Turun kiertokirje lanseerattiin

Nämä toimet näkyvät Turun Kiertotiekartassa, joka täydentää useita Turussa jo nyt kiertotaloutta edistäviä aloitteita.

“Turun kaupunki toivoo Circular Turun avulla luovansa olosuhteet kiertokulkuisille tuotanto- ja kulutusjärjestelmille, jotka minimoivat päästöjä, luonnonvarojen hyödyntämistä ja jätettä arvoketjuissa”, sanoo kaupunginjohtaja Minna. Arve. Turku on ensimmäinen kaupunki, joka yhdistää kiertokulun ilmastoneutraaliuteen ja pyrkii käsittelemään paikallisesta toiminnasta ja kulutuksesta aiheutuvia, mutta muualla esiintyviä päästöjä (ns. epäsuorat tai kulutusperusteiset päästöt). “Kiertotalous on ainutlaatuinen mahdollisuus puuttua päästöihin systemaattisesti nettonollatavoitteiden mukaisesti ja samalla edistää samalla Turun kaltaista elinvoimaista paikallista taloutta”, Arve jatkaa.

Etenemissuunnitelmassa keskitytään viidelle avainalalle (elintarvikkeet, liikenne ja logistiikka, rakennukset ja rakentaminen, energia ja vesi) interventioiden tunnistamiseksi ICLEI:n kiertokirjeen kaupungin toimintakehyksen mukaisesti. Nämä toimet suunniteltiin tukemaan siirtymistä nollapäästöihin, jätteettömiin ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun Turun resurssiviisaustavoitteiden mukaisesti.
Kaupunginhallituksen 22. marraskuuta hyväksymä Roadmap keskittyy myös monitasoiseen yhteistyöhön, mukaan lukien alueellisen ja kansallisen tason yhteistä toimintaa vaativiin interventioihin. ”Erilaisten tuotteiden ja materiaalien arvoketjut ulottuvat kauas kaupungin rajojen ulkopuolelle. On tärkeää, että kiinnitämme huomiota koko arvoketjuun ja kaikkiin mahdollisiin sidosryhmiin tunnistamaan toimia, joilla on todellisia vaikutuksia”, sanoo Riikka Leskinen Valloniasta, Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energian liitosta.

Turun kiertotiekartta kehitettiin myös rinnakkain Suomen kansallisen strategiaohjelman “Uudet suunnat” kanssa, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuva yhteiskunta vuoteen 2035 mennessä. Turun kaupunki toimi kaupunkien ja alueiden puheenjohtajana. ryhmä, joka muodostettiin osallistumaan strategisen ohjelman kehittämiseen. ”Suomi on asettanut itselleen rohkeita tavoitteita siirtymiselle kiertotalouteen. Kiertomuutosta tarvitaan kiireesti biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseksi ja ilmastokriisin ratkaisemiseksi. Kaupungeilla on keskeinen rooli kiertotalouden edistäjinä, edistäjinä ja mahdollistajina, ja Turun kaupunki on tästä hyvä esimerkki”, kertoo erikoisasiantuntija Laura Järvinen Sitrasta.

Kierto-Turun tiekartta on ensimmäinen kiertotalouden tiekartta, joka sisältää sosiaalisten riskien arvioinnin suunnitelluista toimenpiteistä sen varmistamiseksi, että Turun kiertokulku on oikeudenmukainen ja osallistava. “Kysyimme kullekin viidestä avainsektorista, kuinka suunniteltuja toimenpiteitä, joilla tuetaan tasapuolista pääsyä julkisiin palveluihin ja infrastruktuuriin, voitaisiin suunnitella, miten ne voisivat rakentaa yleisön osallistumista suunnitteluprosessin varhaisessa vaiheessa ja kuinka ne voisivat hyötyä paikalliselle työvoimalle. . Näiden riskien kartoittaminen voi hyödyttää muitakin kiertotaloussuunnitelmiaan parhaillaan työstäviä kaupunkeja”, Circular Turun projektijohtaja Niina Ruuska sanoo.

“Turun ympyrätiekartta tarjoaa paljon oppimista paikallishallinnolle ympäri maailmaa, sidosryhmien mukaan ottamisesta kiertokehityssuunnitteluun kiertokulun liittämiseen paikallisiin ilmastosuunnitelmiin”, sanoo Gino Van Begin, pääsihteeri ICLEI – Local Governments for Sustainability -järjestöstä, joka auttoi suunnittelussa. tiekartta. . “Odotamme innolla yhteistyömme jatkamista Turun kaupungin ja kaupunginjohtaja Minna Arven roolissa ICLEI:n varapuheenjohtajana ja Global Portfolio for Circular Development -portfolion johtajana ajaaksemme oikeudenmukaisia ​​ja osallistavia kiertokulkuja, jotka edistävät hiilineutraaliustavoitteita.” .

Turun kiertokirje lanseerattiin

Source#Turun #kiertokirje #lanseerattiin

Leave a Comment