Suomi tekee kyberturvallisuudesta taidon koko EU:ssa

Kolmivuotisen hankkeen ensisijaisena tavoitteena on vakiinnuttaa kyberturvallisuus kansalaistaidona 27 maan blokissa, mikä on osoitus sen tärkeydestä jatkuvasti digitalisoituvissa yhteiskunnissa.

“Tietoturvallisuuden perusteiden ymmärtäminen on yhä tärkeämpää ja digitaalinen lukutaito ylipäätään on kansalaistaito nykypäivän digitaalisissa yhteiskunnissa”, totesi. Jarno Limnellkyberturvallisuuden käytännön professori Aalto-yliopistossa.

Limnéllin johtama tutkimusryhmä kääri hihat viime viikolla ja päätti ensin selvittää, mitä materiaaleja ja käytäntöjä nykyään käytetään kyberturvallisuustaitojen opettamiseen yleisölle EU:ssa.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka huomautti, että kansalaisten kyky ja halu käyttää digitaalisia palveluita on kriittinen tekijä digitaalisen muutoksen tahdissa. ”On tärkeää, että voi luottaa digitaalisiin tuotteisiin ja palveluihin. Turvallisuuden sisällyttäminen sisäänrakennettuna ominaisuutena ja käyttäjien tietoisuuden lisääminen sen tärkeydestä luo luottamusta”, hän painotti.

Aalto-yliopistolla on vahva kyberturvallisuuden asiantuntemus, jonka tiedekunta on ollut mukana tutkimuksen ja opetuksen lisäksi myös opetusmateriaalien kehittämisessä ja tuotannossa.

Projektiryhmä hyödyntää myös yliopiston muiden tieteenalojen asiantuntemusta esimerkiksi tuodakseen pelimaisia ​​elementtejä opiskelijoiden motivaatioon. Oppimateriaali suunnitellaan käytännölliseksi ja helppokäyttöiseksi sekä eri ikäryhmien erityisvaatimukset huomioivaksi.

Hankkeen tärkeyttä havainnollistaa se, että se on saanut rahoitusta elpymis- ja kestävyysrahastosta. Rauli Pananenkansallinen kyberturvallisuusjohtaja liikenne- ja viestintäministeriössä.

“Kyberturvallisuustaitojen opettaminen ja siihen liittyvä koulutus on kannattava investointi ja mahdollisuus hyödyntää uusia oppimismenetelmiä”, hän sanoi.

Hankkeessa tuotettu materiaali julkaistaan ​​verkkosivuilla, jotka ovat saatavilla kaikilla EU:n kielillä.

Suomi tekee kyberturvallisuudesta taidon koko EU:ssa
Source#Suomi #tekee #kyberturvallisuudesta #taidon #koko #EUssa

Leave a Comment