Turun kiertotiekartan tavoitteena on yhdistää kiertokulku ja ilmastoneutraalius

Kahden viime vuoden aikana Turun kaupunki kutsui koolle yli 200 paikallista ja alueellista sidosryhmää suunnittelemaan toimenpiteitä, jotka mahdollistavat siirtymisen kiertotalouteen ja auttavat käsittelemään kasvihuonekaasupäästöjä järjestelmällisesti alue- ja sektorirajojen yli. Nämä interventiot sisältyvät Turun ympyrätiekartta, joka täydentää useita Turussa tehtyjä aloitteita, jotka jo nyt edistävät kiertotaloutta.

Turku on ensimmäinen kaupunki, joka yhdistää kiertokulun ilmastoneutraaliuteen ja pyrkii torjumaan epäsuoria ja kulutukseen perustuvia päästöjä. Luotto: VisitTurku

“Kautta Pyöreä turku, Turun kaupunki toivoo luovansa edellytykset kiertotuotanto- ja kulutusjärjestelmille, jotka minimoivat päästöt, resurssien louhinnan ja jätteen arvoketjuissa”, kaupunginjohtaja Minna Arve sanoo. Turku on ensimmäinen kaupunki, joka yhdistää kiertokulku ilmastoneutraaliudeksi ja tavoitteena on puuttua päästöihin, jotka johtuvat paikallisesta toiminnasta ja kulutuksesta mutta jotka syntyvät muualla (ns. epäsuorat tai kulutukseen perustuvat päästöt). “Kiertotalous on ainutlaatuinen mahdollisuus puuttua päästöihin systemaattisesti nettonollatavoitteiden mukaisesti ja samalla edistää samalla Turun kaltaista elinvoimaista paikallista taloutta”, Arve jatkaa.

Etenemissuunnitelma kohdistuu viidelle avainalalle (elintarvikkeet, liikenne ja logistiikka, rakennukset ja rakentaminen, energia ja vesi) interventioiden tunnistamiseksi ICLEI:ssä. Kaupungin kiertotoimintakehys. Näillä toimenpiteillä pyrittiin tukemaan siirtymistä nollapäästöihin, jätteettömiin ja suojelemaan luonnon monimuotoisuutta Turun ehdotuksen mukaisesti. resurssiviisaustavoitteet.

Circular Actions Framework
Circular City Framework for Action tarjoaa kaupunkimuutostekijöille viisi toisiaan täydentävää strategiaa, joiden avulla he voivat alkaa työskennellä kohti pyöreämpää järjestelmää. Luotto: ICLEI Circulars

Kaupunginhallituksen 22. marraskuuta hyväksymä Roadmap keskittyy myös monitasoiseen yhteistyöhön, mukaan lukien alueellisen ja kansallisen tason yhteistä toimintaa vaativiin interventioihin. ”Erilaisten tuotteiden ja materiaalien arvoketjut ulottuvat kauas kaupungin rajojen ulkopuolelle. On tärkeää, että kiinnitämme huomiota koko arvoketjuun ja kaikkiin mahdollisiin sidosryhmiin tunnistamaan toimia, joilla on todellisia vaikutuksia”, sanoo Riikka Leskinen. Vallonia, Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energian liitto.

Myös Turun kiertotiekartta kehitettiin rinnakkain Suomen Uudet suunnat -strategiaohjelman kanssa, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuva yhteiskunta vuoteen 2035 mennessä. Turun kaupunki toimi kaupunkien ja alueiden työryhmän puheenjohtajana. joka muodostettiin edistämään strategisen ohjelman kehittämistä. ”Suomi on asettanut itselleen rohkeita tavoitteita siirtymiselle kiertotalouteen. Kiertomuutosta tarvitaan kiireesti biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseksi ja ilmastokriisin ratkaisemiseksi. Kaupungeilla on keskeinen rooli kiertotalouden edistäjinä, edistäjinä ja mahdollistajina, ja Turun kaupunki on tästä hyvä esimerkki”, kertoo erikoisasiantuntija Laura Järvinen Sitrasta.

Pyöreä turku
Turun Kiertotiekartta kehitettiin rinnakkain Suomen kansallisen “Uudet suunnat” -ohjelman kanssa, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta hiilineutraaliin kiertotalouteen perustuva yhteiskunta vuoteen 2035 mennessä. Luotto: VisitTurku

Kierto-Turun tiekartta on ensimmäinen kiertotalouden tiekartta, joka sisältää sosiaalisten riskien arvioinnin suunnitelluista toimenpiteistä sen varmistamiseksi, että Turun kiertokulku on oikeudenmukainen ja osallistava. “Kysyimme kullekin viidestä avainsektorista, kuinka suunniteltuja toimenpiteitä, joilla tuetaan tasapuolista pääsyä julkisiin palveluihin ja infrastruktuuriin, voitaisiin suunnitella, miten ne voisivat rakentaa yleisön osallistumista suunnitteluprosessin varhaisessa vaiheessa ja kuinka ne voisivat hyötyä paikalliselle työvoimalle. . Näiden riskien kartoittaminen voi hyödyttää muita parhaillaan kiertotaloussuunnitelmiaan tekeviä kaupunkeja”, sanoo Circular Turun projektijohtaja Niina Ruuska.

“Turun ympyrätiekartta tarjoaa paljon oppimista paikallishallinnolle ympäri maailmaa, sidosryhmien mukaan ottamisesta kiertokehityssuunnitteluun kiertokulun liittämiseen paikallisiin ilmastosuunnitelmiin”, sanoo Gino Van Begin, pääsihteeri ICLEI – Local Governments for Sustainability -järjestöstä, joka auttoi suunnittelussa. tiekartta. . “Odotamme innolla yhteistyömme jatkamista Turun kaupungin ja kaupunginjohtaja Minna Arven roolissa ICLEI:n varapuheenjohtajana ja Global Portfolio for Circular Development -portfolion johtajana ajaaksemme oikeudenmukaisia ​​ja osallistavia kiertokulkuja, jotka edistävät hiilineutraaliustavoitteita.” .

Tämä artikkeli julkaistiin alun perin jatkona ICLEI Circulars -työlle. Pääset lukemaan koko raportin täältä: Circular Turku: A Roadmap to Resource Wisdom.

Turun kiertotiekartan tavoitteena on yhdistää kiertokulku ja ilmastoneutraalius

Source#Turun #kiertotiekartan #tavoitteena #yhdistää #kiertokulku #ilmastoneutraalius

Leave a Comment