Taalerin uusi asuntorahasto keräsi vuonna 58 miljoonaa euroa

TAALERI OYJ:N LEHDISTÖTIEDOTE 29.12.2021 KLO 10.30 (EET)

Taalerin uusi asuntorahasto keräsi euroa 58 miljoonalla ensimmäisellä rahoituskierroksella

Taaleri VIII -asuntorahasto keräsi ensimmäisellä rahoituskierroksella 58 miljoonaa euroa. Rahasto on ensimmäinen Taalerin ja Aktia Pankin yhdessä perustama rahasto. Rahasto aloittaa sijoitustoimintansa vuoden 2022 alussa.

Rahasto rakentaa laadukkaita, energiatehokkaita vuokra-asuntokohteita Suomen kolmeen suurimpaan kasvukeskukseen, pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja Turkuun. Rahasto on EU Sustainable Finance Disclosure Regulationsin artikla 8 -tuotteeksi luokiteltu kiinteistöpääomarahasto, joka on sellaisenaan Suomen kiinteistömarkkinoiden edelläkävijä. Rahasto edistää kestävää kehitystä sijoittamalla kiinteistöihin, jotka täyttävät ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hyvän hallinnon ESG-kriteerit. Samalla se edistää EU:n ympäristötavoitteiden saavuttamista kiinnittäen erityistä huomiota esimerkiksi energiatehokkuuteen ja kohteiden hiilijalanjälkeen.

Rahasto on nimensä mukaisesti kahdeksas Taalerin perustama asuntorahasto. Taaleri käynnisti asuntorahaston Suomessa ensimmäisten joukossa vuonna 2009, minkä jälkeen yhtiö on nostanut viisi rahastoa. Viimeinen irtautuminen tapahtui kesällä 2021, kun Taaleri Asuntorahasto VI Ky myytiin saksalaisen PATRIZIA AG:n hallinnoimalle yleiseurooppalaiselle kiinteistörahastolle. Kaikki irtautumiset ovat onnistuneet ylittäen asetetut tuottotavoitteet.

”Aktia-varainhankinta on ollut menestys lokakuussa käynnistetyn myynnin myötä. Voimme olla erittäin ylpeitä ensimmäisen varainkeruun tuloksesta, joka päättyi nopeasti. Tämä on hyvä osoitus uuden vastuullisen asumisrahaston markkinoiden kysynnästä sekä Taalerin ja Aktian onnistuneesta yhteistyöstä”, sanoo Taaleri Kiinteistöjen toimitusjohtaja Essi Sten.

Rahaston salkunhoitajaksi on nimitetty sijoitusjohtaja Jan Hellman, joka on vastannut myös useista Taalerin aikaisemmista asuntorahastoista. Salkunhoitoa tukee Taalerin kokenut kiinteistöorganisaatio, jonka ydinosaamisalue kattaa rahaston koko elinkaaren varhaisesta sijoitustoiminnasta rahastosta irtautumiseen.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:
Essi Sten, toimitusjohtaja, Taaleri Kiinteistöt, 040 746 2202

Taaleri sanoituksissa

Taaleri on pohjoismainen sijoitus- ja varainhoitaja, joka painottaa uusiutuvaa energiaa ja muita vaihtoehtoisia sijoituksia. Kanavoimme pääomaa taloudellisesti kannattaviin yrityksiin, joilla on pysyvä myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Olemme olleet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (UNPRI) allekirjoittaja vuodesta 2010 ja liittyneet Net Zero Asset Managers -aloitteeseen vuonna 2021. Taalerin visiona on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen keskittyvissä vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Private Asset Management ja Strategic Investments. Private Asset Management koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infrastruktuurin toiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taaleri hallinnoi 2 100 miljoonan euron omaisuutta pääomarahastoissaan ja yhteisyrityksissään. Yrityksellä on noin 120 työntekijää. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

Siri Markula, viestintä- ja infrapunajohtaja, Puh. +358 40 743 2177, siri.markula@taaleri.com

.Taalerin uusi asuntorahasto keräsi vuonna 58 miljoonaa euroa

Source#Taalerin #uusi #asuntorahasto #keräsi #vuonna #miljoonaa #euroa

Leave a Comment