Turvallisuus tarkistettu Ostrovetsissa ennen yksikön käyttöönottoa 2: Sääntely ja turvallisuus

13. joulukuuta 2021

Valko-Venäjän Ostrovetsin ydinvoimalaitoksella on suoritettu vielä kaksi kansainvälistä vertaisarviointikierrosta, kun voimalaitoksen toinen reaktori valmistautuu verkkoon.

Ostrovets (Kuva: Euroopan komissio)

“Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) valtuuskunta havaitsi, että Valko-Venäjä on merkittävästi vahvistanut ydinturvallisuutta koskevaa lainsäädäntöään viimeisen viiden vuoden aikana”, virasto ilmoitti tänään.

IAEA oli järjestänyt Integrated Regulatory Review Servicen ryhmän viettämään yhdeksän päivää Ostrovetsissa tarkastelemaan, kuinka laitoksen johtajat olivat toteuttaneet ensimmäisen vierailun suosituksia ja ehdotuksia vuonna 2016. Tehtävä keskittyi Ostrovetsin laitokseen, mutta se otti huomioon kaikki Valko-Venäjän ydinasemääräykset, mukaan lukien radioisotooppien teollista ja lääketieteellistä käyttöä koskevat määräykset.

“Valko-Venäjä on tehnyt huomattavia parannuksia turvallisuuden sääntelykehykseensä vuoden 2016 operaation jälkeen ja osoittaa vahvaa sitoutumista ydin- ja säteilyturvallisuuteen”, sanoi Anna Hajduk Bradford, IAEA:n ydinlaitosten turvallisuusosaston johtaja. IAEA totesi, että Valko-Venäjä “on edistynyt hätävalmiutta ja hätäapua koskevan sääntelykehyksen kehittämisessä ja täytäntöönpanossa… mukaan lukien hätäkeskuksen perustaminen vuonna 2017 ja monimutkaisten hätäharjoitusten järjestäminen”.

Ryhmän jäsenet olivat Kanadasta, Suomesta, Kreikasta, Pakistanista, Romaniasta, Venäjältä, Sveitsistä ja Yhdysvalloista, ja neljä oli IAEA:n henkilöstön jäseniä. Hänen vierailunsa tehtiin Valko-Venäjän sääntelyviranomaisen Gosatomnadzorin pyynnöstä.

Kehityskohteita tunnistettiin: sääntelyhenkilöstön koulutuksen laajentaminen Ostrovetsin toiminnan mahdollisiin teknisiin haasteisiin; kehittää suorituskykyindikaattoreita toiminnan aikaisia ​​viranomaistarkastuksia varten; ja sääntelykehyksen yhdenmukaistaminen edelleen IAEA:n turvallisuusstandardien kanssa sisällyttämällä siihen vaatimus lääketieteen fyysikkojen käytöstä lääketieteellisen altistuksen valvontajärjestelyissä.

Alan asiantuntijat tekivät myös toisen katsauksen World Association of Nuclear Operators -järjestön kautta. Hänen tiiminsä vieraili Ostrovetsissa kahden viikon ajan marraskuun lopusta alkaen suorittamassa käynnistystä edeltävän vertaisarvioinnin, jossa arvioitiin operaattorin valmiutta tankkaamaan ja aloittaa reaktorin toiminta, mikä odotetaan tapahtuvan vuoden 2022 alussa.

Ostrovetsissa on myös vierailtu ja se on hyväksynyt suosituksia Euroopan ydinturvallisuusviranomaisilta, Länsi-Euroopan ydinalan sääntelyviranomaisten järjestöltä ja IAEA:n turvallisuusarviointiryhmän valtuuskunnalta.

Tutkija ja kirjoittanut World Nuclear NewsTurvallisuus tarkistettu Ostrovetsissa ennen yksikön käyttöönottoa 2: Sääntely ja turvallisuus

Source#Turvallisuus #tarkistettu #Ostrovetsissa #ennen #yksikön #käyttöönottoa #Sääntely #turvallisuus

Leave a Comment