Tiukemmat rajoitukset, rajatestaus, etäopetus, kaikki pöydällä

Hätäjarrun käyttöönoton keskeiset kriteerit ovat sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehen mukaan jo täyttyneet.

Hätäjarrun käyttäminen voi myös aiheuttaa testikynnyksen alenemisen. Kuva: Silja Viitala / Yle

Suomessa on viime viikkoina keskusteltu paljon “hätäjarrun” mahdollisesta käyttöönotosta koronavirustartuntojen leviämisen estämiseksi, etenkin Omicron-variantin havaitsemisen jälkeen joulukuun alussa.

Jarru voidaan painaa ennemmin tai myöhemmin, kuten Pasi pohjola, sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja kertoi Iltalehden tabloidille, että keskeiset kriteerit ovat jo täyttyneet.

“Kyllä, keskeiset kriteerit ovat jo täyttyneet, mutta ainakin ensi viikolla meidän pitäisi seurata eri alueilla äskettäin käyttöön otettujen tiukempien rajoitustoimenpiteiden vaikutuksia”, Pohjola kertoi Iltalehdelle sunnuntaina sähköpostitse ja lisäsi, että toimenpiteiden pitäisi olla selkeitä tämän viikon loppuun mennessä.

Samaan aikaan ministeriöiden välinen virkamiesryhmä pohtii, miten olemassa olevia rajoituksia voitaisiin edelleen kiristää tai ottaa käyttöön uusia hätäjarrutustoimenpiteitä tartuntojen leviämisen estämiseksi.

Ylen tietojen mukaan hätäjarrua voitaisiin käyttää viidellä pääalueella.

1) Tiukemmat rajoitukset julkisille kokoontumisille

Sosiaali- ja terveysministeriö sanoi viikonloppuna julkaisemassaan lausunnossa, että “vähäriskistä toimintaa” voidaan rajoittaa myös julkisissa kokoontumisissa.

Käytännössä tämä voi tarkoittaa henkilömäärän rajoittamista henkilökunnan ruokaloissa, elokuvateattereissa, kauppakeskuksissa tai uskonnollisissa kokoontumisissa, joita THL:n kansanterveysviranomainen pitää viruksen leviämisen kannalta vähäisenä riskinä.

Ministeriö lisäsi, että jos koronavirustilanne pahenee entisestään, rajoituksia ei voida enää kiertää Covid-passilla, mikä tarkoittaa, että toimenpiteet koskevat myös täysin rokotettuja ihmisiä.

2) Peruskoulut voivat siirtyä etäopetukseen

Suomen hallitus on pandemian aikana jatkuvasti todennut, että koululaisten siirtymisessä etäopetukseen on korkea kynnys, sillä muutolla voi olla vakavia vaikutuksia lasten hyvinvointiin.

Hätäjarrun käyttö mahdollistaisi kuitenkin etäopiskelun käyttöönoton paikallisella ja alueellisella tasolla, mikäli viranomaiset katsovat sen tarpeelliseksi ja oikeasuhteiseksi toimenpiteeksi.

Etäopiskelutoimeksianto voisi koskea peruskoulun, toisen asteen tai lukion oppilaita.

3) Vahvistaa olemassa olevia rajoituksia

Hätäjarru saattaa myös kiristää nykyisiä rajoituksia erityisesti alueilla, joilla sairaala- ja teho-osastokapasiteetti on paineen alla.

Manner-Suomessa opetussairaalan ympärille muodostuu viisi erityisvastuualuetta, ja rajoituksia voidaan jatkaa, jos viranomaiset päättävät kapasiteetin lisäämisestä.

Tehohoidon kapasiteetin akuutein tilanne on tällä hetkellä Oulun yliopistollisessa sairaalassa, mutta kapasiteettia on edelleen riittävästi koko maassa.

4) tiukempi rajavalvonta

Ylen lähteiden mukaan ministeriöiden välinen ryhmä on pohtinut myös mahdollisia muutoksia Suomen rajatarkastuksiin.

Tämä voi tarkoittaa, että Covid-passi ei yksin riittäisi yhden henkilön maahantuloon, vaan se vaatisi myös jokaisen saapuvan matkustajan todistavan kahdesta negatiivisesta Covid-testituloksesta.

Tällä toimenpiteellä pyrittäisiin erityisesti estämään Omicron-variantin leviäminen Suomessa.

5) Muut muutokset

Ministeriöt harkitsevat myös monia muita hätäjarrutustoimenpiteitä, mutta niiden käyttöönotto ja laajentaminen jätettäisiin paikallis- ja alueviranomaisille.

Eräs “viimeisenä keinona” pidetty vaihtoehto olisi julistaa poikkeustila, kuten Suomen hallitus teki keväällä, sallia hätävaltalainsäädännön käyttö.

Tiukemmat rajoitukset, rajatestaus, etäopetus, kaikki pöydällä

Source#Tiukemmat #rajoitukset #rajatestaus #etäopetus #kaikki #pöydällä

Leave a Comment