Teosto keräsi vuonna 2021 musiikin rojalteja 70,1 miljoonaa euroa

Theosto keräsi 70,1 miljoonan euron rojaltit säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikin kustantajille. Summa sisältää Teoston ja muiden yhteishallinnointiorganisaatioiden Teostolle keräämät rojaltit sekä korvaukset lainauksesta ja yksityisestä kopioinnista. Nämä tiedot sisältyvät Teoston vuosikertomukseen ja tilinpäätökseen, jotka Teoston yhtiökokous 18.5.2022 hyväksyi.

Vaikka COVID-19-pandemia vaikutti edelleen musiikkiteollisuuteen, Teoston keräämien rojaltien määrä kasvoi lähes 7 % eli noin 4,5 miljoonalla eurolla vuoteen 2020 verrattuna. Samalla Teoston omat toimintakulut pienenivät. 4,2 %:iin.

Konserteista, keikoista ja festivaaleista kerätyt rojaltit nousivat vain hieman vuoteen 2020 verrattuna, 0,9 miljoonasta eurosta 1,6 miljoonaan euroon. Vuonna 2019, ennen COVID-19-pandemiaa, live-kategoriassa kerättiin rojalteja jopa 5,2 miljoonaa euroa.

”Vuosi 2021 oli vaikea vuosi oikeudenhaltijoillemme, sillä useimmat konsertit ja festivaaliesitykset kiellettiin COVID-19-rajoitusten ja -rajoitusten vuoksi. Se, että ihmiset kaipasivat musiikkia, näkyi vahvasti musiikin käytön kasvussa mediassa, sillä verkkokategorian rojaltitulot kasvoivat vuoden aikana ennätykselliset 26 %”, Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen sanoo.

Verkkomusiikinkuuntelun voimakas kasvu heijastaa myös laajempaa muutosta median kulutuksessa, sillä tällaisesta kuuntelusta kerättyjen rojaltien määrä on lähes kaksinkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana.

3 miljoonaa euroa COVID-19-taloudellista tukea musiikintekijöille ja kustantajille

Teosto käytti suomalaisen musiikin edistämiseen ennätykselliset 4,9 miljoonaa euroa (2020: 2,3 miljoonaa euroa). Suurin osa suomalaisen musiikin edistämiseen osoitetusta rahasta meni musiikintekijöille ja kustantajille myönnettävään COVID-19-taloudelliseen tukeen, joka oli yhteensä 3 miljoonaa euroa.

Teosto maksoi 4,9 miljoonan euron lisäksi 1,1 miljoonaa euroa muun muassa Suomen Musiikkisäätiön toiminnan rahoittamiseen.

COVID-19-pandemia lisäsi etujen edistämisen tarvetta koko musiikkiteollisuudessa

Vuosi 2021 oli historiallinen vuosi musiikkiteollisuuden etujen edistämiselle toimintojen määrässä. Teosto toteutti kymmeniä toimenpiteitä liittyen COVID-19-taloudelliseen tukeen, luovien ammattilaisten työttömyysetuuksien neuvottelemiseen, yksityisen kopioinnin korvauksiin ja tekijänoikeusdirektiivin kansalliseen valmisteluun.

”Toivomme, että pandemiaan liittyvät rajoitukset ovat nyt menneisyyttä ja että musiikkia voidaan vihdoin esittää keskeytyksettä kulttuuria ja elämyksiä kaipaaville ihmisille. Vaikka uusia epävarmuustekijöitä on ilmaantunut, elinkelpoinen suomalainen musiikkiteollisuus auttaa varmistamaan psykologista joustavuuttamme, Risto Salminen sanoo.

Teosto lisäsi myös yhteistyötään muiden suomalaisten musiikkialan organisaatioiden kanssa maaliskuussa 2021, kun se muutti Espoon Keilaniemeen Musiikkisatamaan ja perustettiin saman katon alle Gramexin, GT Music Licenses Oy:n ja kuuden muun musiikkialan organisaation kanssa.

Teosto mittaa toimintansa hiilijalanjälkeä ja paransi merkittävästi vuonna 2021

Vuonna 2021 Teoston hiilijalanjälki pieneni merkittävästi, 80,8 tonnista 53,4 tonniin. Merkittävin tekijä oli COVID-19-pandemia, joka minimoi matkustamisen ja tapahtumat. Suurin osa päästöistä tuli energiankulutuksesta.

Teoston uudessa kestävän kehityksen raportissa Teosto kuvaa toimintaansa kulttuurisen vastuun, taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun näkökulmasta.

Lue Teoston vuosikertomus 2021

Lähde: Teosto

.Teosto keräsi vuonna 2021 musiikin rojalteja 70,1 miljoonaa euroa
Source#Teosto #keräsi #vuonna #musiikin #rojalteja #miljoonaa #euroa

Leave a Comment