Suomi saa erittäin märän pyyhkeen OECD:ltä

Suomi on hyvä paikka asua ja työskennellä hyvien julkisten palveluiden, kuten koulujen, terveydenhuollon ja joukkoliikenteen kanssa. Se on erittäin turvallinen paikka asua ja työskennellä; melkein kaikki kunnioittavat lakia ja useimmat noudattavat hallitustamme antamia suosituksia.

Mutta näyttää siltä, ​​​​että pilvet ovat kertyneet vuosia, kun olemme tulleet liian tyytyväisiksi keksimään yhä enemmän sääntöjä ja määräyksiä, jotka rajoittavat maan houkuttelevuutta suorille ulkomaisille sijoituksille (FDI).

OECD on kehottanut Suomea toimimaan yhdessä uudessa raportissa, jos se haluaa selviytyä globaaleilla markkinoilla Covid-19:n jälkeen. Uutinen on, että ulkomaisten yritysten nykyiset sijoitukset Suomeen ovat todella tärkeitä:

  1. Niiden osuus liikevaihdosta on 23 prosenttia,
  2. Työllistävät 18 % työmarkkinoista ja
  3. Ne edustavat 29 prosenttia tutkimus- ja kehitysmenoista.

Ulkomaiset suorat sijoitukset levittävät myös innovatiivisten teknologioiden käyttöä, lisäävät suomalaisen työvoiman osaamista ja toimivat porttina Suomen taloudelle integroitua globaaleihin tuotantoverkostoihin, mikä lisää vientiämme.

Seuraava OECD:n kaavio kaudelta 2010-2019 osoittaa, että Suomen aiemmat hallitukset eivät ole olleet varuillaan viennin ja suorien sijoitusten merkittävästä heikkenemisestä suhteessa Suomen BKT:hen. Suomen nykyinen tilanne on mennyt huonosta huonompaan suuntaan, ja tämä on yllättävää, sillä samat oikeistopuolueet ovat olleet koko tämän ajan:

Ammattitaitoinen työvoima on avaintekijä suorissa sijoituksissa, ja tarvitaan poliittisia toimia kasvavan osaamispulan ratkaisemiseksi. Suomen väestö ikääntyy nopeasti ja työmarkkinoilla on suhteellisen vähän ihmisiä. OECD toteaa, että työmarkkinoita koskevat tiukat ja jäykät ehdot, jotka voivat heikentää työvoiman liikkuvuutta. Liiallinen byrokratia ja ulkomaisten osaajien palkkaamisen sääntely hidastaa myös yritysten pyrkimyksiä lieventää osaamispulaa. Sääntelyä tulee keventää ja ulkomaisia ​​yliopisto-opiskelijoita kannustaa jatkamaan työskentelyä valmistumisen jälkeen. Monia uudistuksia on tulossa, mutta niiden toteuttaminen ei OECD:n mukaan riitä tai kestää liian kauan.

Optimoidut prosessit ja parempi sääntelyn läpinäkyvyys Ne ovat välttämättömiä uudelle liiketoiminnalle, koska toiminnan aloittaminen kestää vertailumaihin verrattuna liian kauan ja ympäristöluvat vaativat selvityksen mukaan pitkiä valmistelu- ja käsittelyaikoja. Myös rakennusluvat ovat liian kalliita. OECD pitää liiallista sääntelyä kilpailuhaittana yhtenäismarkkinoilla.

Tieto- ja viestintätekniikan, liikenteen ja logistiikan uudistuksia tarvitaan kilpailun lisäämiseksi. Suomessa on useilla palvelualoilla enemmän rajoituksia kuin useimmilla naapurimaillamme:

Lopuksi raportti kertoo sen Suomelle hyödyntämään suorien sijoitusten koko potentiaalia ulkomaisten investointien laajempi jakautuminen koko maassa sen sijaan, että ne keskittyisivät Helsinkiin. OECD toteaa, että ulkomaisten yritysten johtajat tuntevat olonsa epätoivotuiksi ja että kieli ja kulttuuri ovat esteitä yhteistyön jatkamiselle.

Kun otetaan huomioon suorien sijoitusten ja vientisektorin suuri merkitys Suomelle, nykyinen tilanne ei ole kestävä, jos uudistuksia ei toteuteta nopeasti.

Raportin valmistelua johtanut ryhmä teki lehdistötilaisuudessa varsin selväksi, että Suomi on suorien sijoitusten osalta aivan luokan pohjalla vertaihimme verrattuna ja että uudistuksen tarve on kiireellinen.

Suomi saa erittäin märän pyyhkeen OECD:ltä

Source#Suomi #saa #erittäin #märän #pyyhkeen #OECDltä

Leave a Comment