Suuri ehdotettu kansainvälinen verouudistus – Osa 2, Liiketoiminta – Lausunto

Israelin veroviranomainen julkaisi 21. marraskuuta raportin, jossa ehdotettiin kansainvälisten verosääntöjen uudistamista.
Valitettavasti ehdotukset ovat yksityiskohtaisia ​​ja sisältävät ensisijaisesti byrokraattisia vaatimuksia, jos niitä on verosuunnittelulle. Tulojen kerääminen ei sisälly OECD:n kahden pilarin pakettiin.

Alla tarkastellaan pääasiassa yrityksille (pääasiassa) ehdotettuja ehdotuksia. Viime viikolla kävimme läpi ehdotuksia yksityishenkilöille ja maahanmuuttajille.

Nähtäväksi jää, mitä lakia säännellään ja milloin.

ULKOMAISET VERON VÄLITYKSET

Havainnollistava kuva Israelin rahasta (luotto: MARC ISRAEL SELLEM)

Israelissa asuva yritys tai yksityishenkilö voi hyvittää ulkomaisia ​​veroja Israelin veroja vastaan ​​vain samantyyppisistä tuloista tai tuloista tai “korista”. Tällä hetkellä koreja on 11-12. Tämän ehdotetaan pienentävän viiteen koriin: passiiviset tulot, aktiiviset tulot, pääomavoitot, kontrolloidut ulkomaiset yhtiöt (CFC) ja ulkomaiset ammattiyritykset.

Jos Israelissa asuva Yhdysvaltain kansalainen saa tuloja kolmannesta maasta, esimerkiksi Yhdistyneestä kuningaskunnasta, hän ehdottaa kolmannen maan (UK) verohyvityksen kieltämistä Israelissa, jos hyvitystä haetaan myös Yhdysvalloissa.

KOMMENTTI

Tämä jättää huomiotta sen tosiasian, että kolmansien maiden tuloja voidaan verottaa sekä Yhdysvalloissa että Israelissa. Tämä ehdotus vaikuttaisi myös israelilaisten ryhmien maksamiin ulkomaisiin verohyvityksiin.

Ennen kuin haet ulkomaista verohyvitystä sellaiseen maahan, jolla ei ole verosopimusta Israelin kanssa, tarvitaan Israelin veroviranomaisen (ITA) ennakkolupa.

Tällä hetkellä ylimääräistä ulkomaista verohyvitystä voidaan jatkaa enintään viidellä vuodella. Ylimääräisten ulkomaisten verohyvitysten siirtäminen ehdotetaan lopetettavaksi, elleivät ne johdu Israelin tappioista tai väliaikaisista eroista.

Tällä hetkellä Israelissa asuvat yritykset voivat hyvittää ulkomaisten osinkojen lähdeveron lisäksi myös vähintään 25 prosentin tytäryhtiöistä (“tytäryritykset”) tai niiden 50 prosentin tai useamman tytäryhtiön (“tyttärentytär”) maksaman yhtiöveron. Lisäksi ehdotetaan, että hyvitys sallitaan vähintään 50 prosentille viimeksi mainitun tytäryhtiöistä (“lastenlapsenlapset”). Mutta mikä tahansa hyvitys sallittaisiin vain, jos osingonmaksaja on omistuksessa vähintään 12 kuukautta ja osinko on peräisin kolmannen osapuolen tuloista.

MÄÄRÄYSVALTOISET ULKOMAAT YHTIÖT

Tällä hetkellä Israel yleensä verottaa vähintään 10 prosentin jakamattomista tuloista Israelissa asuvista osakkeenomistajista yhtiöissä, jotka saavat ensisijaisesti passiivista tuloa tai voittoa, maksavat siitä 15 prosenttia tai vähemmän veroja ja ovat yli 50 prosentin Israelin asukkaiden omistamia.

