Tämä hajauttamisen harmaa alue tasoittaa tietä Skotlannin pohjoismaiselle tulevaisuudelle

Pohjoismaiden neuvosto on Pohjoismaiden ja sen lähinaapureiden väliseen yhteistyöhön keskittyvä elin. Perustamisestaan ​​vuonna 1962 lähtien se on säilyttänyt ydinjäsenensä Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa, Islannissa ja Norjassa. Yksi mielenkiintoisimmista Pohjoismaiden menneisyyden eduista on liikkumisvapaus.

Pohjoismaiden neuvosto on auttanut Neuvostoliiton jälkeisen Baltian alueen vakauttamisessa tekemällä yhteistyötä muun muassa Latvian ja Viron kanssa, joissa se on avannut omat toimistonsa. Ajankohtaiset asiat vahvistavat yhteistyön tärkeyttä tässä asiassa monien muiden joukossa, koska venäläiset lentokoneet lähestyvät Britannian ilmatilaa.

Ei ole epäilystäkään siitä, että sekä Skotlanti että neuvosto, erityisesti Tanska ja Norja, pyrkivät ylläpitämään turvallisuutta Pohjanmerellä tulevina vuosina. Pohjoismaiden neuvoston jäsenyys olisi selkeästi hyödyllinen Skotlannille sen itsenäistyessä, mutta voisiko se olla mahdollista paluumaana?

Vaikka vuoden 1998 Skotlannin laki myönsi Skotlalle monia valtuuksia, se ei sisältänyt kansainvälisten suhteiden alaa. Se ei myöskään erityisesti sisältänyt kansainvälistä kehitysapua. Silti Skotlanti on eksynyt tähän epämääräisesti varattuun asiaan, etenkin viime vuosina. Skotlanti sitoutuu vuosittain 10 miljoonaa puntaa kansainväliseen kehitysrahastoon. Se on myös vahvistanut kansainvälisiä suhteitaan perustamalla toimistoja eri puolille maailmaa, mukaan lukien Pariisiin, Ottawaan ja Berliiniin.

LUE LISÄÄ: Tässä on “malli” tapa vahvistaa Skotlannin yhteyksiä Ruotsiin, Kanadaan, Amerikkaan ja muihin

EuroNewsin julkaisema lainaus entiseltä SNP:n kansanedustajalta Stephen Gethinsiltä (alla) tiivistää parhaiten hajauttamisen alaisena olevat ulkoasiat: “Jos on epäselvyyttä, on mahdollisuus.”

Pohjoismaiden neuvostolla on jo jäseniä, jotka kuuluvat eri valtioiden suvereniteettiin. Esimerkiksi Grönlanti ja Färsaaret ovat Tanskan valtakunnan alaisia. Skotlannin ja näiden alueiden välinen ero on se, että ne ovat sellaisen maan suvereniteettiin, joka on jo Pohjoismaiden neuvoston jäsen.

Toisin kuin EU:lla, neuvostolla ei ole täyttä toimivaltaa panna lakia täytäntöön. Jäsenvaltiot panevat ehdotukset täytäntöön yksimielisesti. Aluksi tämä näyttäisi tekevän Skotlannin jäsenyydestä uskottavamman säilyttämällä Skotlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön yhdenmukaistamisen varattujen kysymysten osalta. Suurin ongelma täysjäsenyyden suhteen on tuon konsensuksen mekaniikka sellaisena kuin se on määritelty Pohjoismaiden neuvoston perustuslakina toimivassa Helsingin sopimuksessa, jota ei pidä sekoittaa sodanjälkeiseen Helsingin sopimukseen.

Pohjoismaiden neuvoston perustuslaki (Helsingin sopimus) sanoo, että “Päätökset asioissa, jotka jonkin maan perustuslain mukaan edellyttävät parlamentin hyväksyntää, eivät kuitenkaan sido maata ennen kuin sen eduskunta hyväksyy ne. Jos tällainen hyväksyntä on tarpeen, siitä on ilmoitettava ministerineuvostolle ennen päätöksen tekemistä. Päätös ei sido muita maita ennen kuin parlamentti on saanut hyväksynnän.” Lyhyesti sanottuna täysjäsenten on oltava riippumattomia voidakseen tehdä esityksiä omassa parlamentissaan kaikilla aloilla.

LUE LISÄÄ: Boris Johnsonin epäonnistunut Irlannin ylitys korostaa Tanskan menestystä

Tämä ei kuitenkaan estä Skotlantia tulemasta neuvoston pysyväksi tarkkailijaksi toistaiseksi. Tämä jäsenyyden muoto olisi samanlainen kuin alkuperäiskansojen saamelaisparlamentaarikko. Skotlannin hallituksen aiempi avoin lähestymistapa ulkosuhteisiin on selvästi avannut tämän mahdollisuuden.

Ajatuksen Skotlannin saamisesta tarkkailijan asemaan esitti kansanedustaja Mikko Karna viime Holyrood-vaalien jälkeen. Itse asiassa kansanedustaja Douglas Chapman osallistui viime vuoden valtuuston kokoukseen vieraana.

Järjestöt ja alueet, joilla on onni saada tarkkailijan asema, voivat hyödyntää neuvoston runsasta poliittista kehitystä ja keskustelua. Skotlanti voisi oppia niiltä alueilta, jotka ovat tärkeitä palautetuille valtuuksille, ja toteuttaa ne itsenäisesti Holyroodin kautta. Yhteysten syventäminen pohjoismaisiin kansoihin tämän osallistumismuodon kautta antaa Skotlannille mahdollisuuden harjoittaa kiinnostavampaa roolia tulevaisuudessa.

Skotlanti hyötyy edelleen pyrkimyksistään kehittää imagoaan maailmassa erillään Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksesta rikkomatta hajauttamisen ehtoja. Vaikka täysjäsenyys Pohjoismaiden neuvostossa ei ehkä olekaan mahdollinen palaavana maana, Skotlanti on jo ryhtynyt konkreettisiin toimiin varmistaakseen vahvat siteet neuvostoon tulevaisuudessa.

Tämä hajauttamisen harmaa alue tasoittaa tietä Skotlannin pohjoismaiselle tulevaisuudelle
Source#Tämä #hajauttamisen #harmaa #alue #tasoittaa #tietä #Skotlannin #pohjoismaiselle #tulevaisuudelle

Leave a Comment