Vain 2 prosenttia puolalaisista harjoittelee säännöllisesti, mikä on EU:n alhaisin luku, toteaa tutkimus

Puolalaisista vain 2 prosenttia sanoo harjoittavansa säännöllisesti – mikä on Euroopan unionin yhteisten alhaisin luku – ja lähes kaksi kolmasosaa ei koskaan harrasta sitä. Euroopan komission uudet tiedot osoittavat. Luvut osoittavat myös, että puolalaisten fyysinen aktiivisuus on vähentynyt viime vuosina.

Puolan säännöllisesti kuntoilevien 2 % oli kolme prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2017. Vastaavasti vain Romania (2 %) ja seuraavaksi alhaisin luku oli Italiassa (3 %). Asteikon toisessa päässä säännöllisimmin harjoitteli Suomessa (18 %), seuraavaksi tuli Irlanti ja Luxemburg (molemmat 13 %).

Lähde: Euroopan komission Eurobarometri

Samaan aikaan 65 prosenttia puolalaisista sanoo, etteivät he koskaan liiku tai harrasta urheilua, mikä on yhdeksän prosenttiyksikköä nousua vuodesta 2017, mikä on suurin koko EU:ssa. Kaiken kaikkiaan 45 % sanoo, ettei koskaan harrasta liikuntaa, mikä on yhden prosenttiyksikön lasku.

Ainoat kaksi Euroopan maata, jotka ovat vähemmän fyysisesti aktiivisia kuin puolalaiset, ovat portugalilaiset, joiden väestöstä 73 prosenttia ilmoitti, etteivät he koskaan liiku, ja kreikkalaiset, joiden osuus on 68 prosenttia. Vähiten lukuja on Suomessa (8 %), Ruotsissa (12 %) ja Tanskassa (20 %).

Lähde: Lähde: Euroopan komission Eurobarometri

Puolan tapauksessa naisten todettiin olevan vähemmän fyysisesti aktiivisia kuin miehet, ja 84 prosenttia naispuolisista vastaajista ilmoitti harrastavansa liikuntaa ei koskaan tai harvoin, kun taas miehistä 70 prosenttia. Fyysisesti vähiten aktiivisimpia olivat yli 55-vuotiaat (93 %), kodinhoitajat (86 %), ruumiilliset työntekijät (81 %) ja työttömät (77 %).

Fyysisesti aktiivisin ryhmä oli opiskelijat, joista vain 38 % ilmoitti harrastavansa urheilua ei koskaan tai harvoin. Vuonna 2013 Puolan korkein tarkastusvirasto (NIK), valtion elin, havaitsi, että jopa 30 prosenttia lukiolaisista ei käy pakollisilla liikuntatunteilla.

Tänä lukuvuonna Puolan hallitus otti tänä lukuvuonna käyttöön sääntöjä, jotka vaikeuttavat koululaisten saada lääkäreiltä lupa saada vapautus liikuntatunneista.

Puolan hallitus tekee lasten vaikeuksista saada PE-sairauslappuja

Uusien EU-tietojen mukaan 46 prosenttia puolalaisista ilmoittaa ajanpuutteen pääasiallisena syynä siihen, miksi he eivät harrasta urheilua, kun vastaava luku eurooppalaisista on 41 prosenttia. Muita yleisimmin mainittuja syitä ovat: motivaation tai kiinnostuksen puute, vamma tai sairaus sekä liian korkeat urheilukustannukset.

Fyysisesti aktiivisiksi ilmoittaneet puolalaiset kertovat harjoittelevansa useimmiten luonnossa, puistossa, samoin kuin kotona tai matkalla kodin ja koulun, työpaikan tai kauppojen välillä. Vain 13 prosenttia kyselyyn vastanneista eurooppalaisista ja 7 prosenttia puolalaisista käy kuntosalilla, kun taas vastaavasti 12 prosenttia ja 7 prosenttia on urheiluseurojen jäseniä.

Fyysisesti aktiivisten puolalaisten kohdalla lähes puolet vastaajista ilmoitti harjoittelevansa paremman terveyden vuoksi, 47 % pyrkii parantamaan kuntoa, 23 % piti sitä viihdyttävänä, 22 % rentoutuakseen, 20 % haluaa parantaa ulkonäköään ja 14 % pyrkii hallitsemaan painoaan.

Yli 26 000 eurooppalaista osallistui Euroopan komission tilaamaan Eurobarometri-tutkimukseen, joka toteutettiin tämän vuoden huhti-toukokuussa.

Lähde: Euroopan komission Eurobarometri

Pääkuvan luotto: Geert Pieters / Unsplash

Vain 2 prosenttia puolalaisista harjoittelee säännöllisesti, mikä on EU:n alhaisin luku, toteaa tutkimus
Source#Vain #prosenttia #puolalaisista #harjoittelee #säännöllisesti #mikä #EUn #alhaisin #luku #toteaa #tutkimus

Leave a Comment