Tutkijat löytävät Suomesta myös uuden lajin

Uusi tardigrade Macrobiotus naginae. Luotto: Daniel Stec

Tardigradit ovat pieniä (0,5–1 mm) kahdeksanjalkaisia ​​eläimiä, jotka ovat kuuluisia planeetan kovimmista organismeista. Tiedämme kuitenkin vielä hyvin vähän niiden käyttäytymisestä ja ekologiasta varsinkin Suomen ekosysteemeissä. Jyväskylän yliopiston biologian ja ympäristötieteen laitoksen tutkijat ovat äskettäin kuvanneet uuden lajin ja raportoineet uudesta uskomattomasta selviytymistaidosta toisessa näistä mahtavista olennoista.

Tardigradeja esiintyy useimmiten metsäsammaleiden ja märän lehtipenkiön tarjoamassa kosteassa mikroympäristössä. Kuitenkin niiden laajalle levinnyt kyky päästä anhydrobioosiin (reversiibeli kehon veden menetys) mahdollistaa niiden asuttamisen suhteellisen kuiviin elinympäristöihin.

Hiekkadyynit ovat ainutlaatuinen mutta alitutkittu ekosysteemi erityisesti mikroskooppisen monimuotoisuuden suhteen. Rokuan kansallispuiston hiekkamaalla kasvavista sammalista ja jäkäläistä löydettiin hiljattain uusi tardigrad-laji. Sen tieteellinen nimi – Macrobiotus naginae – on saanut inspiraationsa Harry Potter -kirjojen hahmon, Lord Voldemortin käärmekumppanin Naginin, surullisesta taustatarinasta. Naginin kirottu muuttuminen naisesta raajattomaksi pedoksi muistuttaa raajojen pienentymisen evolutionaarista mallia, jonka hiekka-asukkaat usein käyvät läpi. Ja todellakin M. naginaella on huomattavasti pienemmät kynnet, jotka ovat edullisia hiekanjyvien välistä ryömimiseen.

Tämä tutkimus korostaa ekologisen perustutkimuksen soveltamisen tärkeyttä taksonomian työkaluilla ei-malliorganismeille. Loppujen lopuksi vain nykyisen biologisen monimuotoisuuden ymmärtämisellä voidaan kehittää tehokkaampia suojelutoimia ainutlaatuisten elinympäristöjen, kuten sisämaan hiekkadyynien, säilyttämiseksi.

Uutta tietoa tardigradien kyvyistä – tutkijat löytävät Suomesta täysin uuden lajin

Maaetana Arianta bushrum. Luotto: Chloé Foullioux

Tardigradit selviävät etanan suolesta

Biologisen monimuotoisuuden malleihin vaikuttavat muun muassa erot eri lajien leviämiskyvyssä. Pienten organismien, kuten tardigradien, leviämisen uskotaan olevan rajoitettu etäisyydelle ja suurelta osin tuulen ja veden välittämä. Uusi tutkimus on antanut ensimmäiset suorat todisteet siitä, että sammalissa elävät tardigradit pystyvät selviytymään etanoiden suolen läpikulusta.

Tutkijat onnistuivat saamaan talteen aktiivisia tardigradeja neljänneksen luonnonvaraisesti pyydettyjen Arianta bushrium -etanoiden ulosteista. Toinen näin kerätyistä kahdesta lajista säilyi laboratoriossa. Tämän selviytymiskyvyn arvioimiseksi paremmaksi suoritettiin kuitenkin koe: etanoita syötettiin kontrolloiduissa olosuhteissa tunnettu määrä paikallisesti hankittua sammalelävää tardigradia (Macrobiotus ripperi) ja niiden ulosteita analysoitiin neljän peräkkäisen päivän ajan.

Havaittiin, että 1/3 kaikista nautituista tardigradeista ulostettiin elävinä (218/698 tardigradia), ja huippu oli 2. päivänä nauttimisen jälkeen. Lisäksi nämä talteen otetut tardigradit lisääntyivät laboratorio-olosuhteissa.

Tämä kahden päivän “viive” voi johtaa noin 10 metrin leviämisetäisyyksiin. Tämä on huomattava etäisyys alle 1 mm:n eliölle, jolle vain muutaman millimetrin kuiva-alue estäisi sen liikkeen. Lisäksi etanoilla ja tardigradeilla on samat sammaleiset ja kosteat elinympäristöt; siksi tämän “etanamatkan” kohde on todennäköisesti sopiva elossa oleville tardigradeille.

Tämä tutkimus, joka on nyt julkaistu v Eläintieteelliset tutkimuksetkorostaa ekologisen perustutkimuksen merkitystä mikro-organismien leviämisestä ja sen yhteyksistä äärimmäisiin ympäristöön sopeutumiseen tällä hetkellä rajallisen ymmärryksen parantamiseksi.

Lisää tietoa:
Matteo Vecchi et ai., Macrobiotus naginae sp. marraskuuta, uusi Xerofiilinen tardigrade-laji Rokuan hiekkadyynistä (Suomi) Eläintieteelliset tutkimukset (2022). DOI: 10.6620/ZS.2022.61-22. doi.org/10.6620/ZS.2022.61-22

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto

lainaus: Uutta tietoa tardigradien kyvyistä: Tutkijat löytävät Suomesta myös uuden lajin (2022, 9.11.) haettu 9.11.2022 osoitteesta https://phys.org/news/2022-11-abilities-tardigrades-species-finland. html

Tämä asiakirja on tekijänoikeuden alainen. Lukuun ottamatta reilua kaupankäyntiä yksityistä opiskelua tai tutkimusta varten, mitään osaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaa. Sisältö on tarkoitettu vain tiedoksi.

Tutkijat löytävät Suomesta myös uuden lajin
Source#Tutkijat #löytävät #Suomesta #myös #uuden #lajin

Leave a Comment