Uusi suomalainen keskus etsii ratkaisua ilmailun tulevaisuuden haasteisiin

Digitaalisten lentoasemien verkostoa rakentavan Redstone Aeron isännöimä keskus pyrkii edistämään tulevaisuuden ilmailuratkaisujen tutkimus- ja kehitysyhteistyötä sekä tukemaan uusien ilmailualan yritysten syntymistä Suomeen.

Ensimmäisessä vaiheessa keskukseen liittyvät Geospatiaalinen tutkimuslaitos (FGI), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) ja VTT. VTT paljasti syyskuussa, että sen keskiössä koulutetaan droneparvia, kaupunkiilmaliikkuvuutta, miehittämättömän ilmailun ilmailun hallintaa sekä ilmailuratkaisujen automatisointia.

“VTT näkee miehittämättömän ilmailun roolin kasvavan nopeasti maailmanlaajuisesti”, sanoi hannu karvonen, VTT:n erikoistutkija. “Suomen on tartuttava näihin vallankumouksellisiin tilaisuuksiin ja pyrittävä edelläkävijän rooliin.”

Miehittämätön ilmailu on kerännyt tänä vuonna runsaasti julkista huomiota muun muassa puolustustarkoituksiin. Tällaisten ratkaisujen yleistyminen edellyttää miehittämättömän lentoliikenteen integroimista turvallisesti perinteiseen lentoliikenteeseen. Tomi Orava Saariammattilentäjä ja XAMK:n North European Logistics Instituten johtaja.

LIFT:n tarjoama yhteistyö- ja lentopaikkaympäristö hänen näkemyksensä mukaan tukee yliopiston tutkimustyötä kehittää sekä menetelmiä miehitetyn ilmailun ja dronetoiminnan koordinointiin että käytännön ratkaisuja lentoasemien välisiin pitkän matkan dronelentoihin.

“Tämä tasoittaa tietä muun muassa dronelogistiikan kaupallisten ratkaisujen syntymiselle”, hän kertoi.

Suomen hallitus investoi 2,5 miljoonaa euroa tulevan lentoliikenteen koealustan ja tutkimuskeskuksen rakentamiseen. Kuva: Redstone Aero

FGI on puolestaan ​​vakiinnuttanut asemansa asiantuntijana spatiaaliseen droneihin liittyvässä tutkimuksessa. Alueella tulee olemaan keskeinen rooli autonomisten ja vähäpäästöisten ilmailusovellusten kehittämisessä.

“Tutkimuksessa kehitämme entistä tehokkaampia, tarkempia ja luotettavampia menetelmiä sekä droonien paikallistamiseen ja navigointiin että data-analyysiin”, tiivistää. Eija HonkavaaraFGI:n tutkimusprofessori.

Ilmailuala on suuren muutoksen otteessa koronaviruspandemian vuoksi käyttöön otettujen matkustusrajoitusten ja Venäjän Ukrainan miehityksen vuoksi asetettujen ilmatilarajoitusten vuoksi.

Tulevaisuuden haasteita on myös edessä, kun uudentyyppiset lentoliikennepalvelut vaihtelevat miehittämättömistä logistiikkadroneista lentotaksiin ja pienempiin kaupallisiin lentoyhtiöihin, mikä luo tarpeen joustavammalle ja tehokkaammalle infrastruktuurille. Redstone Aero uskoo kehitystyön lisäävän kohteiden, kuten Helsinki-Itä-lentopaikan, merkitystä.

“Kehitämme LIFTillä konseptia, jonka avulla lentokenttiä voidaan suunnitella, rakentaa, lisensoida ja operoida entistä tehokkaammin”, sanoi Tuo KorjulaRedstone Aeron hallituksen puheenjohtaja.

Uusi suomalainen keskus etsii ratkaisua ilmailun tulevaisuuden haasteisiin
Source#Uusi #suomalainen #keskus #etsii #ratkaisua #ilmailun #tulevaisuuden #haasteisiin

Leave a Comment