Suunnitelman tavoitteena on leikata maatalouden valumia Itämereen vuoteen 2027 mennessä | Uutiset

Toimenpiteet rahoitettaisiin kansallisista varoista sekä EU-ohjelmista.

Suunnitelmassa luetellut toimet voisivat vähentää Saaristomeren alueen ravinnesaastumista 100 000 – 150 000 kiloa vuodessa. Kuva: Silja Viitala / Yle

Suomen ministeriöt ja maatalousalan järjestöt ovat julkistaneet suunnitelman Itämerta saastuttavien maatalouden valumien rajoittamiseksi.

Torstaina julkaistussa hallituksen tukemassa Saaristomeri-ohjelmassa on listattu 10 toimenpidettä maatalouden saastumisen vähentämiseksi Pohjanlahden ja Suomenlahden välisellä merialueella. Baltic Marine Environment Protection Commission (Helcom) on listannut alueen yhdeksi Itämeren saastuneimmista.

Toimenpiteisiin kuuluvat peltojen kuivatus- ja kasvuolosuhteiden parantaminen, maaperää parantavien materiaalien, kuten kipsin, kalkin ja puukuitujen käytön lisääminen, lannanpoiston edistäminen rannikkoalueilta ja peltojen kasvipeitteen lisääminen.

Suunnitelman, jonka tavoitteena on ratkaista asia vuoteen 2027 mennessä, ovat laatineet yhdessä ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ELY-keskukset sekä Maa- ja metsätalousalan keskusliitto. Omistajat (MTK).

Suunnitelmassa lueteltujen toimien ennustetaan vähentävän Saaristomeren alueen ravinnesaastumista 100 000 – 150 000 kiloa vuodessa. Toimenpiteet maksavat 18 miljoonaa euroa vuodessa, jolloin kokonaiskustannukset nousevat 100 miljoonaan euroon vuoteen 2027 mennessä, ministeriöt kertovat yhteisessä tiedotteessa torstaina.

Ministeriöiden mukaan toimenpiteet rahoitettaisiin osittain kansallisilla varoilla, kuten vesiensuojelun tehostamisohjelmalla, sekä EU-rahoitusohjelmilla.

– Saaristomeren tila on haastava, mutta kaukana toivottomasta. Tämä ohjelma on tärkeä askel kohti meren tilan parantamista”, sanoi ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (Vihreä).

Suunnitelman tavoitteena on leikata maatalouden valumia Itämereen vuoteen 2027 mennessä | Uutiset
Source#Suunnitelman #tavoitteena #leikata #maatalouden #valumia #Itämereen #vuoteen #mennessä #Uutiset

Leave a Comment