Sustain: Suomalaisten nuorten koulutustaso on laskenut alle OECD:n keskiarvon | Uutiset

Nuorten koulutustaso on Suomessa heikentynyt nopeasti, sosiaali- ja terveysliitto varoittaa.

Nuorten koulutustaso on laskenut 2000-luvun alun huippuvuosista (tiedostokuva korkeakoulun pääsykokeesta). Kuva: Silja Viitala / Yle

Suomalaisten nuorten koulutustaso on pudonnut teollisuusmaiden korkeimmasta taulukon keskikohtaan, sanoo Soste.

Vastoin yleistä käsitystä nuoret aikuiset eivät välttämättä ole koulutetumpia kuin eläkkeelle siirtyvät ikäluokat. Liiton mukaan koulutustasoa voitaisiin nostaa lisäämällä yliopistopaikkojen määrää ja laajentamalla oppivelvollisuutta.

Perjantaina keskusliitto ilmaisi huolensa koulutussuorituksen suhteellisen nopeasta laskusta ja vaatii suuria muutoksia tämän suuntauksen kääntämiseksi. 2000-luvun alun huippuvuosista lähtien maan nuorten koulutustaso on laskenut suunnilleen samalle tasolle kuin työmarkkinoilta poistuvien ikäryhmien koulutustaso.

Järjestön mukaan suomalaisnuorilla on nyt vähemmän koulutusta kuin OECD-maiden kollegoillaan keskimäärin. OECD:n jäseniä on 38 taloudellisesti kehittynyttä demokratiaa.

Työvoimapula liittyy koulutustasoon

Suomen koulutustilastojen mukaan vain peruskoulutuksen (joka on perinteisesti päättynyt noin 16-vuotiaana) osuus on samalla tasolla 20-24-vuotiaiden joukossa kuin 60-64-vuotiaiden keskuudessa. Sen sijaan korkeasti koulutettujen osuus 55-64-vuotiaista on viime vuosina ollut korkeampi kuin 25-34-vuotiaiden ikäryhmässä.

Järjestön mukaan nykyinen työvoimapula liittyy koulutustason kasvun pysähtymiseen. Heidän tutkimuksensa mukaan ammattitaitoisen työvoiman osuus on nyt suhteellisesti korkeampi monissa muissa maissa kuin Suomessa. Joissain tapauksissa korkeasti koulutettujen ikäryhmän osuus on kaksi kertaa suurempi kuin täällä, hän sanoo.

Pakollinen koulutus yliopistotasolle asti?

“Suomessa 2000-luvun alussa nuoret, aikoinaan maailman koulutetuimpien joukossa olleet ihmiset näyttävät olevan edelleen maan koulutetuin ikäryhmä”, hän sanoi. Aleksi kalenius, Sosteen vanhempi asiantuntija.

Sosten mukaan koulutuspoliittinen tavoite, että puolet nuorista suorittaisi korkeakoulututkinnon vuoteen 2030 mennessä, on luisumassa.

Päästäkseen vielä lähemmäksi tavoitetta, Soste katsoo, että päättäjien tulisi harkita uudelleen, riittääkö oppivelvollisuuden laajentaminen tänä vuonna 18-vuotiaaksi vai laajentaako se edelleen kattamaan korkea-asteen tutkinnon.

Lisäksi yliopistoihin pitäisi saada tuhansia uusia paikkoja, erityisesti terveys- ja sosiaalialalla, ryhmä kehottaa.

Soste on vuonna 2012 perustettu järjestö, joka kokoaa yhteen noin 200 suomalaista sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöä.

Sustain: Suomalaisten nuorten koulutustaso on laskenut alle OECD:n keskiarvon | Uutiset

Source#Sustain #Suomalaisten #nuorten #koulutustaso #laskenut #alle #OECDn #keskiarvon #Uutiset

Leave a Comment