Tehostettu suoja Suomessa tunnetuille tavaramerkeille – Lidl-laukku – Kommentti

Johdanto
Päätös
Kommentti

Johdanto

Markkinaoikeus katsoi 17.2.2022, että Lidl Stiftung & Co KG:n sanamerkki – TUKKIJÄTKÄ (“metsämies”) (nro 266777) – oli kumottava.(1) Tuomioistuin katsoi, että käyttämällä tavaramerkkiä merkin Lidl pyrki epäoikeudenmukaisesti hyödyntämään Valio Oy:n juustoille rekisteröimien aikaisempien tunnettujen KOSKENLASKIJA-merkkien mainetta (koskenlaskija tarkoittaa koskenlaskua). Tuomioistuin totesi, että tavaramerkin TUKKIJÄTKÄ rekisteröinnillä pyrittiin saamaan kohdeyleisö luomaan yhteys tavaramerkkien KOSKENLASKIJA ja TUKKIJÄTKÄ välille.

Päätös

Merkkien välinen yhteys vaaditaan tunnettujen merkkien suojaamiseksi
Tuomioistuin katsoi, että vaikka sanat “koskenlaskija” ja “tukkijätkä” eroavat toisistaan ​​ja merkit ovat foneettisesti ja visuaalisesti erilaisia, näiden merkkien välinen yhteys, erityisesti niiden merkityksen osalta, on tarpeen kaivon suojaamiseksi. tunnettu tavaramerkki. Tuomioistuimen mukaan asiassa esitetyt todisteet osoittivat, että kohdeyleisö loi yhteyden tavaramerkkien TUKKIJÄTKÄ ja KOSKENLASKIJA välillä.

Arvioidessaan tavaramerkkien välistä yhteyttä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin otti huomioon:

  • sanojen “tukkijätkä” ja “koskenlaskija” merkityksen samankaltaisuuden aste;
  • tavaramerkkien kattamien tavaroiden (eli juustojen) samankaltaisuus;
  • Valion KOSKENLASKIJA-merkkien vahva erottuvuus;
  • KOSKENLASKIJA-merkkien maine sulatejuuston symbolina; ja
  • Valion esittämät todisteet suomalaisten keskivertokuluttajien merkkien välisestä assosiaatiosta.

Tuomioistuin katsoi, että tavaramerkkiä TUKKIJÄTKÄ oli pidettävä merkitykseltään heikosti samanlaisena sanamerkkien KOSKENLASKIJA kanssa. Tuomioistuin totesi kuitenkin, että Valion Koskenlaskija-tuotemerkkiin liittyvät suomalaiset kuviomerkit (nro 257836 ja nro 258425; kuvat 1 ja 2) olivat merkitykseltään hyvin samankaltaisia ​​kuin TUKKIJÄTKÄ-tavaramerkki. Tuomioistuin totesi, että kun suomalainen keskivertokuluttaja näki kuvan tukkien kanssa koskettaneesta miehestä, hän luuli, että hän oli puunkorjaaja (suomeksi “tukkijätkä”.

Kuva 1: nro 257836

Kuva 2: nro 258425

Kun otetaan huomioon tämä tuotemerkkiä TUKKIJÄTKÄ koskeva tuomio sekä markkinaoikeuden aiemmin tänä vuonna antama tuomio V-WHEELS-merkin rekisteröinnistä(2), voidaan päätellä, että pelkästään merkitykseen perustuva samankaltaisuus voi riittää osoittamaan linkki tunnetun tavaramerkin ja myöhemmän merkin välillä.

Maineen epäreilu hyväksikäyttö
Aiemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukainen hyödyntäminen (tunnetaan nimellä “parasitismi” tai “vapaamatkustus”) liittyy etuun, jonka kolmas osapuoli saa tavaramerkkiä hyödyntämällä. Tämä käsite pätee myös silloin, kun tunnetun tavaramerkin herättämä assosiaatio tai sen heijastamat ominaisuudet siirtyvät tavaroihin, joilla on samankaltainen myöhempi merkki, joka on seurausta tunnetun tavaramerkin ja sen maineen hyödyntämisestä. TUKKIJÄTKÄ-asiassa tuomioistuin pani merkille myös Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun,(3) jonka mukaan myöhemmän tavaramerkin markkinoinnissa ilmenevät tekijät voidaan ottaa huomioon arvioitaessa aikomusta hyödyntää epäoikeudenmukaisesti tavaramerkkiä. aikaisemman tavaramerkin maineeseen.

