Uusi tutkimus paljastaa, että miehet ikääntyvät nopeammin kuin naiset

Tutkimuksessa todettiin, että miehet ovat biologisesti vanhempia kuin samanikäiset naiset.

Miehet ikääntyvät tällä hetkellä nopeammin kuin naiset, mutta ero pienenee.

Jyväskylän yliopiston tutkimuksen mukaan miehet ovat biologisesti vanhempia kuin naiset. Miehet tupakoivat useammin ja heillä on suurempi vartalo, mikä selittää osittain havaitun sukupuolieron.

Vaikka elinajanodote länsimaissa nousi nopeasti 1900-luvulla, naisten elinajanodote on edelleen miehiä korkeampi. Naiset elävät Suomessa tyypillisesti viisi vuotta enemmän kuin miehet. Sukupuolten välinen ero oli suurin 1970-luvulla, jolloin naisten elinajanodote syntyessään oli yli kymmenen vuotta pidempi kuin miesten. Tämä ero on kuitenkin kaventunut nopeasti viime vuosina. Äskettäin julkaistun tutkimuksen mukaan sukupuolten välinen ero on havaittavissa myös biologisessa ikääntymisessä.

Tutkimuksessa selvitettiin mahdollisia biologisia eroja ikääntymisessä miesten ja naisten välillä sekä sitä, voivatko elämäntyyliin liittyvät tekijät selittää mahdollisia eroja. Näitä eroja tutkittiin sekä nuorissa että vanhoissa aikuisissa.

Biologisen ikääntymisen mittarina käytettiin useita epigeneettisiä kelloja. Epigeneettiset kellot mahdollistavat elinikään liittyvien muuttujien tutkimuksen kohteen ollessa vielä elossa. He arvioivat biologisen iän vuosina

DNA
DNA tai deoksiribonukleiinihappo on molekyyli, joka koostuu kahdesta pitkästä nukleotidinauhasta, jotka kiertyvät toistensa ympärille muodostaen kaksoiskierteen. Se on ihmisten ja lähes kaikkien muiden organismien perinnöllinen materiaali, joka kuljettaa geneettisiä ohjeita kehitykseen, toimintaan, kasvuun ja lisääntymiseen. Lähes jokaisessa solussa ihmisen kehossa on sama DNA. Suurin osa DNA:sta sijaitsee solun ytimessä (missä sitä kutsutaan ydin-DNA:ksi), mutta pieni määrä DNA:ta löytyy myös mitokondrioista (jossa sitä kutsutaan mitokondrio-DNA:ksi tai mtDNA:ksi).

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribuutti=””>DNA[{“attribute=””>DNA verinäytteestä mitatut metylaatiotasot.

– Havaitsimme, että miehet ovat biologisesti vanhempia kuin saman kronologisen iän naiset, ja ero on huomattavasti suurempi vanhemmilla osallistujilla, kertoo Gerontologian tutkimuskeskuksen ja liikunta- ja terveystieteellisen tiedekunnan tohtoritutkija Anna Kankaanpää.

Miesten yleisempi tupakointi selitti sukupuolieron ikääntymisessä vanhemmilla mutta ei nuorilla aikuisilla kaksosilla. Lisäksi miesten suurempi kehon koko selitti pienen osan sukupuolierosta molemmissa ikäryhmissä.

– Havaitsimme ikääntymisvauhdissa sukupuolisen eron, joka ei selittynyt elämäntapatekijöillä, Kankaanpää kertoo.

”Tutkimuksessamme käytimme myös melko harvinaista tutkimussuunnitelmaa ja vertailimme vastakkaista sukupuolta olevien kaksosparien ikääntymistahtia. Samanlainen ero havaittiin myös näiden kaksosparien välillä. Miespuolinen sisarus oli noin vuoden biologisesti vanhempi kuin hänen naaraspuoliskonsa. Nämä parit ovat kasvaneet samassa ympäristössä ja jakavat puolet geeneistään. Ero voidaan selittää esimerkiksi sukupuolieroilla geneettisissä tekijöissä ja naissukupuolihormonin estrogeenin myönteisillä vaikutuksilla terveyteen, Kankaanpää jatkaa.

Tulokset auttavat ymmärtämään biologiseen ikääntymiseen ja elinajanodotteeseen liittyviä elämäntapakäyttäytymistä ja sukupuolieroja. Tulokset viittaavat siihen, että miesten tupakoinnin väheneminen selittää osittain sen, miksi sukupuolten välinen ero elinajanodotteessa on kaventunut viime vuosikymmeninä.

Viite: ”Aikovatko epigeneettiset kellot selittää sukupuolierot elinkaaren aikana? Cross-sectional Twin Study” kirjoittaja Anna Kankaanpää, DI, Asko Tolvanen, FT, Pirkko Saikkonen, DI, Aino Heikkinen, DI, Eija K Laakkonen, Ph.D., Jaakko Kaprio, MD, Ph.D. Miina Ollikainen, Ph.D. ja Elina Sillanpää, FT, 9.11.2021, The Journals of Gerontology -sarja A.
DOI: 10.1093/gerona/glab337

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa. Koehenkilöt olivat nuorempia (21-42-vuotiaita) ja vanhempia (50-76-vuotiaita) Suomen kaksoiskohortin aikuisia kaksosia. Elämäntyyliin liittyviä tekijöitä, kuten koulutusta, painoindeksiä, tupakointia, alkoholin käyttöä ja fyysistä aktiivisuutta, mitattiin kyselylomakkeilla.

AGE-X-tutkimusprojektia johtaa akatemian tutkija Elina Sillanpää. Hanke toteutettiin Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteellisessä tiedekunnassa yhteistyössä Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM), Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston Humanististen tieteiden metodologian keskuksen kanssa.

Tutkimusta rahoittivat Suomen Akatemia, EC GenomEUtwin -hanke sekä Sigrid Juseluksen, Yrjö Jahnssonin ja Juho Vainion säätiöt.

Uusi tutkimus paljastaa, että miehet ikääntyvät nopeammin kuin naiset
Source#Uusi #tutkimus #paljastaa #että #miehet #ikääntyvät #nopeammin #kuin #naiset

Leave a Comment