Veolia valmistaa CO2-neutraalia biopohjaista metanolia Suomessa

  • ” />

Veolia käynnistää maailman suurimman biojalostamoprojektin, joka tuottaa CO2-neutraalia biometanolia Suomessa sijaitsevalta sellutehtaalta. Hanke mahdollistaa tämän toistaiseksi lähes täysin tutkimattoman biopolttoaineen vaihtoehtoisen raaka-aineen potentiaalin avaamisen.

Kehitetty läheisessä yhteistyössä Metsän kanssa Euroopan suurimman metsäosuuskunnan Fiberin jalostamo perustuu Veolian innovatiiviseen teollisen mittakaavan konseptiin kaupallisesta biotuotepohjaisesta biometanolin tuotannosta, jossa raakasulfaattimetanolin jalostus integroidaan turvallisesti sellun tuotantoprosessiin.

Hanke edistää Euroopan energiavarmuutta ja tukee samalla Euroopan vihreän sopimuksen tavoitteita liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, koska teollisuuslaatuinen CO.kaksi-neutraali biometanoli on uusi kestävän vähähiilisen polttoaineen lähde, joka korvaa fossiilisia polttoaineita.

Veolian omistama ja operoima jalostamo tulee olemaan viereinen ja osittain rakennettu Metsä Fibren Äänekosken tehtaalle. Vuoteen 2024 mennessä käyttöön otettavan laitoksen vuotuinen tuotantokapasiteetti on 12 000 tonnia, ja se mahdollistaa jopa 30 000 tonnin hiilidioksidipäästöjen välttämisen.kaksi päästöjä vuodessa. 50 miljoonan euron investointi rahoitetaan elinkeino- ja työministeriön avustuksella.

”Biojalostamoprojektimme Metsä Fibren kanssa on linjassa Veolian strategian kanssa kehittää hiilenpoistoa ja energian riittävyyttä mahdollistavia paikallisenergiasilmukoita. Se havainnollistaa kykyämme toimia ekologisen muutoksen mahdollistajana teollisen integraation kautta eri sektoreilla kehittääksemme skaalautuvia ja kestäviä ratkaisuja paikallisesti tuotetulle hiilidioksidille.kaksi-neutraalit polttoaineet”, kommentoi Estelle Brachlianoff, Veolian COO. ”Teollisuuskonseptimme etuna on, että se on monistettavissa noin 80 prosentissa maailman sellutehtaista. Sillä on mahdollisuus avata ylimääräinen, paikallisesti tuotettu CO-syöttökaksi-neutraali biometanoli biopolttoaineeksi, jonka määräksi voidaan arvioida 2 miljoonaa tonnia.

.Veolia valmistaa CO2-neutraalia biopohjaista metanolia Suomessa
Source#Veolia #valmistaa #CO2neutraalia #biopohjaista #metanolia #Suomessa

Leave a Comment