Venäjä katkaisi kaasun viennin Suomeen symbolisella toimenpiteellä

Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää puheen Kollektiivisen turvallisuussopimuksen järjestön johtajien kokouksessa Kremlissä Moskovassa 16. toukokuuta. Suomen valtion energiayhtiö Gasum ilmoittaa, että sen toimitussopimuksen mukainen maakaasun tuonti Venäjältä keskeytetään Lauantaina 21. toukokuuta, kun suomalaiset olivat kieltäytyneet maksamasta Venäjän ruplissa, presidentti Vladimir Putin esitti vaatimuksen sen jälkeen, kun hänen kansaansa oli määrätty sanktioihin Ukrainan hyökkäyksen vuoksi. (Alexander Nemenov, Associated Press)

Arvioitu lukuaika: 3-4 minuuttia

HELSINKI – Venäjä pysäytti kaasun viennin naapuri-Suomeen lauantaina. Tämä on erittäin symbolinen liike, joka tapahtui vain muutama päivä sen jälkeen, kun Pohjoismaa ilmoitti haluavansa liittyä Natoon ja merkitsi todennäköistä loppua Suomen lähes 50-vuotiselle maakaasun tuonnille Venäjältä.

Venäläisen energiajätti Gazpromin toimenpide oli sopusoinnussa aiemman ilmoituksen kanssa, kun Helsinki kieltäytyi maksamasta kaasusta ruplissa, kuten Venäjän presidentti Vladimir Putin on vaatinut Euroopan maita Venäjän miehittyä Ukrainaan 24. helmikuuta.

Suomen valtion kaasuyhtiö Gasum kertoi, että “Gasumin toimitussopimuksen mukaiset maakaasun toimitukset Suomeen on katkaistu” Venäjältä lauantaiaamuna kello 7 paikallista aikaa.

Ilmoitus johtuu Moskovan päätöksestä katkaista sähkön vienti Suomeen aiemmin tässä kuussa ja Suomen valtion öljy-yhtiö Nesteen aikaisempaa päätöstä korvata venäläisen raakaöljyn tuonti muualta tulevalla raakaöljyllä.

Vuosikymmeniä kestäneen energiayhteistyön jälkeen, joka koettiin hyödylliseksi sekä Helsingille – etenkin edullisen venäläisen raakaöljyn osalta – että Moskovan kannalta, Suomen energiasiteet Venäjään ovat nyt menneet.

Sellainen tauko oli Suomelle helpompi kuin muille Euroopan unionin maille. Maakaasun osuus Suomen, 5,5 miljoonan asukkaan, energian kokonaiskulutuksesta on vain noin 5 %. Lähes kaikki tämä kaasu tulee Venäjältä, ja sitä käyttävät pääasiassa teollisuus- ja muut yritykset, joista vain arviolta 4 000 kotitaloutta on riippuvainen kaasulämmityksestä.

Gasum kertoi nyt toimittavansa maakaasua asiakkailleen muista lähteistä Suomen ja Viron välillä kulkevan merenalaisen Balticconnector-kaasuputken kautta, joka yhdistää Suomen ja Baltian kaasuverkot.

Suomen entinen pääministeri ja nykyinen eduskunnan puhemies Matti Vanhanen sanoi, että Moskovan kaasukatkaisupäätöksen vaikutus Neuvostoliiton ensimmäisten toimitusten alkamisesta lähes 50 vuotta on ennen kaikkea symbolinen.

Lauantaina YLE:lle antamassa haastattelussa Vanhanen sanoi, että päätös merkitsee “erittäin tärkeän ajanjakson loppua Suomen, Neuvostoliiton ja Venäjän välillä, ei vain energiallisesti vaan symbolisesti”.

“Se putki tuskin avautuu enää koskaan”, Vanhanen sanoi YLE:lle viitaten kahteen rinnakkaiseen Venäjän ja Suomen väliseen maakaasuputkeen, jotka käynnistettiin vuonna 1974.

Myös ensimmäiset yhteydet Suomen sähköverkosta Neuvostoliiton siirtoverkkoon rakennettiin 1970-luvulla, mikä mahdollisti sähkön tuonnin Suomeen, mikäli lisäkapasiteettia tarvittaisiin.

Vanhanen ei nähnyt Moskovan kaasuseisokkia Venäjän kostotoimenpiteenä Suomen pyrkimykselle liittyä Natoon, vaan pikemminkin vastatoimina lännen Moskovaa vastaan ​​asettamille pakotteille sen hyökkäyksen jälkeen Ukrainaan.

“Venäjä teki saman Suomen kanssa, mitä on tehnyt aiemmin joidenkin muiden maiden kanssa säilyttääkseen oman uskottavuutensa”, Vanhanen sanoi viitaten Kremlin vaatimuksiin ostaa kaasunsa ruplissa.

Suomella on Venäjän kanssa yhteinen raja, joka on 830 mailia, pisin EU:n 27 jäsenmaasta, ja sillä on konfliktien täynnä historiaa valtavan itänaapurinsa kanssa.

Hävitettyään kaksi sotaa Neuvostoliitolle, Suomi valitsi toisessa maailmansodassa puolueettomuuden ja vakaat ja pragmaattiset poliittiset ja taloudelliset siteet Moskovaan. Laajamittainen energiayhteistyö, myös ydinvoimaa myöten, maiden välillä oli yksi näkyvimpiä merkkejä entisten vihollisten kahdenvälisistä ystävällisistä suhteista.

Valokuvat

liittyviä tarinoita

Lisää tarinoita, joista saatat olla kiinnostunut

.Venäjä katkaisi kaasun viennin Suomeen symbolisella toimenpiteellä
Source#Venäjä #katkaisi #kaasun #viennin #Suomeen #symbolisella #toimenpiteellä

Leave a Comment