Utsjoen kunta kehittää pyöräteitä kestävämmän liikkumisen edistämiseksi

Utsjoki on Suomen pohjoisin kunta, jossa Tenojoki leikkaa Suomen ja Norjan välistä rajaa. Pohjoisen parhaana lohijoena tunnettu turisti on aiemminkin tulvinut joen rannoille joka kesä vuosikymmeniä. Kesällä 2021 rajusti pienentynyt lohikanta aiheutti päätöksen lohenkalastuksen kieltämisestä. Kun ensi vuoden lohenkalastuskauden kohtalo on vielä epäselvä, kunta toimii ripeästi tarjotakseen vaihtoehtoisia vaihtoehtoja paikallisen talouden tukemiseksi.

Osana tätä muutosta on mahdollisuus kehittää reittiä 970 kansainvälisen tason pyörätieksi. Pyöräilyn odotetaan muodostuvan lähivuosina yhä suositummaksi matkustusmuodoksi ja niin sanotuksi “pehmeäksi seikkailuksi”. Luonnonvarakeskus on käynnistänyt hankkeen nimeltä STIL – Slow travel in Northern Landscapes. Hankkeessa kartoitetaan mahdollisia pyöräilyreittejä ympäri Pohjois-Suomea ja pohditaan turvallisimmat reitit, joita esitellään mahdollisille vierailijoille. Samoin EU:n rahoittama Arctic Bikepacking Trail -hanke ennustaa, että pyöräily on yhä suositumpi matkailumuoto, joka voi tuoda lisää asiakkaita pohjoisille yrityksille.

Taneli Roinisen arktinen bikepacking reitti. Elokuva: Timo Veijalainen

Seututie 970 kulkee Karigasniemeltä Utsjoelle ja edelleen Nuorgamiin Tenojoen eteläpuolella. Tietä on usein sanottu Suomen kauneimmaksi tieksi, ja hyvästä syystä. Tietä pitkin autolla ajaminen tuntuu turhalta – Tenojoen maisemat kannattaa ottaa hitaasti sisään, eikä sitä 80 kilometriä tunnissa ajavasta autosta pidä nähdä.

MAINOS

Pohjoiset kunnat pyrkivät tekemään matkailusta kestävämpää ja pyöräilyn kannustaminen on hyvä tapa aloittaa. Pyöräilijöiden lisääntymisen toivotaan myös elvyttävän aluetta, tuomalla reitille kahviloita ja pysähdyspaikkoja. Se on mielenkiintoinen tilaisuus myös paikallisille – todennäköisesti ihmiset eivät vielä tee työmatkoja reitin varrella, mutta se voi tarjota paikallisille enemmän virkistystoimintaa. Sähköpyörien suosion kasvaessa pidempiä matkoja on helpompi pyöräillä. Inarin kunnassa on samanlaisia ​​ajatuksia kuin Utsjoella – kunta suunnittelee päällystetyn kävely- ja pyöräilyreitin rakentamista Saariselältä Inariin. Pyöräilijät ympäri maailmaa ovat jo vuosia kulkeneet Nordkapille Suomen kautta pyöräillen pääteitä pitkin. Kaupunkien väliset kapeat tiet, villieläinten ja jo ennestään lisääntynyt kesäliikenne ovat saaneet pyöräilijät liikkumaan omalla vastuullaan. Menestyessään hanke voi auttaa kestävää matkailualaa ja tasoittaa tietä turvallisemmalle, organisoidummalle pyöräreitille Pohjois-Suomessa.

Sonja Sistonen toimii projektipäällikkönä Utsjoen kunnan Kestävä matkailu -hankkeessa. Kuva: Esa Vaskelainen

Utsjoen kunta on lohenkalastuskiellon vuoksi jo aloittanut matkailualan uudistamisen keskittymällä kestävään ja vastuulliseen matkailuun. Sonja Sistonen toimii projektipäällikkönä Utsjoen kunnan Kestävä matkailu Utsjoella -hankkeessa. Hankkeella pyritään rakentamaan kunnalle hyvää mainetta kestävänä matkailukohteena ja kehittämään matkailualan kestävyyttä alueella.

Sistonen kertoo, että hankkeen tarkoituksena on kertoa vierailijoille siitä, kuinka toimia vastuullisesti – olla jättämättä roskia luontoon tai jättämättä jälkeäkään vierailustaan. Mutta yksi tärkeä näkökohta on sosiokulttuurinen näkökohta; “Toivomme sitä [the visitors] tutustuisi kulttuuriin ja oppii ennen kuin he tulevat tänne”, Sistonen sanoo. “Sillä tavalla odotukset vastaisivat todellisuutta”, hän jatkaa. Sistonen toivoo näin varmistavan, että matkailijat kunnioittaisivat paikallista kulttuuria. Utsjoki on Suomen ainoa kunta, jonka enemmistöväestö on saamelaisia. – Uskomme, että pyöräily ja muut nollapäästöiset matkustustavat voisivat tuoda asiakkaita lohenkalastuskiellosta kärsiville Tenojoen yrityksiin, Sistonen selittää.

Näyttää siltä, ​​että Suomeen tulevat matkailijat etsivät yhä enemmän kestäviä vaihtoehtoja ja pehmeitä seikkailuja – ja pohjoiset kunnat tekevät lujasti töitä vastatakseen näihin uusiin vaatimuksiin. Ilmastonmuutoksen uhan ja lisääntyneen kiinnostuksen vuoksi kestävään kehitykseen on tärkeää, että kunnat reagoivat tähän muutokseen. Pohjoisen pyöräilyreitit tekisivät pyöräilystä turvallisempaa ja olisivat loistava tapa viettää aikaa niin turisteille kuin paikallisillekin.

Utsjoen kunta kehittää pyöräteitä kestävämmän liikkumisen edistämiseksi
Source#Utsjoen #kunta #kehittää #pyöräteitä #kestävämmän #liikkumisen #edistämiseksi

Leave a Comment