Raportissa ehdotetaan, että passiiviset tulot sisältävät: (a) lähipiirivakuutustulot; (b) rojaltit lähipiiriin kuuluvilta, jos yritys voi ottaa “olennaisia ​​riskejä” tai liittyvät hankittuihin aineettomiin hyödykkeisiin; (c) lähipiiriin liittyvät edut, jos maksaja välttyisi CFC-veroilta tai on Israelin asukas, mukaan lukien kiinteä toimipaikka ulkomailla, tai israelilainen yhtiö, joka on saanut siirtohinnoittelusääntöjen mukaisesti korottoman lainan tai kerryttää verotonta korkoa; (d) rahoitusvarojen “etuudet”; e) “etujen siirto” yritykselle, joka ei voi kantaa asiaan liittyviä riskejä; f) myyntivoitot aineettomista hyödykkeistä, joita pidettiin vuoden ajan, mutta tämä voidaan kumota ITA:n johtajan vahvistamien sääntöjen mukaisesti.

Ehdotetaan, että tiukempia CFC-standardeja sovelletaan harmaaseen tai mustaan ​​listattuihin maihin, mukaan lukien Alankomaat, Suomi ja Ruotsi, erityisesti: Israelin osakkeenomistajien 30 prosentin kynnys; 33,3 %:n osuus tuloista tai voitoista.

10 vuoden verohelpotuksensa piirissä olevien maahanmuuttajien ehdotetaan laskettavan Israelin asukkaiksi, mutta he eivät itse maksaisi CFC-veroa.

ITA:n johtajalle ehdotetaan oikeutta luopua CFC-veroista uudelleenjärjestelyn yhteydessä.

ULKOMAISET SIJOITTAJAT ISRAELILAISISSSA KIINTEISTÖYHTIÖISSÄ

Ulkomaiset sijoittajat saavat vapautuksen Israelin pääomatuloverosta, kun he myyvät arvopapereita israelilaisista yrityksistä, jotka eivät ensisijaisesti omista Israelin kiinteistöjä. Raportissa ehdotetaan, että Israelin kiinteistökieltosäännöstöä sovelletaan myyntiä edeltävien kolmen vuoden ajan.

EI PYSYVÄÄ SIJOITTAA

Raportti sisältää (omituisen) ehdotuksen verottaa Israelissa ilman pysyvää (määräaikaista) toimipaikkaa ulkomaalaista asukasta, jos korko-, rojalti- tai eläkekulut vähennetään.

USA RAJOITETTU YHTIÖ

Tällä hetkellä Tax Circular 5/2004 sallii LLC:n osakkeenomistajan (jäsenen) hyvittää Yhdysvaltain veron Israelin veroja vastaan. Raportissa ehdotetaan, että osakkeenomistaja voi kuitata Yhdysvaltain tappiot kaikkien veronmaksajien omistamien LLC-yhtiöiden, S-yhtiöiden ja kumppanuuksien kesken.

HYBRIDIRAHOITUS

Raportissa, joka perustuu OECD:n BEPS:n (Base Erosion and Profit Shifting) vastaisten toimenpiteiden toimeen 2, raportti ehdottaa sarjaa toimenpiteitä, joilla pyritään estämään rajat ylittävien korkomaksujen vähentäminen kuluna yhdessä maassa ilman, että niitä verotetaan toisessa maassa.

Nämä toimenpiteet keskittyisivät hybridikokonaisuuksiin (jotka ovat läpinäkyviä yhdessä maassa ja eivät toisessa), käänteisiin hybridikokonaisuuksiin (päinvastoin) ja hybridiinstrumentteihin (velka yhdessä maassa, osake toisessa).

Kuten aina, ota varhaisessa vaiheessa yhteyttä kunkin maan kokeneisiin veroneuvojiin tietyissä tapauksissa. [email protected] Kirjoittaja on laillistettu tilintarkastaja ja veroasiantuntija Harris Horoviz Consulting & Tax Ltd:ssä,

Suuri ehdotettu kansainvälinen verouudistus – Osa 2, Liiketoiminta – Lausunto

Source#Suuri #ehdotettu #kansainvälinen #verouudistus #Osa #Liiketoiminta #Lausunto

Leave a Comment