Suomi lisää tukeaan vakavimpien kansainvälistä huolta aiheuttavien rikosten uhreille

Lataa logo

Suomen tuki suunnataan seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrien avustamiseen Ugandassa, Keski-Afrikan tasavallassa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä entisten lapsisotilaiden korvausten toteuttamiseen Kongon demokraattisessa tasavallassa. (RDC) Kansainvälisen rikostuomioistuimen määräyksen mukaisesti.

“Yksi Suomen ulkopolitiikan keskeisistä tavoitteista on tukea kansainvälistä sääntöpohjaista järjestelmää, jossa Kansainvälisellä rikostuomioistuimella (ICC) on ainutlaatuinen rooli”, sanoo ulkoministeri Pekka Haavisto. Ministerin mukaan on tärkeää, että uhria kuunnellaan ja otetaan mukaan prosessiin, mutta heitä on myös tuettava koettelemuksesta selviytymisessä.

”Suomalainen kehitysyhteistyö perustuu ihmisoikeuksiin. Suomi tukee laajimpien ja vakavimpien ihmisoikeusloukkausten uhreja. Suurin osa seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreista on naisia ​​ja tyttöjä. Heidän oikeuksiensa ja asemansa edistäminen on yksi Suomen kehityspolitiikan keskeisistä tavoitteista”, sanoo kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

ICC Trust Fund for Victims auttaa vakavimpien kansainvälistä huolta aiheuttavien rikosten ja ihmisoikeusloukkausten uhreja, mukaan lukien kansanmurha, sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan. Uhrirahasto toteuttaa uhrien avustusohjelmia ja toteuttaa ICC:n määräämiä korvauksia.

Suomi on tukenut ICC:n uhrien rahastoa sen perustamisesta lähtien. Lahjoittamalla 575 000 euroa vuonna 2021 Suomi lisää merkittävästi tukeaan edellisiin vuosiin verrattuna ja on yksi suurimmista uhrien rahaston rahoittajista.

Jakelee APO Group Suomen ulkoministeriön puolesta.

Suomi lisää tukeaan vakavimpien kansainvälistä huolta aiheuttavien rikosten uhreille

Source#Suomi #lisää #tukeaan #vakavimpien #kansainvälistä #huolta #aiheuttavien #rikosten #uhreille

Leave a Comment