Tärkeitä ilmoituksia uudessa kuntaraportissa

Valtiovarainministeriö julkaisi tänään yhden kattavimmista “kuntien tilaa” käsittelevistä raporteista – jotkut kutsuvat tätä raporttia yhdeksi sorrettavimmista viennistä, koska se paljastaa selkeästi nykyisen kuntajärjestelmän merkittävät heikkoudet sekä politiikan. On välttämätöntä tehdä vihdoinkin joitakin päätöksiä vanhan järjestelmän uudistamiseksi, joka ei vain narise, vaan on hajoamassa.

Tarvitsemmeko todella 335-sivuisen raportin kertoaksemme meille, mitä jo tiedämme?

Tiedämme jo, että yli puolet kunnista on liian pieniä tarjoamaan asukkailleen lain edellyttämiä peruspalveluita ilman valtiontukia, eikä niiden tilanne ole paranemassa.

Tiedämme jo, että kun asukasmäärä laskee, kustannuksia ei voida alentaa lineaarisesti, koska peruspalvelut on ylläpidettävä lailla … ja hoitokustannukset nousevat eläkeläisten ikääntyessä.

Tiedämme jo, että viimeiset neljä hallitusta ovat yrittäneet saada kuntia yhdistymään vapaaehtoisesti, mutta eivät onnistuneet.

Raportti kertoo myös, että Helsinki tukee 4-5 suurempaa kaupunkia ja on ainoa kaupunki, jossa muiden kuntien tuki on kasvanut merkittävästi. Se oli valtava yllätys!

Nykyinen kuntaministeri kertoo, Millisekunti. Paatero, tätä mietintöä hyväksyessään pitämässään puheessa, että monilla kunnilla on vakavia vaikeuksia täyttää lakisääteiset velvoitteensa asukkaiden peruspalvelujen, kuten terveydenhuollon ja vanhustenhuollon, tarjoamisessa.

Tiedämme jo, että kuntien päättäjät kieltäytyvät sallimasta hallitusta vähentää kuntien määrää väkisin, kuten Tanskassa ja Ruotsissa on tehty. Molemmissa maissa on lähes samat kolme hallintotasoa ja samanlaiset hyvinvointijärjestelmät.

Molemmat maat ovat tunnustaneet pienten kuntien mahdottomuuden, kuten Suomessa edelleen: kustannuksia ja vastuuta voidaan hallita vain, jos kunnat ovat riittävän suuria kantamaan peruspalveluiden taakan.

Suomen hallituksella on edelleen kirjallinen politiikka, jossa sanotaan: “Hallitus tukee vapaaehtoisia kuntaliitoksia”. Nykytilanteessa tämä on poikkeus julkisesta velvollisuudesta, kun edellisistä kommenteista ilmenee, että monet kunnat eivät pysty täyttämään lakisääteisiä velvollisuuksiaan asukkaita kohtaan.

Näin suuren määrän heikkoja julkisia elimiä hengissä pitäminen on taistelua, jonka veronmaksajat voivat vain hävitä. Keskustelut venyvät liian pitkiksi, kun tarvitaan päätöksiä kuntien yhdistämisestä suurempiin kuntiin, kuten muissa Pohjoismaissa on onnistuttu.

Tärkeitä ilmoituksia uudessa kuntaraportissa

Source#Tärkeitä #ilmoituksia #uudessa #kuntaraportissa

Leave a Comment