Tuulivoiman, metsätalouden ja soiden hiilihyötyjen kerääminen ja kartoittaminen

Luotto: CC0 Public Domain

Vaikka uusiutuvaa energiaa tarvitaan, tuuliturbiinia ei voi esimerkiksi rakentaa liian lähelle asuinalueita melun ja maisematekijöiden vuoksi. Toisaalta turbiinien asentaminen asumattomille alueille pirstouttaa luontoa ja vaikuttaa eläimiin. Metsien ja soiden käyttö vaikuttaa hiilinieluihin. Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoima LandUseZero-hanke pyrkii rakentamaan toimintamallia, joka tekee maankäytöstä järkevää ja hyväksyttävää ihmisille ja ympäristölle.

Hanke alkaa rakentamalla yhtenäinen menetelmä tuulivoiman, metsätalouden ja soiden ilmastovaikutusten laskemiseksi hiilidioksidi- ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen perusteella. Näin kunkin maankäytön nettoilmastovaikutuksia voidaan verrata keskenään.

“Tämä on erityisen haastavaa, koska tuulivoiman vaikutus arvioidaan tyypillisesti tunneissa, metsien vaikutus vuosissa ja soiden vaikutus kymmenissä tai jopa sadoissa vuosissa. Lisäksi tuulivoiman vähentyneiden päästöjen vaikutus muuttuu ajan myötä, kun korvatun fossiilisen energian määrä vähenee”, kertoo ohjelman johtaja ja Luken opettaja Anne Tolvanen.

Toimintamallia kehitetään tutkijoiden, maankäytön suunnittelijoiden ja päättäjien yhteistyössä. Iin kunta toimii pilottipaikkana.

“II oli luonnollinen valinta, kuten se ansaitsee ilmastotoiminnassa niin kansallisesti kuin maailmanlaajuisestikin, ja olemme jo tehneet yhteistyötä varsinkin soiden käytön ja ennallistamisen osalta”, Tolvanen sanoo. Muut koekohteet ovat Lounais-Suomessa, Satakunnassa ja Pohjois-Karjalassa.

“Ii:lle hankkeella kehitetään kokonaisvaltaista ja hiilineutraalia luonnon monimuotoisuutta huomioivaa, laskettavaa ja kunnan metsästrategiaa ja -suunnitelmaa tukevaa maankäyttöä. Hiili ja ravinteet on parempi sitoa metsiin ja maaperään kuin päästää niitä ilmaan ja vesistöjä”, sanoo Lauri Rantala, joki II:n hoitokoordinaattori Micropolis in II:ssa.

Miten ihmiset suhtautuvat tuulivoimaan?

Valtakunnallinen tutkimus alkaa alkuvuodesta 2022. Sen lähtökohtana on, että vaikka Suomessa vallitsee yleinen yksimielisyys ilmastonmuutoksen hillintätarpeesta, eri toimenpiteiden paikalliset vaikutukset voivat aiheuttaa erimielisyyksiä ihmisten välillä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ihmisten asenteita tuulivoimaan sekä ilmastoälykkääseen ja luonnon monimuotoisuutta edistävään metsien ja soiden käyttöön.

“Tavoitteenamme on koota kaikki edellä mainitut tekijät paikantaaksemme tuulienergian, metsänkäytön ja soiden ennallistamisen optimaalisesti yhdelle kartalle, tuottaen samalla ilmastoa ja luonnon monimuotoisuutta hyödyttäviä tuloksia ja jotta lopputulos on ihmisten hyväksymä”, Tolvanen. Hän sanoo.

Lisäksi talouskatsauksessa tarkastellaan ilmastotoimenpiteiden yhteiskunnallisia kustannuksia, ihmisten osallistumishalua sekä metsänomistajien kiinnostusta omilla mailla toteutettaviin ilmastotoimiin.

LandUseZero-projektia toteutetaan eri organisaatioissa. VTT ja Recognis selvittävät tuulivoiman päästövähennyspotentiaalia ja Geologian tutkimuskeskus (GTK) selvittelee suiden ennallistamisen vaikutuksia ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen. Itä-Suomen yliopisto vastaa tilaoptimoinnista. Luke laatii arviot metsänkäytön vaikutuksista ja eri toimenpiteiden kokonaistaloudellisista vaikutuksista sekä suorittaa selvityksen.


Pyrkimykset palauttaa Indonesian suot voivat säästää miljardeja maastopalokustannuksissa


Toimittaja: Luonnonvarainstituutti (Luke)

Lainaus: Tuulivoiman, metsätalouden ja turvealueiden hiilihyötyjen kerääminen ja kartoittaminen (2021, 7. joulukuuta) Haettu 7. joulukuuta 2021 osoitteesta https://phys.org/news/2021-12-carbon-functions-power-silviculture-peatlands .html

Tämä asiakirja on tekijänoikeuden alainen. Lukuun ottamatta reilua kaupankäyntiä yksityiseen opiskeluun tai tutkimiseen, mitään osaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaa. Sisältö on tarkoitettu vain tiedoksi.

Tuulivoiman, metsätalouden ja soiden hiilihyötyjen kerääminen ja kartoittaminen

Source#Tuulivoiman #metsätalouden #soiden #hiilihyötyjen #kerääminen #kartoittaminen

Leave a Comment