Telelääketiede auttoi varmistamaan tyypin 2 diabeteksen välttämättömän hoidon COVID-19-pandemian keskellä

Luotto: Pixabay/CC0 Public Domain

uusi BMC Health Services Research Itä-Suomen yliopiston tutkimus osoittaa, että COVID-19-pandemia on vaikuttanut vakavasti tyypin 2 diabetespotilaiden terveydenhuoltopalvelujen käyttöön Pohjois-Karjalassa, mutta välttämätön hoito oli jatkuvaa. Monien keskeisten palvelujen toimittamista helpotti jo ennen pandemiaa vahvasti telelääketieteeseen tukeutuneiden prosessien avulla.

COVID-19-epidemia on haastanut terveydenhuoltojärjestelmät ja niiden kyvyn tarjota tärkeitä terveyspalveluja. Vaikka sosiaaliset etäisyystoimenpiteet estivät viruksen leviämisen, ne olivat ristiriidassa hyvän diabeteksen hallinnan kanssa, mikä vaatii säännöllisiä seurantakäyntejä taudin ja sen komplikaatioiden hallitsemiseksi.

Suomessa hallitus asetti 16. maaliskuuta kansallisen rajoituksen, joka kestää toukokuun puoliväliin 2020. Tutkimuksessa verrattiin sähköisten terveyskertomusten avulla terveydenhuollon käyttöä Pohjois-Karjalan alueella kolmella eri ajanjaksolla vuonna 2020 – ennen, aikana ja jälkeen. sulku – vastaavaan aikaan vuonna 2019.

Vuonna 2020 tyypin 2 diabetespotilaat hakivat merkittävästi vähemmän diabetekseen ja hammasterveyteen liittyviä perusterveydenhuollon palveluita kuin pandemiaa edeltävänä vuonna, merkittävin vähennys sulkuaikana. Päivystyskäynnit erikoissairaanhoidossa vähenivät merkittävästi myös sulkujakson aikana, mutta toipuivat nopeasti sulkemisen jälkeisenä aikana ja saavuttivat saman määrän kuin vuonna 2019.

Diabeteksen hoitoon etäpalveluita käyttävien potilaiden suuri osuus vaimenti kasvokkain tapahtuvien tapaamisten jyrkkää vähenemistä – myös 70-vuotiaiden ja sitä vanhempien potilaiden keskuudessa. Etäkonsultoinnin osuus kaikista diabetekseen liittyvistä yhteydenotoista nousi pandemiaa edeltäneestä 56 prosentista 88 prosenttiin sulkujakson aikana vuonna 2020. Siksi kokonaiskontaktit olivat vuonna 2020 vain 9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019, kun taas tapaamiset puolittuivat.

“Pandemia on korostanut digitaalisten terveydenhuoltoratkaisujen merkitystä”, sanoo varhaisvaiheen tutkija Laura Inglin Itä-Suomen yliopistosta. “Suomessa potilaat ovat saaneet jo jonkin aikaa uusia reseptejä, lähetteitä tutkimuksiin, lääkärinlausuntoja, itsehoito-ohjeita ja elämäntapaohjeita pitkäaikaissairauksien seurantaan ja hallintaan etänä. Se oli suuri etu pandemian aikana. .”

“Toinen suomalaisen terveydenhuollon voimavara ovat laadukkaat sähköiset sairauskertomukset, jotka tarjoavat jäsenneltyä ja ajantasaista tietoa hoitopisteen potilaista. Rutiininomaisen hoitotiedon käyttäminen tutkimuksessa edistää kollektiivista tietämystään terveydenhuoltojärjestelmän pandemioiden vastaisista toimista. tulevaisuutta varten”, Inglin sanoo.


Lukitus vähensi lasten yhteyksiä yleislääkäreihin, mutta lisäsi etäkäyntejä


Lisää tietoa:
Laura Inglin ym., COVID-19-pandemian haitalliset vaikutukset tyypin 2 diabetespotilaiden terveyspalvelujen käyttöön Pohjois-Karjalassa, BMC Health Services Research (2022). DOI: 10.1186/s12913-022-08105-z

Palvelun tarjoaa Itä-Suomen yliopisto

lainaus: Telelääketiede auttoi varmistamaan välttämättömän tyypin 2 diabeteksen hoidon COVID-19-pandemian aikana (2022, 7. kesäkuuta), haettu 7. kesäkuuta 2022 osoitteesta https://medicalxpress.com/news/2022-06-telemedicine-essential-diabetes-covid-pandemic. html

Tämä asiakirja on tekijänoikeuden alainen. Yksityistä opiskelua tai tutkimusta varten tapahtuvaa reilua kauppaa lukuun ottamatta mitään osaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaa. Sisältö on tarkoitettu vain tiedoksi.

Telelääketiede auttoi varmistamaan tyypin 2 diabeteksen välttämättömän hoidon COVID-19-pandemian keskellä
Source#Telelääketiede #auttoi #varmistamaan #tyypin #diabeteksen #välttämättömän #hoidon #COVID19pandemian #keskellä

Leave a Comment