Suomi panostaa ilmastonmuutoksen torjuntaan Pohjois-Afrikassa

Lataa logo

Suomi vahvistaa rooliaan ilmastonmuutoksen torjunnassa investoimalla Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) käynnistämään uuteen kumppanuuteen. Rahoitus menee ilmastotoimiin Pohjois-Afrikassa.

Suomi osoittaa 39,73 miljoonalla eurolla rahoitusta EBRD:n käynnistämään High Impact Climate Action Partnership (HIPCA) -hankkeeseen. Investointi tehdään kehityspoliittisten investointien määrärahasta. Investoinnin lisäksi Suomi myöntää 2 miljoonaa euroa HIPCA-hankkeiden teknistä tukea. Suomi korostaa rahoituksessaan Pohjois-Afrikassa toteutettavia ilmastotoimia.

Suomi on tukenut EBRD:tä pitkään. HIPCA-rahasto edustaa uudenlaista yhdistystä, joka vahvistaa Suomen roolia EBRD:ssä. Rahaston kautta investoidaan hankkeisiin, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistavat ilmastonsietokykyä. Rahastosijoitusten kautta on mahdollista rakentaa uusiutuvia energiajärjestelmiä, kehittää kestäviä ruokajärjestelmiä ja investoida kaupunkiympäristön, mukaan lukien joukkoliikenteen, kehittämiseen. Tämä lisää myös yksityisen sektorin rahoitusta ilmastotoimiin. Muita rahaston uraauurtavia rahoittajia ovat Hollanti ja Taiwan.

”Investointi on osa Afrikka-strategiamme toteuttamista ja edistää ilmastopoliittisten tavoitteidemme saavuttamista. Rahasto vahvistaa Suomen asemaa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja lisää näkyvyyttään. Rahoituksen odotetaan myös edistävän yhteyksiä suomalaisen yksityisen sektorin ja kehitysrahoituksen välillä ympäri maailmaa”, sanoo kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Suomen sijoitus HIPCA-rahastoon liitetään kuuden vuoden investointiikkunan aikana toteutettaviin hankkeisiin. Pääoma rahaston kautta lainatun lainan korkoineen palaa Suomeen kerran vuodessa. Viimeiset tuotot saapuvat Suomeen 20 vuoden kuluttua sijoitusikkunan päättymisestä.

Jakelee APO Group Suomen ulkoministeriön puolesta.

Suomi panostaa ilmastonmuutoksen torjuntaan Pohjois-Afrikassa

Source#Suomi #panostaa #ilmastonmuutoksen #torjuntaan #PohjoisAfrikassa

Leave a Comment