Suuri Suomen satama, joka muuttaa lastijätevedet biokaasuksi | Uutiset

Hamina-Kotkan satama muuttaa jätevedet kuorma-autoissa käytettäväksi polttoaineeksi.

Hamina-Kotkan satama on yksi Suomen suurimmista Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Etelä-Suomen Hamina-Kotkan satamassa on käynnistetty rahtialusten jätteiden muuntaminen biokaasuksi, jota voidaan käyttää kuorma-autojen polttoaineena.

Kymenlaaksossa Suomenlahden varrella sijaitseva satama on yksi maan vilkkaimmista merisatamista ja vastaanottaa keskimäärin 2 500 rahtialusta vuodessa.

Jätevesihuoltohankkeen aloitti Baltic Sea Action Group, suomalainen kansalaisjärjestö, joka pyrkii palauttamaan yhden maailman saastuneimmista meristä Itämeren ekologisen tasapainon.

Se on osa konsernin vastuullista merenkulkuprojektia, jonka tavoitteena on vähentää meriliikenteen ravinnesaastumista. Ravinnesaasteilla tarkoitetaan pilaantumista, joka aiheutuu ravinteiden liiallisesta päästämisestä, jota syntyy esimerkiksi laivojen päästäessä jätevettä mereen.

“Haluamme kannustaa laivoja laskemaan jätevetensä satamaan. Jäteveden vastaanotto- ja käsittelylaitoksemme täyttävät kiertotalouden vaatimukset.” Suvi-Tuuli Lappalainen, Hamina-Kotkan sataman kehityspäällikkö, totesi tiedotteessa.

“Voimme saavuttaa tavoitteemme, puhtaampi Itämeri, yksi laiva, yksi satama ja yksi maa kerrallaan. Meren ravinnekuormitus pienenee joka kerta, kun jätevesiä lasketaan satamaan. Tarvitsemme laajaa yhteistyötä menestyäksemme. tehtävä, ” Elisa mikkolainen, BSAG:n projektijohtaja, sanoi.

Useita laivayhtiöitä aluksella

Tällä hetkellä hankkeessa on mukana useita yrityksiä ja organisaatioita, ja kotkalainen vesihuolto- ja vesihuoltoyhtiö Kymen Vesi käsittelee rahtialusten johtamat jätevedet satamaan.

Yritys ottaa myös näytteitä jätevedestä saadakseen tietoa ravinnepitoisuuksista.

Puhdistettu jätevesi käsitellään ja muunnetaan uusiutuvaksi energiaksi valtion energiayhtiö Gasumin biokaasulaitoksessa.

Suomalaisia ​​varustamoja ovat mukana hankkeessa Meriaura ja RABN. Saksalainen Essberger, norjalainen vesikuljetusyhtiö Utkilen ja tanskalainen laivayhtiö Maersk ovat niitä ulkomaisia ​​yrityksiä, jotka ovat sopineet rahtialustensa jäteveden puhdistuksesta.

“Uskomme, että vastuu alkaa siitä, mihin lainsäädäntö loppuu. Haluamme olla edelläkävijä kaikkien alusten päästöjen estämisessä. Toivomme, että muut varustamot ryhtyvät vapaaehtoisesti toimiin varmistaakseen, että jätevedet otetaan talteen kestävästi sen sijaan, että ne lasketaan Itämereen.” , sanoi. Mia hytti, Meriaura kestävän kehityksen asiantuntija.

Varustamoina hankkeessa mukana C&C Port Agency, Dahlberg’s Agency ja GAC ​​Finland, jätevesien kuljetuksista vastaa Autoyhtymä Vuorinen.

Jätevesien kierrätys on edelleen valinnaista

Matkustaja-alukset ovat vapaaehtoisesti purkaneet jätevesiä satamissa useiden vuosien ajan. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on antanut tänä vuonna voimaan tulleen kiellon matkustaja-alusten raakajäteveden purkamiselle.

Nykyiset lait sallivat kuitenkin rahdinkuljettajien laskea jätevedet suoraan mereen. Tämä voi kiihdyttää rehevöitymistä eli ravinteiden lisääntymistä, joka johtaa haitallisten levien kasvuun sekä hapen vähenemiseen Itämeressä.

“Kaikki päästöt mereen ovat tarpeettomia. Siksi laivojen jätteet on purettava satamassa ja hyödynnettävä. Nämä uudet vapaaehtoiset toimenpiteet avaavat tietä vastuullisille toimijoille sekä maalla että merellä”, sanoi Baltic Actionin edustajat. Meri ryhmä. se sanoi lausunnossa.

Suuri Suomen satama, joka muuttaa lastijätevedet biokaasuksi | Uutiset

Source#Suuri #Suomen #satama #joka #muuttaa #lastijätevedet #biokaasuksi #Uutiset

Leave a Comment