Tuomioistuin totesi päätöksessään, että Tukkijätkän todellisen kaupallisen käytön analyysi merkkinä osoitti, että Tukkijätkä-juustoa oli myyty Koskenlaskija-juuston pakkauksia ulkonäöltään ja väriltään samanlaisissa pakkauksissa. Tuotteen ulkoasu ja pakkauksessa käytetty iskulause “Tukkijätkä-juustolla on vaahtoavan koskan kaltainen luonne” viittasi siihen, että Lidl pyrki epäreilusti hyödyntämään Koskenlaskija-juustojen laajaa mainetta.

Lisäksi tuomioistuin totesi, että koska sanamerkit TUKKIJÄTKÄ ja KOSKENLASKIJA sekä Valion kuviotavaramerkkien kuvat, joissa henkilö esitti koskenlaskua, eivät viittaa juustotuotteisiin, oli ymmärrettävä, että Lidlin tarkoitus rekisteröintihakemuksessaan oli kuluttajien hyväksi. yhdistää Tukkijätkä-juuston Koskenlaskija-juustoon. Tuomioistuin totesi, että Lidl pyrki epäoikeudenmukaisesti hyödyntämään tunnettujen KOSKENLASKIJA-merkkien mainetta, joten TUKKIJÄTKÄ-tavaramerkin rekisteröinti oli peruutettava.

Kommentti

TUKKIJÄTKÄ-tavaramerkkiä koskeva tapaus edustaa kaivattua ja olennaista parannusta tunnettujen merkkien suojaan epäreilua jäljittelyä ja maineen hyväksikäyttöä vastaan ​​Suomessa. Tuomio antaa lisävarmuutta tunnettujen tavaramerkkien haltijoille ja kannustaa heitä rakentamaan tuotemerkkejänsä ymmärtäen, että tarvittaessa erottuvien merkkien jäljittely ja yhdistäminen tunnettuun tuotemerkkiin voidaan estää, vaikka perinteistä tavaramerkkiä ei olisikaan olemassa. sekaannusvaara tavaramerkkien välillä. Sen sijaan pelkkä tavaramerkkien yhdistäminen ja yhteys voi riittää osoittamaan loukkauksen.

Tuomioistuin totesi, että EU:n oikeuskäytännön mukaisesti sekaannusvaaraa ei vaadita, kun on kyse yleisesti tunnetusta tavaramerkistä. Pelkästään tavaramerkkien merkityksen samankaltaisuus voi tietyissä tapauksissa riittää, jotta kohdeyleisö muodostaa yhteyden tavaramerkkien välille, jolloin myöhempi tavaramerkki voi saada epäoikeudenmukaista etua tunnetun aikaisemman tavaramerkin maineesta ja tunnetun brändin luomasta kuvasta.

Päätöksestä valitettiin, joten jää nähtäväksi, ottaako korkein hallinto-oikeus päätöksen huomioon.

Lisätietoja aiheesta antaa Milla Lehtoranta Berggren Oy:ssä puhelimitse (+358 10 227 2000​) tai sähköpostitse ([email protected]). Berggren Oy:n nettisivut ovat osoitteessa wwww.berggren.eu/en/.

loppuviitteet

(1) MAO: H37/2022; ei lopu.

(2) MAO:227/2021.

(3) KKO 2016: 16.

.Tehostettu suoja Suomessa tunnetuille tavaramerkeille – Lidl-laukku – Kommentti
Source#Tehostettu #suoja #Suomessa #tunnetuille #tavaramerkeille #Lidllaukku #Kommentti

Leave a Comment