Tornator muuttaa Suomen metsien arvostusmenetelmää

Tornator Oyj

Tornator Oyj:n pörssitiedote 23.11. klo 09.00 EET

Sisäpiiritietoa

Tornator muuttaa Suomen metsien arvostusmenetelmää – muutoksella arvioidaan olevan merkittävä positiivinen vaikutus metsäomaisuuden arvoon

Tornator Oyj:n Suomen metsien käypä arvo (IFRS) nousee merkittävästi vuoden 2022 tilinpäätöksessä, kun yhtiö muuttaa Suomen metsien arvostusmenetelmää ja siirtyy markkinahintaan perustuvaan arvostusmenetelmään. Uudessa arvostusmenetelmässä yhtiön metsäomaisuuden arvo määritetään alueellisesti laskettujen todellisten metsämaakauppojen hintojen perusteella. Arvostettuja metsäomaisuutta ovat puusto ja maa. Samanaikaisesti Tornator muuttaa maa-alueiden laskentaperiaatetta hankintamenomenetelmästä arvonkorotusmenetelmään kaikissa toimintamaissa. Tornatorin näkemyksen mukaan Suomen metsämaankaupoista saatu markkinatapahtumatieto on luotettavaa ja antaa paremman ja läpinäkyvämmän kuvan yhtiön metsien nykyarvosta Suomessa kuin nykyinen kassavirtojen nykyarvoon perustuva menetelmä.

Muutoksella arvioidaan olevan merkittävä positiivinen vaikutus Tornatorin Suomen metsäomaisuuden käypään arvoon. Suomen metsäomaisuuden markkinahintamenetelmällä määritetty käypä arvo tilinpäätöksessä 31.12.2021 olisi alustavien arvioiden mukaan ollut noin 500-600 miljoonaa euroa suurempi kuin 31.12. raportoitu metsäomaisuuden kokonaisarvo. 2021 tilinpäätös, joka oli noin 2,1 miljardia euroa. Positiivinen arvonmuutos on suhteellisesti enemmän maan kuin seisomakannan arvoon.

Suomen metsien käyvän arvon päivitys valmistuu 31.12.2022 tilinpäätökseen mennessä, ja siinä otetaan huomioon myös viimeisimmät markkinatapahtumat vuodelta 2022. Kasviston käyvän arvon muutoksen osalta ei tule muutoksia kirjanpitokäsittelyä, mutta biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos esitetään edelleen tuloslaskelmassa. Maa-alueiden osalta hankintamenon ja uudelleenarvostusmenetelmällä lasketun käyvän arvon erotus, vähennettynä laskennallisilla verovaikutuksilla, kirjataan muihin laajan tuloksen eriin.

Tornatorin Suomen metsien käyvän arvon nousu parantaa merkittävästi vuoden 2022 tulosta käypään arvoon mitattuna, mutta sillä ei ole kassavirtavaikutusta vuonna 2022.

Arvostustavan muutos koskee vain IFRS-tilinpäätöksessä raportoitujen metsien arvoa. Tornatorin Suomen metsät on pitkälti pantattu yhtiön korollisten velkojen vakuudeksi, ja Suomen metsien vakuusomaisuuden arvon laskenta pysyy velkojienvälisen sopimuksen mukaisesti olennaisesti ennallaan. Suomen metsien vakuusarvo määritetään edelleen diskontatun kassavirran menetelmällä ja perustuu ulkopuolisen arvioijan, Indufor Oy:n, arvioon.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. +358 40 869 7613

Talousjohtaja Antti Siirtola, puh. +358 40 773 0975

www.tornator.fi

Tornator on Euroopan johtava kestävän metsätalouden asiantuntija. Se omistaa metsiä Suomessa, Virossa ja Romaniassa. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli noin 129 miljoonaa euroa ja tasearvo noin 2,4 miljardia euroa. Konsernin palveluksessa on noin 190 työntekijää. Tornatorin omat työntekijät ja muut metsässä työskentelevät yritykset ja niiden työntekijät muodostavat yhteensä noin 1000 henkilöä/työvuosi. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääasiassa institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missiona on tuottaa metsistä kestävää hyvinvointia.

Tornator muuttaa Suomen metsien arvostusmenetelmää
Source#Tornator #muuttaa #Suomen #metsien #arvostusmenetelmää

Leave a Comment