savukkeita vähemmän kuin vuosi sitten, yhteensä 660 000 kappaletta. Savukkeita salakuljetetaan Suomeen pääasiassa pienempiä määriä; erityisesti Venäjältä, ja COVID-19-matkustusrajoitukset ovat vaikuttaneet pidätettyihin määriin.

Tullin rikostentorjunnan yhteiskunnalliset vaikutukset kasvoivat

Tullin rikostentorjunnan yhteiskunnalliset vaikutukset vaihtelevat vuosittain. Vuonna 2021 vaikutus oli noin 70 miljoonaa euroa, kun vuonna 2020 se oli noin 57 miljoonaa euroa. Suurin osa yhteiskunnallisista vaikutuksista, 32,1 miljoonaa euroa, muodostui rikoksen tuottamasta hyödystä.

Merkittävin osa talousrikosten torjunnan vaikutuksesta muodostui tutkituista rikosasioista aiheutuneista tappioista, jotka kasvoivat 13,9 miljoonaan euroon.

Veropetosten määrä vähenee

Vuonna 2021 Tulli paljasti 568 veropetostapausta, joista 96 oli törkeitä. Tämä on vähemmän kuin vuonna 2020, jolloin veropetoksia tehtiin 917 ja törkeitä veropetoksia 98. Talousrikoksi luokitellut törkeät veropetokset koskivat pääasiassa savukkeiden, alkoholin ja nuuskan laitonta maahantuontia sekä valmisteveroihin, arvonlisäveroon, polkumyyntitulliin ja tullivarastointiin liittyviä petoksia. Pikkupetosten määrä väheni erityisesti matkustajaliikenteen vähenemisen vuoksi.

Lääkkeiden ja huumausaineiden takavarikoinnit lisääntyvät jyrkästi

Takavarikoidut lääkeaineet lähes nelinkertaistuivat edellisvuodesta yli 1 537 000 kappaleeseen. Kasvu selittyy muutamalla suurella nikotiinipussien takavarikolla. Huumausainerikosten määrä puolestaan ​​oli edellisvuotta pienempi ja paljastui 931 huumausainerikosta. Kohtauksissa yleisempi oli pieniin pusseihin pakattu nikotiinivalmiste, joka on Suomessa luokiteltu lääkeaineeksi.

Huumausainetakavarikkoja tehtiin kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna, noin 433 500 tablettia.

Raskaalla tavaraliikenteellä ja postiliikenteellä on merkittävä rooli sekä lääkkeiden että huumausaineiden tuonnissa.

Kokaiini- ja amfetamiinitakavarikot lisääntyivät

Vuonna 2021 tulli takavarikoi huumausaineita 710 kiloa, mikä on lähes sama määrä kuin vuotta aiemmin. Takavarikoidut määrät osoittivat selvästi, että marihuanan käyttö on lisääntymässä ja toisaalta hasiksen käyttö vähenee. Takavarikoidun marihuanan kokonaismäärä oli noin 260 kiloa. Hasista takavarikoitiin vain 3,5 kiloa. Tulli on takavarikoinut viime vuosina 200–300 kiloa marihuanaa.

Kokaiinin maailmanlaajuinen suosio näkyy myös Suomessa aineen käytön lisääntymisenä. Tullin takavarikoiman kokaiinin määrä nousi ennätykselliseen 55 kiloon; viisi kertaa suurempi määrä kuin edellisenä vuonna.

Vuonna 2021 takavarikoidun amfetamiinin määrä nousi COVID-19-rajoituksista huolimatta 80 kiloon, kun vuonna 2020 määrä oli noin puolet tästä.

Khatin määrä Tullin takavarikoissa laski jälleen – takavarikoitiin noin 276 kiloa, mikä on pienin määrä 12 vuoteen.

– Kansainvälisen yhteistyön merkitys, esimerkiksi Europolin puitteissa, on tullut entistä tärkeämmäksi tullirikkomusten ehkäisyssä. COVID-19-tilanne korosti verkkorikollisen toiminnan estämisen tärkeyttä; kansainväliset trendit saavat jalansijaa Suomessa aiempaa nopeammin ja kansainvälisen tiedon vaihdon ja datamassan analysoinnin merkitys on kasvanut, tiivistää Petri Lounatmaatäytäntöönpanojohtaja.

Liite: Tullin rikostentorjuntatilasto 2021

Lähde: Tulli

.Suomen tulli takavarikoi ennätysmäärän nuuskaa ja huumausaineita
Source#Suomen #tulli #takavarikoi #ennätysmäärän #nuuskaa #huumausaineita

Leave a Comment